Spawanie rowkiem kwadratowym: co, symbol, schemat, proces, maszyna, wytrzymałość i kilka faktów

W tym artykule omówione zostaną „Spawanie z rowkiem kwadratowym” i spoina z rowkiem kwadratowym związane z kilkoma faktami, takimi jak symbol, schemat, proces, maszyna i wytrzymałość. Spoina z rowkiem kwadratowym jest rodzajem spoiny doczołowej.

Ograniczeniem spoiny z rowkiem kwadratowym jest grubość złączy. Przy pomocy spawaczy z czworokątnym rowkiem, spawacze tworzą połączenia między połączeniami jednej krawędzi z innymi połączeniami krawędzi, chociaż spawanie z kwadratowym rowkiem jest również używane do łączenia narożników, połączeń T, a także łączenia płaskich i zakrzywionych elementów.

Co to jest spoina z rowkiem kwadratowym?

Mechanizm roboczy do spawania rowkiem kwadratowym nie jest zbyt skomplikowany, a niewykwalifikowany spawacz z łatwością może pracować z procesem spawania rowkiem kwadratowym.

Spoinę z czworokątnym rowkiem można zdefiniować jako klasę połączenia doczołowego, w której dwa równoległe i płaskie elementy są ze sobą połączone. Za pomocą zgrzewu czworokątnego można nadać złączom pewną wytrzymałość. Grubość złącza spoiny z rowkiem kwadratowym nie jest tak wszechstronna.

Zalety:-

Poniżej wymieniono zalety spoiny czworokątnej,

 1. Proces kontroli za pomocą spoiny z rowkiem kwadratowym jest łatwy. Łatwo można zidentyfikować wadę.
 2. Zgrzew czworokątny mechanizmu roboczego nie jest zbyt skomplikowany.
 3. Ekonomiczny w użyciu.
 4. Kontrola zniekształceń jest dobra dla spoiny z rowkiem kwadratowym.
 5. Wytrzymałość spoiny z rowkiem kwadratowym jest wysoka.
 6. Współczynnik penetracji spoiny z rowkiem kwadratowym jest zbyt wysoki, prawie 100%.
 7. Zapewnij pełną fuzję.
 8. Naprężenia wytwarzane przez spoinę z rowkiem kwadratowym są bardzo mniejsze.

Niedogodności:-

Poniżej wymieniono wady spoiny czworokątnej,

 1. Geometryczne zastosowanie spoiny z rowkiem kwadratowym jest ograniczone.
 2. W przypadku produktów tygodniowych, takich jak produkty elektroniczne, nie można pracować ze zgrzewem czworokątnym.
 3. Nie samonastawny. Gdy spawacze pracują z podkładką do spawania z rowkiem kwadratowym lub wymagane jest mocowanie.
 4. Wrażliwy na fajny stan obszaru.

Symbol spoiny czworokątnej:

Rowek w każdej spoinie z rowkiem kwadratowym jest wykonywany przez niewielkie oderwanie krawędzi lub ciasne dopasowanie. Symbol spoiny dla spoiny czołowej kwadratowej określa całkowitą objętość oderwania.

Symbol spoiny z rowkiem kwadratowym podano poniżej,

zgrzew z kwadratowym rowkiem
Obraz – Kwadratowy rowek spoiny

Rozmiar spoiny z rowkiem kwadratowym:

Spoina czworokątna jest terminem Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacyjnego, a spoina czołowa jest terminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

Wskazaniem wielkości spoiny z rowkiem kwadratowym jest gardziel efektywny. Głębokość kwadratowego rowka można łatwo określić na podstawie rozmiaru, a także szybkości wnikania w korzenie stawów.

Termin spoina czworokątna i spoina czołowa jest tą samą klasyfikacją spoiny.

Wytrzymałość spoiny z rowkiem kwadratowym:

Spoina czworokątna służy do spawania tanich i prostych połączeń spawanych. W blasze, której grubość jest mniejsza niż 5 mm, stosuje się w tym przypadku spoinę czworokątną.

Wytrzymałość spoiny z rowkiem kwadratowym zależy od kilku czynników wymienionych poniżej:

Przykład spoiny z rowkiem kwadratowym:

Poniżej podano przykłady spoiny z czworokątnym rowkiem,

 • Magazyn metalurgiczny
 • Magazyn fabrykujący
 • Budowa mostów

Często zadawane pytania:-

Pytanie: - Klasyfikuj rodzaje procesu spawania.

Rozwiązanie: - Proces spawania możemy sklasyfikować w 9 kategoriach. Poniżej wymieniono klasyfikację procesu spawania,

 • Proces spawania gazem z wkładką wolframową
 • Proces spawania gazowego z wkładką metalową
 • Thermic Proces spawania
 • Proces spawania kuźniczego
 • Proces spawania łukiem rdzeniowym topnikowym
 • Proces zgrzewania oporowego
 • Metalowy łuk tarczy kija Proces spawania
 • Proces spawania w zanurzeniu
 • Proces spawania tlenowo-octanowego

Pytanie: - Krótko opisz dowolne dwa rodzaje procesu spawania.

Rozwiązanie: - Poniżej wymieniono dwa rodzaje procesu spawania,

Proces spawania gazem z wkładką wolframową: -

Inną nazwą procesu spawania z wkładką wolframową jest proces spawania łukowego z wkładką wolframową. W procesie spawania z wkładką wolframową stosuje się elektrodę wolframową, która powinna być typu nietopliwego do tworzenia spoiny.

Zarówno obszar spoiny, jak i elektrody nie są zagrożone zanieczyszczeniem atmosferycznym i utlenianiem za pomocą gazu osłonowego wkładu. Gaz osłonowy, który może być użyty w procesie spawania z wkładką wolframową, to Hel i Argon.

Metale nieszlachetne, które mogą być obrabiane w procesie spawania gazowego z wkładką wolframową, to aluminium i stopy aluminium, stal węglowa i stopy stali węglowej, stal nierdzewna.

800px Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych 090715 N 5821P 002 Technik sprzętu wsparcia lotniczego Lotnik Anthony Hammond wykonuje spawanie wolframem w osłonie gazu obojętnego podczas ewolucji szkoleniowej
Zdjęcie – proces spawania gazem z wkładką wolframową;
Credit Image - Wikipedia

Zalety:-

Zalety procesu spawania gazem z wkładką wolframową są wymienione poniżej,

 1. Proces spawania gazem z wkładką wolframową jest czysty.
 2. Wysokiej jakości spoiny można wykonać za pomocą procesu spawania Tungsten Insert Gas.
 3. Dym nie jest wytwarzany.
 4. W procesie spawania Tungsten Insert Gas można spawać wiele różnych materiałów.
 5. Prawie w każdej pozycji proces spawania z wkładką wolframową może być wykonywany.

Niedogodności:-

Wady procesu spawania gazem z wkładką wolframową są wymienione poniżej,

 1. Szybkość osadzania w procesie spawania z wkładką wolframową jest niska.
 2. Do obsługi procesu spawania gazem z wkładką wolframową potrzebni są wykwalifikowani operatorzy.
 3. Szybkość spawania nie jest zbyt duża.
 4. Brak automatyzacji.
 5. Początkowy koszt procesu spawania z wkładką wolframową jest wysoki.

Proces spawania gazowego z wkładką metalową: -

Spawanie gazowe z wkładką metalową przetwarzać przykład metody spawania łukowego. W procesie Metal Insert Gas Welding elektroda, która jest używana, powinna być materiałem eksploatacyjnym do wykonania spoiny. Dwa metale nieszlachetne są połączone ze sobą za pomocą procesu spawania gazowego z wkładką metalową. w Spawanie gazowe z wkładką metalową metody używane urządzenia są wymienione poniżej,

 • 1. Zasilacz spawalniczy
 • 2. Palnik spawalniczy
 • 3. Podajnik drutu
 • 4. Dopływ gazu osłonowego
 • 5. Drut elektrody spawalniczej
800px MIG wycięty.svg
Obraz — przekrój dyszy palnika GMAW. (1) Rękojeść palnika, (2) Formowany dielektryk fenolowy (pokazany w kolorze białym) i gwintowana nakrętka metalowa (żółta), (3) Dyfuzor gazu osłonowego, (4) Końcówka kontaktowa, (5) Powierzchnia wylotowa dyszy; Kredyt obrazu – Wikipedia

Zalety:-

Poniżej wymieniono zalety procesu spawania gazowego z wkładką metalową,

 1. Szybkość osadzania w procesie spawania gazowego z wkładką metalową jest zbyt wysoka.
 2. Topnik nie jest potrzebny do obsługi procesu spawania gazowego z wkładką metalową.
 3. Zbyt duża prędkość spawania.
 4. Proces spawania gazowego z wkładką metalową można bez problemu zautomatyzować.
 5. Metoda ultraniskowodorowa.
 6. Metale niepodobne można spawać w procesie spawania gazowego z wkładką metalową.
 7. Niewielkie rozpryski spawalnicze.
 8. Cienka blacha może być łatwo spawana za pomocą procesu spawania gazowego z wkładką metalową.

Niedogodności:-

Wady procesu spawania gazowego z wkładką metalową wymieniono poniżej,

 1. Gruby nie może być spawany za pomocą procesu spawania gazowego z wkładką metalową, może pracować tylko z blachą o grubości 5 mm.
 2. Przygotowanie metalu jest wymagane w Proces spawania gazowego z wkładką metalową.
 3. Do spawania zewnętrznego Proces spawania gazowego z wkładką metalową nie jest odpowiedni.

Pytanie: - Jaka jest zaleta korzystania z połączenia z rowkiem kwadratowym?

Rozwiązanie: - W przypadku spoin V-fugowych krawędzie obu elementów są fazowane pojedynczo lub podwójnie, aby utworzyć rowek.

Każdy rodzaj złącza ma swoje zalety i wady, jednak największą zaletą złącza doczołowego i złącza kwadratowego jest jego wytrzymałość. Wytrzymuje naprężenia lepiej niż jakikolwiek inny rodzaj złącza.

Pytanie: - Zapisz różnicę między spoiną czołową a pachwinową.

Rozwiązanie: - Połączenia różnica między rowkiem spawać i zaokrąglać spawanie jest,

Spoina pachwinowa = Spoina o przekroju prawie trójkątnym, łącząca dwie powierzchnie w przybliżeniu pod kątem prostym względem siebie w połączeniu zakładkowym, trójnikowym lub narożnym.

Groove Weld = Spoina wykonana w rowku pomiędzy obrabianymi przedmiotami.

800 pikseli Schweisen2
Zdjęcie – Wykonywanie spoiny pachwinowej za pomocą spawania łukowego w osłonie gazów, Źródło zdjęcia – Wikipedia

Pytanie:- Klasyfikuj rodzaje spoin czołowych.

Rozwiązanie: - Poniżej wymieniono rodzaje spoin czołowych,

 • Ukos kielichowy spoina
 • Spoina kielichowa V
 • Spoina pojedyncza – skośna, ryflowana
 • Spoina z pojedynczym rowkiem J
 • Spoina jednorowkowa w kształcie litery U
 • Pojedynczy V spoina rowkowa
 • Spoina z rowkiem kwadratowym
Przewiń do góry