Będzie w głosie pasywnym: 5 faktów (kiedy, jak i przykłady)

Słowo „będzie” należy do grupy "czasowniki modalne" w języku angielskim. Sprawdźmy użycie słowa „shall” w stronie biernej.

Używamy głównie czasownika modalnego „shall” wraz z czasownikiem głównym w głosie czynnym i musimy umieścić „be” między formą „shall” i „imiesłów czasu przeszłego” czasownika głównego w stronie biernej.

Sprawdźmy umiejscowienie i użycie czasownika modalnego „shall” w stronie biernej.

Kiedy używać słowa „shall” w głosie biernym?

Użycie czasownika modalnego „will” jest mniej formalne niż użycie słowa „shall” w czasie przyszłym. Zobaczmy użycie słowa „będzie” w stronie biernej.

Musimy użyć czasownika modalnego "powinien" bez zmiany jego formy w stronie biernej, jeśli w głosie czynnym występuje umieszczenie „powinny” w celu ukazania „prawdopodobieństwo jakiegokolwiek zdarzenia” lub „prawdopodobieństwo jakiegokolwiek działania” w czasie przyszłym.

Przykład:

  • Active Voice – przeczytam historię bajki Ezopa mojej córce.
  • Passive Voice – Opowieść z bajki Ezopa będzie czytana przeze mnie mojej córce.

Wyjaśnienie:

Czasownik modalny "powinien" został postawiony tuż po 1st osoba liczby pojedynczej zaimek osobowy „I” w głosie czynnym, podczas gdy ten sam czasownik modalny zmienił swoje położenie w stronie biernej. Czasownik modalny „shall” został umieszczony tuż przed formą imiesłowu czasu przeszłego „read” czasownika czynnościowego „read”, z „być” pomiędzy w stronie biernej zdania w „Simple”. Czas przyszły"".

Jak używać słowa „shall” w głosie biernym?

Zmiana z głosu czynnego na głos bierny musi przebiegać według określonych struktur. Sprawdźmy, jak używać słowa „shall” w stronie biernej.

Zmieniając zdanie z głosu czynnego obramowane słowem „shall” na głos bierny, musimy postępować zgodnie z określoną strukturą.

Forma napiętaStructurePrzykładWyjaśnienie
1. Prosty czas przyszłyAktywny głos:
Podmiot (ja lub my) + „shall” + forma rdzenia czasownika + dopełnienie
 
Strona bierna:
Podmiot (dopełnienie strony czynnej będzie podmiotem strony biernej) + powinno + być + forma imiesłowu przeszłego czasownika + przez + dopełnienie (podmiot strony czynnej musi być umieszczony jako dopełnienie strony biernej) .
Active Voice: Wyślemy alarmowy faks do pana Rajib.

Głos pasywny: Faks awaryjny zostanie wysłany przez nas do pana Rajib.
Czasownik modalny „shall” jest używany zaraz po 1st osoba liczby mnogiej zaimek osobowy „My” w głosie czynnym, podczas gdy ten sam czasownik modalny zmienił swoje położenie w stronie biernej. Czasownik modalny „shall” został umieszczony tuż przed imiesłowową formą imiesłowu przeszłego „sent” czasownika czynnościowego „send”, z „być” pomiędzy w stronie biernej.
2. Przyszłość doskonała
Czas
Aktywny głos:
Podmiot (ja lub my) + „shall” + imiesłów czasu przeszłego formy czasownika + dopełnienie
 
Strona bierna:
Podmiot (przedmiot strony czynnej będzie podmiotem strony biernej) + powinien + być + imiesłów przeszły formy czasownika + przez + dopełnienie (podmiot strony czynnej musi być umieszczony jako dopełnienie strony biernej głos).
Aktywny głos:
Zdążymy na pociąg na czas.
 
 
Strona bierna:
Pociąg zostanie przez nas złapany na czas.
Czasownik modalny „shall” został umieszczony zaraz po zaimku „we” wraz z „have” i imiesłowową formą imiesłowu czasu przeszłego czasownika „catch” w głosie czynnym, natomiast w stronie biernej dodano „been” po czasowniku „mieć”.
Użycie słowa „shall” w głosie biernym

Przykłady słowa „shall” użytego w głosie biernym-

Przeanalizujmy przykłady, które są ujęte w czasownik modalny „shall” i powiązane wyjaśnienia.

PrzykładWyjaśnienie
1.  
Active Voice: Pomogę ci dobrze wypaść w nadchodzącym zadaniu.  

Bierny głos: Pomogę ci dobrze radzić sobie w nadchodzącym zadaniu.
Czasownik modalny „shall” został umieszczony zaraz po 1st osoba liczby pojedynczej zaimek osobowy „I” w głosie czynnym, podczas gdy ten sam czasownik modalny zmienił swoje położenie w stronie biernej. Czasownik modalny „shall” został umieszczony tuż przed imiesłowową formą czasu przeszłego „helped” od czasownika „help”, z „być” pomiędzy w stronie biernej zdania w „Simple Future Tense”.
2.  
Active Voice: Prezentację przedstawimy delegatom w uprzejmy sposób.  

Głos pasywny: Prezentacja zostanie przez nas przedstawiona delegatom w uprzejmy sposób.
Czasownik modalny „shall” jest używany zaraz po 1st osoba liczby mnogiej zaimek osobowy „my” w głosie czynnym, podczas gdy ten sam czasownik modalny zmienia swoje położenie w stronie biernej. Czasownik modalny „shall” został umieszczony tuż przed imiesłowową formą czasu przeszłego „presented” od czasownika czynnościowego „present”, z „być” pomiędzy stroną bierną zdania w „Simple Future Tense”.
3.
Active Voice: W twoje urodziny dam ci książkę „David Copperfield”.  

Pasywny głos: Książka „David Copperfield” zostanie ci podarowana przeze mnie w twoje urodziny.
Czasownik modalny „shall” został umieszczony zaraz po 1st osoba liczby pojedynczej zaimek osobowy „I” w głosie czynnym, podczas gdy ten sam czasownik modalny zmienił swoje położenie w stronie biernej. Czasownik modalny „shall” został umieszczony tuż przed imiesłowową formą imiesłowu przeszłego „give” czasownika „give”, z „być” pomiędzy w stronie biernej zdania w „Simple Future Tense”.
4.
Active Voice: Poinformujemy kanał o niedawnym trzęsieniu ziemi.  

Passive Voice: Wiadomość zostanie przez nas przekazana na kanał o niedawnym trzęsieniu ziemi.
Czasownik modalny „shall” został umieszczony zaraz po 1st osoba liczby pojedynczej zaimek osobowy „I” w głosie czynnym, podczas gdy ten sam czasownik modalny zmienił swoje położenie w stronie biernej. Czasownik modalny „shall” został umieszczony tuż przed imiesłowową formą imiesłowu przeszłego „provided” czasownika „provide”, z „być” pomiędzy w stronie biernej zdania w „Simple Future Tense”.
5.
Active Voice: Pieniądze przeleję na Twoje konto bankowe w ciągu dwóch tygodni.  

Passive Voice: Pieniądze zostaną przeze mnie przelane na Twoje konto w ciągu dwóch tygodni.
Czasownik modalny „shall” został umieszczony zaraz po 1st osoba liczby pojedynczej zaimek osobowy „I” w głosie czynnym, podczas gdy ten sam czasownik modalny zmienił swoje położenie w stronie biernej. Czasownik modalny „shall” został umieszczony tuż przed imiesłowową formą czasu przeszłego „przeniesiony” czasownika „transfer”, z „być” pomiędzy stroną bierną zdania w „Simple Future Tense”.
Przykłady słowa „shall” użytego w stronie biernej

Kiedy używać słowa „powinien” w głosie biernym?

Nie wolno nam zawsze używać słowa „powinien” jako a przeszła forma „shall”, ale jako indywidualny „czasownik modalny”“. Sprawdźmy użycie słowa „powinien” w stronie biernej.

Musimy umieścić „powinien” bez zmiany jego formy w głosie biernym, jeśli w głosie czynnym jest ono używane do dawania „sugestii”, „rekomendacji” lub „rady”.

Nie ma granicy używania czasownika modalnego „powinien” z jakimkolwiek rodzajem zaimka. Każdy rodzaj zaimka osobowego można umieścić z czasownikiem modalnym „should”.

Przykład:

  • Aktywny głos: Telefon komórkowy należy naprawić samodzielnie.
  • Strona bierna: Twój telefon komórkowy powinien zostać naprawiony samodzielnie.

Wyjaśnienie:

Czasownik modalny „should” jest używany zaraz po zaimku „you” w głosie czynnym, natomiast słowo „should” zostało umieszczone przed imiesłowem czasu przeszłego „repaired” czasownika „repair” z „be” w pomiędzy w biernym głosie zdania w „Simple Future Tense”.

Przykłady słowa „powinien” użytego w głosie biernym-

Przejdźmy przez zdania z czasownikiem modalnym „powinien” zarówno w głosie czynnym, jak i biernym.

PrzykładWyjaśnienie
1.  
Active Voice: Bilet kolejowy należy potwierdzić za pomocą Internetu.  

Passive Voice: Bilet kolejowy powinien zostać potwierdzony przez Ciebie za pomocą Internetu.
Czasownik modalny „should” jest używany zaraz po zaimku „you” w głosie czynnym, natomiast słowo „should” zostało umieszczone przed formą imiesłowu czasu przeszłego „confirmed” czasownika „confirm” z „być” w pomiędzy w głosie biernym w „Simple Future Tense”.
2.  
Active Voice: Rajib powinien powiedzieć ojcu prawdę o swoim zawodzie.  

Pasywny głos: Rajib powinien powiedzieć ojcu prawdę o jego zawodzie.
modal czasownik „powinien” jest używany zaraz po rzeczowniku „Rajib” w głosie czynnym, natomiast słowo „powinien” zostało umieszczone przed formą imiesłowu przeszłego „mówiony” czasownika „mówić” z „być” pomiędzy w stronie biernej zdania w „Simple Future Tense” ”.
3.  
Active Voice: Mina powinna wykonać pokaz taneczny ze swoją siostrą.  

Passive Voice: Pokaz taneczny powinna wykonać Mina ze swoją siostrą.
Czasownik modalny „should” jest używany zaraz po rzeczowniku „Rajib” w głosie czynnym, natomiast słowo „should” zostało umieszczone przed formą imiesłowu czasu przeszłego „performed” czasownika „perform” z „być” w pomiędzy w biernym głosie zdania w „Simple Czas przyszły"".
Przykłady słowa „powinien” użytego w stronie biernej

Wniosek -

Zwróćmy uwagę, że możemy użyć czasownika modalnego „shall” tylko z dwoma rodzajami zaimków osobowych w dowolnym typie zdania, niezależnie od tego, czy zdanie jest głosem czynnym czy biernym, a te dwa zaimki są pierwszymi osoba liczby pojedynczej zaimek „I” i pierwsza osoba liczby mnogiej „My”.

Przewiń do góry