Spawanie Tig vs Mig: jak używać, co, porównanie wytrzymałości, panele nadwozia, blacha, wydech, koszt

Temat „Tig vs Mig” zostanie pokrótce podsumowany w tym artykule. Spawanie Tig i Mig służy do przygotowania spoiny za pomocą łuku elektrycznego.

Główną różnicą między spawaniem tig a mig jest sposób wykorzystania łuku. Różnice między spawaniem tig a spawaniem mig omówiono poniżej,

Numer seryjnySpawanie MIGSpawanie metodą TIG
1.Znaczenie MIG to spawanie gazowe z wkładką metalową. Spawanie MIG definiuje się również jako spawanie metalem aktywnym gazem (MAG), spawanie łukiem gazowym (GMAW).Znaczenie metody TIG to spawanie gazowe z wkładką wolframową. Spawanie TIG definiuje się również jako spawanie łukiem gazowo-wolframowym (GTAW).
2.W metodzie spawania MIG łuk elektryczny wytwarzany jest pomiędzy metalem przedmiotu obrabianego a zużywalnym drutem elektrodowym.W TIG Metoda spawania łukiem elektrycznym jest wytwarzany pomiędzy metalem przedmiotu obrabianego a nie zużywającą się elektrodą wolframową.
3.W metodzie MIG Spawanie stosowana jest elektroda typu topliwego drutu elektrodowego.W metodzie spawania TIG stosowana jest elektroda typu nietopliwej elektrody wolframowej.
4.MIG Spawanie to szybki proces spawania.Spawanie TIG nie jest zbyt szybkim procesem spawania.
5.Spawanie metodą MIG nie jest odpowiednie dla różnych typów stanowisk.Spawanie TIG jest odpowiednie dla różnych typów stanowisk.
6.MIG Spawanie jest najczęściej używane w źródle prądu stałego, stałe napięcie. Metoda spawania MID stosowana również w prądzie przemiennym i prądzie stałym.Spawanie TIG to najczęściej stosowany zasilacz prądu stałego w metodzie spawania.
7.Szybkość stapiania jest zbyt wysoka dla metody spawania MIG.Szybkość stapiania nie jest zbyt wysoka dla metody spawania TIG.
8.Metoda spawania MIG stosowana jest w ciągłym podawaniu drutu.Metoda spawania TIG nie jest stosowana przy ciągłym podawaniu drutu.
9.Metodę MIG Welding można stosować w grubych blachach o grubości do 40 mm.Metoda spawania TIG nie może być stosowana w grubych blachach, dotyczy tylko cienkich blach, których grubość może wahać się do 5 mm.
10.Materiały stosowane w metodzie MIG Welding to stale, materiały nieżelazne oraz aluminium.Materiały stosowane w metodzie spawania TIG to materiały nieżelazne, takie jak magnez, stopy miedzi i aluminium, stal nierdzewna.
11.W metodzie MIG Welding nie są potrzebni do działania wysoko wykwalifikowani operatorzy.W metodzie spawania TIG do obsługi potrzebni są wysoko wykwalifikowani operatorzy.
12.W metodzie MIG Welding stosowanie spoiwa jest powszechne.W metodzie spawania TIG stosowanie spoiwa nie jest powszechne, gdy w procesie potrzebny jest tylko spoiwo w tym czasie.
13.W metodzie MIG Welding używane urządzenia są wymienione poniżej,
1. Zasilacz spawalniczy
2. Palnik spawalniczy
3. Podajnik drutu
4. Dopływ gazu osłonowego
5. Spawanie drut elektrodowy
W metodzie spawania TIG używane urządzenia są wymienione poniżej,
1. Dopływ gazu osłonowego
2. Źródło zasilania prądem stałym
3. Nie zużywająca się elektroda wolframowa
4. Palnik spawalniczy
14.W metodzie MIG Welding wytwarzana jest mniejsza wartość spoinyW metodzie TIG Welding uzyskuje się wysoką wartość spoiny
15.W metodzie MIG Welding nie jest potrzebny spoiwo. Drut elektrody zasilającej rozpuszcza się i działa jako spoiwo.W metodzie spawania TIG spoiwo czasami jest potrzebne, a czasami nie.

Wytrzymałość spawania Tig vs. Mig:

Spawanie TIG to bardziej precyzyjne i czystsze spawanie w porównaniu do spawania MIG, a także innych metod spawania łukowego.

Metoda spawania TIG zwykle wyższa i mocniejsza pod względem wydajności w porównaniu do metody spawania MIG.

Spawanie metodą MIG:-

Metoda spawania MIG jest klasyfikacją Spawanie łukowe. W metodzie spawania MIG mały drut jest podawany przez palnik lub rurkę, która chwyta przyspawany do metalu podczas wysuwania rurki z drutu. Spawanie MIG jest szybsze, łatwiejsze w obsłudze i tańsze w porównaniu z metodą spawania TIG. W branży motoryzacyjnej jako proces spawalniczy oraz w projektach domowych jako metoda DIY MIG Spawanie jest szeroko stosowane.

spawanie tig vs mig
Zdjęcie – Spawanie łukowe gazem metalowym Spawanie „metalowe wkładki gazowe”;
Credit Image - Wikipedia

Spawanie TIG:-

Spawanie TIG jest szybsze, nie łatwiejsze w obsłudze i czasochłonne, kosztowne, a przy pomocy procesu spawania TIG uzyskuje się spoiny wysokiej jakości. W witrynie robotów spawalniczych i przemysłu lotniczego stosuje się spawanie metodą MIG. W metodzie Spawanie TIG potrzebne są zarówno stopy za pomocą pedału nożnego, jak i ręce.

Tig w porównaniu ze spawaniem paneli nadwozia Mig:

Zarówno spawanie gazowe z wkładką metalową, jak i spawanie gazowe z wkładką wolframową wymaga gazów osłonowych.

Chociaż spawanie MIG jest przydatne podczas wykonywania blach nadwozia i nie wymaga tak dokładnych tolerancji między panelami, spoina jest twardsza niż w przypadku spawania TIG i pozostawia wyższą spoinę, co oznacza, że ​​podczas szlifowania spoiny odwrotnej MIG generowane jest ciepło (co często jest nie jest to wcale wymagane w przypadku TIG), a twarda spoina utrudnia pracę z młotkiem i wózkiem, aby wyeliminować wszelkie wypaczenia.

Zaletą spawania MIG jest to, że znacznie łatwiej jest spawać w pionie lub nawet do góry nogami za pomocą MIG, wymagane są mniejsze umiejętności operatora, można wykonywać długie spoiny, jeśli odkształcenie nie jest czynnikiem, i jest łatwiejszy do nauczenia. Zaletami spawania TIG są najwyższej jakości spoiny, precyzyjna kontrola dopływu ciepła, brak rozprysków, niskie zniekształcenia i minimalne czyszczenie. Dobrze też wygląda.

Rękawice spawalnicze Tig vs. Mig:

Główne różnice w rękawicach spawalniczych to różnice między rękawicami używanymi do spawania TIG i MIG.

Rękawice MIG zazwyczaj zawierają grubą podkładkę z tyłu dłoni. Zapewnia to ochronę dla typowej pozycji ręki MIG, w której spawacz opiera krawędź niedominującej ręki na obrabianym przedmiocie, kciukiem do góry.

Z drugiej strony rękawice TIG są zazwyczaj wykonane z dużo cieńszej, bardziej miękkiej skóry, a czasem z mieszanki skóry i ognioodpornej tkaniny.

Rękawice MIG mają również ogólnie luźny krój. Jest to przydatne do szybkiego ich usunięcia w przypadku przegrzania – rękawicę można zrzucić jedną ręką.

Rękawiczki TIG bardziej ciasne i umożliwiają łatwą mobilność palców.

Spawanie blach metodą Tig vs. Mig:

Do obu procesów spawania metodą TIG i MIG stosuje się blachy ze stali nierdzewnej i aluminium.

W spawaniu metodą MIG stosuje się grubą blachę o grubości około 40 mm, natomiast w spawaniu metodą TIG proces odbywa się w cienkiej blasze o grubości około 6 mm.

Spawanie Tig vs. Mig:

TIG może być stosowany do wszystkich metali spawalnych, ale jest najbardziej przydatny do spawania stopów, takich jak stal nierdzewna i cienkich materiałów. Z tego powodu wysokiej jakości wyścigowy kolektor wydechowy powinien być spawany metodą TIG.

Ręcznie wykonana jakość, wytrzymałość i atrakcyjność wizualna spawania TIG wyróżnia Cobra Exhausts spośród innych marek, które stosują spawanie MIG. Spawanie TIG daje mocniejszą, trwalszą spoinę, która jest ogólnie bardziej ciągliwa i mniej krucha ze względu na wolniejsze tempo stygnięcia metali.

Należy wspomnieć o spawaniu metodą MIG, ponieważ jest to popularna metoda spawania ze względu na łatwość jej użycia. Do spawania rury wydechowej, zalecamy użycie spawarki MIG, ponieważ sprawdza się ona niesamowicie dobrze przy spawaniu cieńszych metali. Rury wydechowe pojazdów są zazwyczaj wykonane z cieńszych metali, dzięki czemu są lekkie po zamocowaniu.

Koszt spawania Tig vs. Mig:

Koszt spawania w przypadku spawania gazowego z wkładką wolframową jest droższy niż w przypadku spawania gazowego z wkładką metalową.

Koszt spawania TIG jest wysoki, ponieważ proces spawania TIG jest bardzo powolnym procesem spawania, a szybkość stapiania będzie również niska, a także trzeba obsługiwać ten proces spawania ręką eksperta, łącznie proces tig stał się kosztowny, podczas gdy koszt spawania MIG nie jest zbyt wysoka w porównaniu do procesu spawania TIG.

Proces spawania MIG jest bardzo szybkim procesem spawalniczym, a szybkość stapiania będzie również szybka, a także nie trzeba obsługiwać rąk ekspertów, aby obsługiwać ten proces spawania.

Kiedy stosować spawanie Tig czy Mig:

W spawaniu gazowym z wkładką metalową i spawaniu gazowym z wkładką wolframową nie możemy używać tego samego gazu w obu przypadkach.

Kiedy powinniśmy zastosować spawanie gazowe z wkładką metalową i spawanie gazowe z wkładką wolframową, opisano poniżej,

Spawanie gazowe z wkładką metalową: -

 1. W branży motoryzacyjnej i gospodarstw domowych Spawanie gazowe wkładek metalowych jest szeroko stosowane.
 2. Spawanie MIG może być stosowane w bardzo grubych blachach, grubość blachy może wynosić do 40 mm.
 3. Materiały stosowane w metodzie MIG Welding to stale, materiały nieżelazne.

Spawanie gazowe z wkładką wolframową: -

 1. W procesie spawania rurociągów i spawania metodą tig rurociągów jest szeroko stosowany, a także w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak lotnictwo, stosuje się również przemysł blacharski.
 2. Spawanie TIG może być stosowane w cienkich blachach, których grubość może się wahać do zaledwie 6 mm.
 3. Materiały stosowane w metodzie spawania TIG to materiały nieżelazne, takie jak magnez, stopy miedzi i aluminium, stal nierdzewna.

Spawanie Tig a spawanie Mig z klatką bezpieczeństwa:

Głównie dostępne są trzy rodzaje zgrzewarek, które wystarczają na klatki walców, takie jak: Stick, MIG Welder i TIG.

Spawanie gazowe z wkładką metalową może zapewnić akceptowalne spoiny w klatce bezpieczeństwa, gdzie spawanie gazowe z wkładką wolframową zapewnia lepszą jakość klatek bezpieczeństwa, a kierowca może uzyskać bezpieczniejszą jazdę w swoim samochodzie.

Spawanie aluminium metodą Tig vs Mig:

Aluminium jest używane do obu metod spawania łukiem gazowym (GMAW) i spawania łukiem gazowo-wolframowym (GTAW).

W przemyśle eksperci preferują więcej aluminium w procesie spawania gazowego z wkładką wolframową, ponieważ daje to lepsze wyniki w przypadku cienkich i lekkich materiałów w porównaniu do spawania gazowego z wkładką metalową. Wkładka wolframowa do spawania gazowego aluminium może wykonać więcej spawów dobrej jakości.

Spawanie gazowe z wkładką wolframową jest wolniejszym procesem i do jego obsługi potrzebni są eksperci, ale mogą one zapewnić bardziej precyzyjne szczegóły produktów, podczas gdy proces spawania gazowego z wkładką metalową jest procesem szybkim, ale nie jest w stanie podać tak precyzyjnych szczegółów w produktach.

Spawanie metodą Tig vs Mig ze stali nierdzewnej:

Spawanie gazowe z wkładką metalową jest lepszą opcją, gdy potrzebne jest szybkie spawanie materiałów takich jak stal nierdzewna.

Metal ze stali nierdzewnej jest używany do obu metod spawania łukiem gazowym (GMAW) i spawania łukiem gazowo-wolframowym (GTAW). W przemyśle eksperci preferują więcej metalu ze stali nierdzewnej w procesie spawania gazowego z wkładką metalową, ponieważ daje to lepsze wyniki w przypadku grubych i grubych materiałów w porównaniu do spawania gazowego z wkładką wolframową.

Spawanie gazowe z wkładką metalową może wykonać więcej dobrej jakości spoin na materiałach ze stali nierdzewnej. Spawanie gazowe z wkładką metalową jest bardzo szybkim procesem i eksperci nie są potrzebni do obsługi, ale nie mogą podać bardziej precyzyjnych szczegółów w produktach w porównaniu do spawania gazowego z wkładką wolframową, podczas gdy proces spawania gazowego wkładką wolframową jest procesem powolnym i jest w stanie zapewnić tak precyzyjne szczegóły w produktach.

Gaz spawalniczy Tig a gaz spawalniczy Mig:

W procesie spawania Tig dłuższa rura służy do łączenia dwóch metali, a w spawaniu mig stosuje się drut, który jest stale poruszany przez pistolet w celu wytworzenia iskry, a następnie rozpuszcza się, aby wykonać spoinę.

Różnica między spawaniem gazowym z wkładką wolframową a spawaniem gazowym z wkładką metalową opisano poniżej,

Spawanie gazowe z wkładką wolframową: -

W spawaniu z wkładką wolframową używa się 100% gazu argonowego. Jeśli w spawaniu z wkładką wolframową gaz dwutlenek węgla jest obecny w niewielkiej ilości, to proces nie może przebiegać dobrze, ponieważ dwutlenek węgla reaguje z elektrodą wykonaną z metalicznego wolframu. Elektrody Tungsten Insert Gas Welding są niezdatne do użytku, głupcy spawalni są zasilani za pomocą ręki. Spawanie TIG jest potrzebnym ekspertem do działania, ale może dać lepsze wyniki niż spawanie MIG.

Spawanie gazowe z wkładką metalową: -

Metalowa wkładka gazowa Spawanie odbywa się za pomocą helu, argon lub dwutlenek węgla, ale związek gazu zwykle występujący jako tlen i argon. Wnikliwy czytelnik powinien zawsze pamiętać, że tlen i dwutlenek węgla nie są gazami szlachetnymi. Tlen i dwutlenek węgla są pozyskiwane jako gazy semi-wkładkowe wraz z wodorem i azotem. Gaz półwkładkowy poprawia jakość procesu spawania, ale może powodować zbyt duże uszkodzenia.

Spawarka Tig vs Mig:

Spawanie TIG i spawanie MIG są używane jako łuk elektryczny do wykonania spoiny.

Poniżej wymieniono główne różnice między spawaniem tig a spawaniem mig,

Różnorodność:-

Powód szerokiego stosowania mig spawanie w procesie spawania jest różnorodność wyborów pracy. Spawanie Tig może być stosowane tylko w cienkiej blasze, której grubość wynosi około 6 mm, podczas gdy proces spawania mig może być stosowany w grubej blasze, która może mieć do 40 mm. Materiały stosowane w metodzie Spawanie MIG to stale, materiały nieżelazne i aluminium, a materiałami stosowanymi w metodzie Spawanie TIG są materiały nieżelazne, takie jak magnez, stopy miedzi i aluminium, stal nierdzewna.

Największą zaletą metody mig jest podawanie drutu nie tylko jako elektroda, ale także jako spoiwo. W rezultacie grubsze kawałki można łatwiej łączyć ze sobą bez nagrzewania ich przez całą drogę. W przypadku dwóch różnych rodzajów procesu spawania spawanie mig można łatwo obrabiać na obrabianym przedmiocie.

Prędkość:-

Szybkość metody spawania mig jest większa niż metody spawania tig. Uchwyt spawalniczy w procesie spawania mig jest zaprojektowany do pracy przez bardzo długi czas bez przerwy, co czyni je bardziej produktywnymi i wydajnymi niż jego odpowiednik. W dużych operacjach bardzo potrzebna jest duża szybkość produkcji w polach przemysłowych, w tym konkretnym przypadku proces spawania mig jest bardzo przydatny. W branży motoryzacyjnej jako proces spawalniczy oraz w projektach domowych jako metoda DIY MIG Spawanie jest szeroko stosowane.

Koszt:-

W procesie spawania mig produkcja produktu może przebiegać bardzo szybko w krótkim czasie, z tego powodu spawanie mig daje większą marżę zysku w każdej dziedzinie przemysłu, gdzie w procesie spawania tig produkcja produktu nie może być wykonana bardzo szybko w krótkim czasie Z tego powodu spawanie tig nie może dać takiej marży zysku, jak proces spawania mig.

Komfort:-

W metodzie spawania MIG nie są potrzebni do obsługi wysoko wykwalifikowani operatorzy, z tego powodu metoda obsługi procesu spawania mig jest łatwiejsza niż proces spawania tig, podczas gdy w metodzie spawania TIG potrzebni są do obsługi wysoko wykwalifikowani operatorzy.

Kiedy stosować spawanie mig:

W procesie spawania gazowego z wkładką metalową stosuje się drut spawalniczy, który działa zarówno jako spoiwo, jak i elektroda.

Poniżej wymieniono proces spawania w przypadku mig,

 1. W branży motoryzacyjnej i gospodarstw domowych Spawanie gazowe wkładek metalowych jest szeroko stosowane.
 2. Spawanie MIG może być stosowane w bardzo grubych blachach, grubość blachy może wynosić do 40 mm.
 3. Materiały stosowane w metodzie MIG Welding to stale, materiały nieżelazne.

Zastosowanie spawania mig:-

 • Spawanie MIG stosowane do maksymalnych klasyfikacji spawania blach.
 • Wykonanie konstrukcji stalowej i zbiorniki ciśnieniowe.
 • Przemysł remontowy i motoryzacyjny.
Obraz — przekrój dyszy palnika GMAW. (1) Rękojeść palnika, (2) Formowany dielektryk fenolowy (pokazany w kolorze białym) i gwintowana nakrętka metalowa (żółta), (3) Dyfuzor gazu osłonowego, (4) Końcówka kontaktowa, (5) Powierzchnia wylotowa dyszy; Kredyt obrazu – Wikipedia

Kiedy stosować spawanie tig:

W procesie spawania wolframowego z wkładką gazową spoiwo nie jest przez cały czas potrzebne. Gdy spoiwo jest potrzebne w operacji, stosuje się tylko w tym czasie spoiwo.

Poniżej wymieniono proces spawania tig,

 • W procesie spawania rurociągów i spawania metodą tig rurociągów jest szeroko stosowany, a także w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak lotnictwo, stosuje się również przemysł blacharski.
 • Spawanie TIG może być stosowane w cienkich blachach, których grubość może się wahać do zaledwie 6 mm.
 • Materiały stosowane w metodzie spawania TIG to materiały nieżelazne, takie jak magnez, stopy miedzi i aluminium, stal nierdzewna.

Zastosowanie spawania tig:-

 • Spawanie TIG stosowane w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Budowa samolotów i kosmonautyka.
 • Naprawa karoserii samochodowych.
Przewiń do góry