Przykłady wyrażeń przyimkowych: Fakty prosto z pudełka!

Przyimki to niedoceniani bohaterowie języka angielskiego, bez wysiłku łącząc rzeczowniki, zaimki i wyrażenia, aby przekazać złożone relacje w przestrzeni, czasie i sposobie. Te wszechstronne małe słowa mogą w jednej chwili przekształcić zdanie z niejasnego w jasne i precyzyjne. W tym wpisie na blogu zagłębimy się w fascynujący świat przyimków wg odkrywanie ich znaczenia w gramatyce, badanie typowych przykładów i identyfikowanie przedmiotów w wyrażeniach przyimkowych w różnych językach, wszystkie z praktycznymi wskazówkami, jak opanować ich użycie.

Na wynos

 • Przyimki to podstawowe części mowy, które pokazują związek między słowami w zdaniu, wyjaśniając, w jaki sposób się łączą.
 • Przyimki mogą poprawić komunikację, zapewniając jasność i precyzję w określaniu przestrzennej lokalizacji lub czasu wydarzeń, działań i stanów.
 • Wyrażenia przyimkowe składają się z przyimka, jego przedmioti wszelkie modyfikatory. Dopełnieniem w zdaniu przyimkowym może być rzeczownik lub zaimek, który zapewnia kontekst przyimkowi.
 • Aby skutecznie używać przyimków, ważne jest zrozumienie ich funkcji w zdaniach — czy to podstawowych, takich jak „w”, czy bardziej złożonych struktur, takich jak przyimki wielowyrazowe. Dodatkowo, opanowanie obiektów przyimków ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawania struktury zdania i tworzenia dobrze wykonanego pisma.

Definicja i znaczenie przyimków

Przyimki są podstawowymi częściami mowy, które pokazują związek między słowami w zdaniu, wyjaśniając, w jaki sposób się łączą.

Zapewniają jasność i precyzję w komunikacji poprzez wskazanie lokalizacji przestrzennej lub czasu zdarzeń, działań i stanów. Bez przyimków, stracilibyśmy kontekst i nadalibyśmy zdaniom niejasne znaczenia, zasadniczo utrudniając dokładne wyrażanie się.

Zrozumienie przyimków

 • Przyimki to małe, ale potężne słowa, które odgrywają kluczową rolę w łączeniu słów i fraz w zdaniu. 
 • Zapewniają kontekst, wskazując relacje jak czas, miejsce, kierunek lub sposób między różnymi elementami zdania.
 • Aby w pełni zrozumieć przyimki, ważne jest, aby uznać je za wszechstronne narzędzia używane do tworzenia znaczenia i jasności w różnych kontekstach. 
 • Identyfikując ich funkcję w zdaniach czy to podstawowe, jak te wymienione powyżej, czy bardziej złożone struktury poprawisz zrozumienie działania przyimków i przyczynisz się do skutecznej komunikacji.
 • Gdy zapoznasz się z popularnymi przyimkami, takimi jak „w”, „na”, „nad”, „pod” itp., zaczniesz zauważać wzorce, które mogą pomóc w dalszym utrwalaniu tej wiedzy.

Pokazuje związek między słowami

Przyimki odgrywają kluczową rolę w łączeniu słów i fraz, skutecznie przekazując związek między różnymi elementami w zdaniu. Zapewniają niezbędny kontekst, łącząc rzeczowniki, zaimki lub frazy rzeczownikowe do innych części mowy, takich jak czasowniki i przymiotniki.

Używanie odpowiednich przyimków pozwala czytelnikom łatwiej wizualizować i rozumieć relacje. Przeanalizujmy inny przykład: „Przyjechała do domu przed zmrokiem”. Tutaj przyimek 'w' wskazuje lokalizację podczas 'zanim' przekazuje czas na większą przejrzystość.

Wspólne przyimki: obszerna lista

Aby zbudować solidne podstawy gramatyki języka angielskiego, konieczne jest zapoznaj się z popularnymi przyimkami. Oto pełna lista niektórych często używanych przyimków:

przykłady przyimków

Przykłady prostych i wielowyrazowych przyimków

Przyimki występują w różnych formach: przyimki proste i wielowyrazowe. Proste przyimki to pojedyncze słowa które pokazują związek między rzeczownikami lub zaimkami a innymi częściami zdania. Przykłady obejmują „w”, „na”, „przez” i „z”. 

Z drugiej strony przyimki wielowyrazowe, składają się z dwóch lub więcej słów, które funkcjonują jako jedna jednostka w zdaniu. Te typy przyimków można pogrupować w kategorie na podstawie ich zmiennych cech, takich jak czas („a także”), miejsce („wraz z”), sposób („według”), cel („z powodu”) i stopień („oprócz”).

Zrozumienie różnicy między tymi dwoma typami przyimków ma kluczowe znaczenie dla rozpoznania, w jaki sposób odgrywają one istotną rolę w gramatyce języka angielskiego. Dzięki tym przykładom możesz łatwo zidentyfikować czy słowo funkcjonuje jak prosty lub wielowyrazowy przyimek w zdaniu.

Zwroty przyimkowe i przedmioty przyimków

Wyrażenie przyimkowe to grupa słów, która składa się z przyimka, jego przedmiotu i wszelkich modyfikatorów. Dopełnieniem we frazie przyimkowej może być rzeczownik lub zaimek, który zapewnia kontekst dla przyimka.

Aby opanować przyimki, ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób działają one z obiektami i jak mogą zmieniać strukturę zdania.

Definiowanie wyrażeń przyimkowych

Wyrażenia przyimkowe składają się z przyimka i rzeczownika lub zaimka. Wyrażenia te służą do pokazania relacji między różnymi słowami w zdaniu, dostarczając dodatkowych informacji o tym, gdzie, kiedy, dlaczego, jak lub z kim coś się dzieje.

 • Książka jest on stół.
 • Szła przez park z jej pies.
 • Uczyliśmy się gramatyki angielskiej dla godziny.

W każdym z tych zdań fraza przyimkowa dostarcza informacji o przedmiocie przyimka (tj. „stół”, „park” i „gramatyka”). Po przyimkach mogą występować modyfikatory takie jak przymiotniki lub inne przysłówki, aby podać bardziej szczegółowe opisy.

Identyfikacja przedmiotu przyimka

Połączenia przedmiot przyimka jest rzeczownikiem lub zaimkiem that podąża za przyimkiem w zdaniu. Oznacza to, że kiedy natkniesz się na przyimek, taki jak „w”, „na” lub „pod”, powinieneś poszukać słowa lub wyrażenia, które występuje bezpośrednio po nim, aby określić jego dopełnienie.

Na przykład w zdaniu „Położyła klucze na stole” „on” to przyimek, a „stół” to dopełnienie.

Identyfikacja obiektów przyimków może być trudniejsza w przypadku dłuższych zdań z wieloma klauzulami i frazami. Jednak właściwa ich identyfikacja jest niezbędne do zrozumienia struktury zdania i tworzenie dobrze wykonanego pisma.

Kluczem jest skupienie się na tym, co każda część mowy robi w zdaniu: rzeczowniki służą jako podmioty lub przedmioty; czasowniki wyrażają działania; a przymiotniki i przysłówki opisują cechy lub cechy.

Przykłady przedmiotów w przyimkach

Przyimki zawsze mają dopełnienia, który może być rzeczownikiem lub zaimkiem. Oto niektóre przykłady przedmiotów w przyimkach:

 1. Książka jest na stole.
 2. Poszła w stronę parku.
 3. Schował się za kanapą.
 4. Kot skoczył z dachu.
 5. Poszedłem do sklepu po chleb.
 6. Jeździli po całym kraju.
 7. Telefon zadzwonił podczas kolacji.
 8. Koncert zaczyna się o godzinie 8:XNUMX.

Zauważ, że każde zdanie ma przyimek, po którym następuje dopełnienie (stół, park, sofa, dach, sklep, wieś, kolacja i 8:XNUMX). Obiekty te pomagają pokazać związek między podmiotem a jego otoczeniem.

Zrozumienie, jak działają przyimki i jak odnoszą się one do swoich przedmiotów, jest niezbędne do dokładnej komunikacji w języku angielskim. Ćwiczenie z przykładami takimi jak te wymienione powyżej może pomóc w lepszym zrozumieniu tego fundamentalnego aspektu gramatyki angielskiej.

Rozpoznawanie obiektów przyimków w zdaniach

 1. Aby zidentyfikować przedmiot przyimka w zdaniu, poszukaj rzeczownika lub zaimka, który występuje po przyimku
 2. Na przykład w zdaniu „Książka jest na stole” „na” jest przyimkiem, a „stół” jest dopełnieniem tego przyimka.
 3. Ważne jest, aby to zauważyć czasami identyfikacja obiektów przyimków może być trudna ponieważ niektóre rzeczowniki lub zaimki mogą nie występować bezpośrednio po przyimku.
 4. W takich przypadkach najlepiej jest ustalić, jakie słowa modyfikują te rzeczowniki lub zaimki i sprawdzić, czy działają one jako dopełnienie jakichkolwiek pobliskich przyimków.

Przyimki i wyrażenia rzeczownikowe

Przyimki są istotną częścią gramatyki języka angielskiego, która pomaga pokazać związek między słowami w zdaniu. W przypadku użycia z rzeczownikiem lub zaimkiem przyimki tworzą tak zwaną frazę przyimkową, która może modyfikować lub opisywać rzeczowniki, zaimki, przymiotniki, przysłówki i czasowniki.

Podczas identyfikowania dopełnienia przyimka w zdaniu kluczowe jest poszukiwanie słowa, które występuje po nim. The przedmiotami przyimków mogą być rzeczowniki lub zaimki.

Na przykład; „Ukryła swój pamiętnik pod łóżkiem.'W tym zdaniu "'pod" jest przyimkiem while 'łóżko' jest jego przedmiotem”. Wyrażenia rzeczownikowe są również często używane z przyimkami, ponieważ pomagają podać bardziej szczegółowe informacje na temat czynności lub stanu.

Przyimki w gramatyce

Przyimki mają różne funkcje w gramatyce, takie jak łączenie rzeczowników i czasowników, modyfikowanie przymiotników i służą jako przedmiot wyrażenia przyimkowego. Prawidłowe ich użycie jest niezbędne do jasnej i skutecznej komunikacji.

Przyimki I Czasowniki

Przyimki i czasowniki często idą razem w tworzeniu tzw czasowniki przyimkowe. Są to kombinacje czasowników i przyimków, które pożyczają odrębne znaczenie do zdania.

Wspólne uczenie się czasowników i przyimków to doskonały sposób na opanowanie języka prawidłowe użycie tych słów, ponieważ istnieją Nie zasady gramatyczne które mogą określić, który przyimek powinien być użyty z którym czasownikiem.

Ucząc się ich w parze, będziesz w stanie docenić sposób, w jaki ze sobą współpracują, i rozpoznać ich różne znaczenia.

Przyimki I Przymiotniki

 • Przyimki są używane, aby pokazać związek między słowami w zdaniu. Mogą również pomóc uzupełnić lub rozwinąć emocje lub idee wyrażone przez przymiotnik. 
 • Rozważmy na przykład frazę „Ona lubi czekoladę”. Przyimek "z" pokazuje, że jej zamiłowanie jest skierowane w szczególności do czekolady. 
 • Niektóre przymiotniki są powiązane z określonymi przyimkami, ale nie ma żadnych ustalonych reguł dotyczących tego, którego używać z jakim przymiotnikiem. 
 • Na przykład mówimy "bać się," zamiast „boi się” i „jest zainteresowany” zamiast „zainteresowany”. 
 • To połączenie między przymiotnikami i przyimkami jest czymś, co wyłapiesz naturalnie, gdy poczujesz się bardziej komfortowo z gramatyką angielską.

Rozumiejąc, w jaki sposób przyimki wchodzą w interakcje z przymiotnikami i innymi częściami mowy, możesz znacznie poprawić swoje umiejętności pisania po angielsku.

Przyimki i przysłówki

Przyimki i przysłówki są ważnymi częściami mowy w gramatyce języka angielskiego. Chwila przyimki pokazują związek między rzeczownikami lub zaimkami, przysłówki modyfikują czasowniki, przymiotniki i inne przysłówki.

Wyrażenia przyimkowe mogą również funkcjonować jako wyrażenia przysłówkowe wskazujące, kiedy lub gdzie miało miejsce działanie.

Na przykład, „Kot przeskoczył płot” używa przyimka "nad" aby pokazać związek między „kotem” a „ogrodzeniem”, podczas gdy „skok” jest modyfikowany przez przysłówek „nad”. 

Dodatkowo, jeśli dodamy element czasu, taki jak „wczoraj”, staje się frazą przyimkową działającą jako przysłówek: „Wczoraj kot przeskoczył płot. Rozpoznanie, kiedy użyć przyimka, a kiedy przysłówka, może sprawić, że twoje pisanie będzie bardziej precyzyjne i skuteczne.

Niepotrzebne przyimki

Częstym błędem związanym z przyimkami jest ich niepotrzebne używanie. Często dzieje się tak, gdy używamy przyimki potrzebne przy synonimach przyimkowych ze słowami nieprzyimkowymi.

Na przykład mówiąc "Gdzie jesteś?" zamiast „Gdzie jesteś?” jest niepotrzebnym użyciem przyimka "Na".

Filozofia przeciwna kończeniu zdań przyimkiem jest również związana z gramatyką łacińską. Jednak ważne jest, aby to zrozumieć właściwe użycie i rozumienie przyimków we współczesnym języku angielskim niekoniecznie jest zgodne z tą zasadą.

Kończenie zdania przyimkiem

Pomimo tego, co być może słyszałeś, zakończenie zdania przyimkiem jest całkowicie dopuszczalne w języku angielskim. 

W rzeczywistości, próba uniknięcia zakończenia zdania przyimkiem może często prowadzić do niepotrzebnego niezręcznego sformułowania. Na przykład, zamiast mówić „Komu dałeś książkę?”, co może brzmieć formalnie i sztywno, bardziej naturalne i konwersacyjne jest powiedzenie „Komu dałeś książkę?” 

Po prostu przestawiając słowa w ten sposób, możemy uniknąć potencjalnej niezręczności, jednocześnie wyraźnie przekazując nasze znaczenie.

Praktyczne wskazówki dotyczące opanowania przyimków

 1. Rozpoznaj przyimki, szukając słów, które pokazują związek między innymi częściami zdania, np „w”, „na” i „do”. 
 2. Korzystaj z zasobów internetowych i przewodników gramatycznych poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych typów przyimków.
 3. Buduj zrozumienie, wybierając jeden lub dwa nowe przyimki każdego dnia i ćwiczyć używając ich w zdaniach. 
 4. Należy pamiętać, że kontekst jest ważny przy wyborze odpowiedniego przyimka użyć w zdaniu.

Dzięki opanowaniu przyimków możesz poprawić swoje pisanie i wyraźniej komunikować się z innymi.

Rozpoznawanie przyimków

Przyimki to słowa, które wyrażają związek między różnymi częściami zdania, takimi jak lokalizacja, czas i kierunek. Są niezbędne do konstruowania sensownych zdań i przekazywanie czytelnikom dokładnych informacji.

Jednym ze sposobów rozpoznawania przyimków jest identyfikacja rzeczownika lub zaimka, który występuje po nim w zdaniu. Na przykład w zdaniu „książka jest na stole”, „na” jest przyimkiem, ponieważ wskazuje, gdzie znajduje się książka (na stole).

Ważne jest, aby pamiętać, że są około 150 różnych przyimków w języku angielskim, co sprawia, że ​​nauka ich jest dla wielu osób przytłaczająca. Jednak rozpoznawanie wspólnych, takich jak „w”, „w” i „do” może być pomocny na początku.

Dodatkowo, zrozumienie przyimków zależnych może również pomóc w rozpoznaniu ponieważ zależą od określonych czasowników lub przymiotników w strukturze zdania.

Pogłębianie zrozumienia poprzez przykłady przyimków

Jednym z najlepszych sposobów opanowania przyimków jest przejście praktyczne przykłady. Oto kilka wskazówek, jak pogłębić zrozumienie przyimków poprzez przykładowe użycie:

 1. Rozpoznaj przyimki: Start z rozpoznawanie wspólnych przyimków w zdaniach i oddzielić je od innych części mowy.
 2. Zidentyfikuj obiekty przyimków: Poszukaj rzeczowników lub zaimków, które występują po przyimku, aby zidentyfikować obiekt przyimka.
 3. Zastosowanie czasowniki frazowe: Poszerzaj swoją wiedzę korzystając czasowniki frazowe które zawierają przyimki wraz z czasownikami.
 4. Zbuduj zdania używając przyimków: Konstruowanie zdań z różnymi rodzajami przyimków pomoże ci lepiej zrozumieć ich zastosowanie.
 5. Zrozum różne konteksty: Rozróżnij różne konteksty, takie jak czas, lokalizacja i kierunek używane do wskazania określonych relacji.

Stosując się do tych wskazówek i kontynuując praktykę, z czasem Twoje zrozumienie przyimków będzie się pogłębiać, co ułatwi prawidłowe ich użycie w komunikacji w języku angielskim.

Wybór odpowiedniego przyimka dla określonego kontekstu

Wybór odpowiedniego przyimka dla określonego kontekstu może być mylący, ale skuteczne przekazywanie myśli jest niezbędne. Jednym ze sposobów na to jest zrozumienie relacji między słowami w zdaniu.

 1. Na przykład, „Idę __ do sklepu” wymaga przyimka wskazującego kierunek lub ruch jak „do”. 
 2. Jeśli jednak powiemy „Pracuję __ mój projekt”, potrzebuje innego rodzaju przyimka wskazujący lokalizację lub pozycję, na przykład „włączony”.

Poszerzanie repertuaru przyimków jest niezbędne do opanowania gramatyki języka angielskiego. Artykuł to potwierdza w języku angielskim istnieje około 150 różnych przyimków, co może utrudniać ich naukę.

Jednak rozpoznanie typowych zwrotów i wyrażeń idiomatycznych, w których istnieją określone typy relacji między parami słów, może pomóc w wyborze właściwego.

Budowanie zdań z przyimkami

Przyimki są jednym z podstawowych elementów budowania poprawnych gramatycznie zdań. Pokazują związek między dwoma lub więcej słowami w zdaniu, identyfikując konteksty przestrzenne i czasowe.

Budując zdanie z przyimkami, ważne jest, aby określić, który rzeczownik lub zaimek służy jako dopełnienie przyimka. Na przykład w zdaniu „Spacerowałem po plaży” „wzdłuż” jest przyimkiem, podczas gdy „plaża” jest dopełnieniem tego przyimka.

Co więcej, używanie zbędnych przyimków może zaśmiecać twoje pisanie i powodować zamieszanie. Dlatego ważne jest, abyś ty zapoznaj się z typowymi przykładami prostych i wielowyrazowych konstrukcji zależnych, np czasowniki frazowe lub wyrażenia idiomatyczne zawierające wiele cząstek (np. spójrz w górę).

Poszerzanie repertuaru przyimków o przyimki dwuwyrazowe i wielowyrazowe

Aby jeszcze bardziej poprawić swoją znajomość przyimków, konieczne jest poszerzenie swojego repertuaru przyimki dwuwyrazowe i wielowyrazowe.

Rozważmy na przykład frazę "poza." Ten prosty przyimek opisuje opuszczenie zamkniętej przestrzeni. Jednakże, w połączeniu z innymi słowami, takimi jak „znikąd” lub „niestety”, znaczenie całkowicie się zmienia.

Teraz reprezentuje nagłe zdarzenie bez ostrzeżenia lub nieszczęścia.

Przyimki w codziennym użyciu

Prawidłowe używanie przyimków jest ważne dla jasnej i precyzyjnej komunikacji. 

 1. Unikaj typowych błędów, takich jak kończenie zdania przyimkiem, i pbudowanie zdań z różnymi typami przyimków, aby poszerzyć swój repertuar. 
 2. Dowiedz się o wyrażeniach idiomatycznych i poczuj się komfortowo przystosowanie się do różnych zastosowań przyimków w różnych językach.

Używanie przyimków do jasnej i precyzyjnej komunikacji

Przyimki są istotną częścią języka angielskiego, a opanowanie ich może pomóc w jasnej i skutecznej komunikacji. Prawidłowe użycie przyimków pomoże ci dokładnie przekazać wiadomość bez żadnych nieporozumień.

Pisząc lub mówiąc, zastanów się, jak różne zdania mogą się zmienić po zamianie różnych przyimków. Zrozumienie, których przyimków użyć w określonych kontekstach, może mieć ogromne znaczenie w zwięzłym i precyzyjnym przekazywaniu informacji.

Co więcej, popularne wyrażenia idiomatyczne w dużej mierze opierają się na przyimkach, aby wyrazić znaczenie wykraczające poza ich dosłowną definicję. Poprzez zrozumienie, jak używać poprawnie przyimki, można podnieść swoje umiejętności komunikacyjne i zbudować pewność siebie.

Unikanie typowych błędów przyimków

Aby uniknąć typowych błędów przyimków, ważne jest, aby rozpoznać cel przyimka w zdaniu.

 • Jednym z powszechnych błędów popełnianych przez ludzi jest używając „z” zamiast „mieć”. Na przykład, mówiąc „Powinienem był pójść” zamiast „Powinienem był pójść”. 
 • Kolejnym błędem, na który należy uważać, jest kończąc zdania przyimkami, co może być niepoprawne gramatycznie.

Wspólne wyrażenia idiomatyczne z przyimkami

Przyimki mogą być często używane w wyrażeniach idiomatycznych, aby przekazać określone znaczenie. Oto kilka typowych przykładów:

 1. „Pod wpływem pogody” - złe samopoczucie lub złe samopoczucie
 2. "Na płocie" - niezdecydowany lub niepewny czegoś
 3. “Z haka” - zwolniony z odpowiedzialności lub zobowiązania
 4. "W gorącej wodzie" - w obliczu kłopotów lub konsekwencji
 5. „W różnych celach” - dążenie do różnych celów lub niezrozumienie wzajemnych intencji
 6. „Po skórze twoich zębów” - ledwo się udaje lub po prostu udaje się coś osiągnąć
 7. "W pracach" – obecnie planowana lub rozwijana
 8. "Niespodziewanie" – nieoczekiwane lub zaskakujące
 9. "Na tej samej stronie" – posiadanie wspólnego zrozumienia lub porozumienia w sprawie czegoś
 10. „Z latającymi kolorami” – osiągnięcie wielkiego sukcesu lub przekroczenie oczekiwań.

Wyrażenia te pokazują, w jaki sposób można kreatywnie wykorzystać przyimki do opisania pewnych sytuacji i emocji oraz zapewnić głębsze zrozumienie, w jaki sposób używamy języka w codziennej komunikacji.

Przyimki W Różnych Językach

Przyimki różnią się znacznie w zależności od języka, co czyni je interesującym aspektem badań językoznawczych. Na przykład w języku hiszpańskim przyimek „por” może oznaczać zarówno „dla”, jak i „przez”, podczas gdy w języku francuskim wiele przyimków może oznaczać „do”. Dowiedzenie się, w jaki sposób różne języki używają przyimków i struktury, może pogłębić nasze zrozumienie nie tylko gramatyki, ale także innych kultur.

Porównanie przyimków w języku angielskim i innych językach

Podczas nauki nowego języka zrozumienie różnic i podobieństw w przyimkach może mieć kluczowe znaczenie dla pomyślnej komunikacji. Ta tabela porównuje podstawowe przyimki przestrzenne w języku angielskim z ich odpowiednikami w języku francuskim, hiszpańskim i niemieckim. przedstawiając różne wyrażenia i znaczenia.

Angielskifrancuskihiszpańskiniemiecki
InDansEnIn
OnSurOAuf
PodSousNiskiPod
MiędzyMiędzyMiędzymiędzy
ObokOpróczObokNastępny
ZaZaZ tyłuHinter
PrzedprzódZ przoduprzed

Jak pokazano w tabeli, niektóre przyimki działają tak samo w dwóch językach, podczas gdy inne znacznie się różnią. W niektórych językach wiele znaczeń może być podporządkowanych jednemu przyimkowi, co może prowadzić do dezorientacji osób uczących się języka. Kluczowe jest dostosowanie się do różnych sposobów użycia przyimków w różnych językach, aby zapewnić jasną i precyzyjną komunikację.

Dostosowanie do różnych zastosowań przyimków w różnych językach

Nauka przyimków w dowolnym języku może być pewnym wyzwaniem, zwłaszcza gdy jesteś przyzwyczajony do używania przyimków w swoim ojczystym języku. W niektórych językach, takich jak hiszpański i francuski, przyimki są zwykle umieszczane po rzeczowniku lub zaimku, które modyfikują, zamiast przed nim.

Na przykład, podczas gdy po angielsku mówimy "Idę do pracy" or "On jest z Kanady", po hiszpańsku ktoś by powiedział „Voy AL trabajo” i „Él es DE Canada”.

Należy o tym pamiętać nie wszystkie języki używają tych samych przyimków nie przestrzegają też tych samych zasad umieszczania ich w zdaniach. 

Podczas nauki nowych języków kluczowe jest zwróć uwagę na to, jak native speakerzy używają przyimków i aktywnie szukać przykładów ich użycia. W ten sposób Ylepiej poznasz sposoby wyrażania się w różnych językach relacje przestrzenne między obiektami lub zdarzeniami związanymi z czasem za pomocą wyrażeń przyimkowych.

Przykłady fraz przyimkowych ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zawsze staram się zdążyć na autobus szkolny, ale rzadko to robię, bo jestem zbyt leniwy, żeby zjeść posiłek.

Wyrażenie przyimkowe „na czas” można oznaczyć jako wyrażenie przyimkowe przysłówkowe, ponieważ modyfikuje ono czasownik "złapać".

Mogłam w końcu dojść do wniosku, że powinnam wybrać czerwoną sukienkę dla mojej córki pośród mnóstwa kolorowych sukienek.

Wyrażenie „wśród zamieszania” można wlać pod frazę przyimkową jako an przymiotnik ponieważ modyfikuje zaimek „ja”.

Uwielbiam patrzeć na pływające dzieci, bo mam wrażenie, że każde z nich pływa jak piękny łabędź.

Określenie „jak piękny łabędź” modyfikuje rzeczownik „dzieci”. Tym samym to specyficzne wyrażenie przyimkowe „jak piękny łabędź” pełni rolę przymiotnika.

Małe dzieci robią przez zwierciadło gniewne miny w kierunku przydrożnych ludzi.

Termin „po drugiej stronie lustra” jest wyrażeniem przyimkowym opisującym przymiotnik „dzieci”. Tutaj przyimek „przez” określa obiekt „zwierciadło”.

Mój syn zawsze wybiera prezent, który jest w dużym pudełku, mimo że trzymasz pudełko w rogu i nie ma w nim żadnego specjalnego prezentu.

Przyimek „wewnątrz” zarządza lub kontroluje przedmiot „duże pudełko” i dodaje informacje o rzeczowniku „prezent”.

W przerwie filmu moja mama zawsze ma napój bezalkoholowy i chipsy ziemniaczane.

Wyrażenie przyimkowe „w przerwie” dostarcza informacji o „filmie”, który jest przymiotnikiem. Tak więc to wyrażenie przyimkowe „w przerwie” jest wykonywane jako przymiotnik.

Szukałem wszędzie, ale w końcu znalazłem moje ulubione pióro na trawie.

Aktywność „znaleziona” została zmodyfikowana przyimkiem „nad trawą”. Tak więc to specyficzne wyrażenie przyimkowe „nad trawą” można wlać do kategorii wyrażenia przyimkowego jako przysłówka.

Wszystkie słone przekąski w mojej kuchni muszę trzymać na wysokiej półce, bo dzieci zawsze je jedzą bez spożywania głównego posiłku.

Czasownik „zachować” został zmodyfikowany przyimkiem „na wysokim ja”, pełniącym rolę przysłówek.

Nie trzeba wygrywać każdego meczu, ale trzeba zachęcać się do pójścia w kierunku mety, nawet jeśli jest się ostatnim.

Wyrażenie przyimkowe „w kierunku mety” jest przysłówkowym wyrażeniem przyimkowym modyfikującym czasownik „iść”.

Życie nie zawsze wskaże nam odpowiednio rozciągniętą ścieżkę do osiągnięcia naszego przeznaczenia, ale to od nas zależy walka z wszelkimi przeciwnościami losu i zwyciężanie.

Wyrażenie przyimkowe „wbrew wszelkim przeciwnościom” zachowuje się jak wyrażenie przyimkowe jako przysłówek, modyfikując czasownik „walczyć”.

Często Zadawane Pytania

P. Co to jest przyimek i jak jest używany w gramatyce języka angielskiego?

Przyimek to słowo, które zwykle występuje przed rzeczownikiem lub zaimkiem i określa jego związek z innymi słowami w zdaniu. Przykłady typowych przyimków obejmują „w”, „na”, „w”, „pod” i „nad”.

P. Jak mogę określić, którego przyimka użyć w zdaniu?

Wybór właściwego przyimka może zależeć od wielu czynników, m.in kontekst, czas, nastrój, głos i inne. Często pomocne jest myślenie o tym, co opisujesz, przy podejmowaniu decyzji, którego użyć.

P. Czy istnieją jakieś zasady używania pewnych przyimków z określonymi czasownikami lub rzeczownikami?

Tak, istnieją specyficzne kombinacje czasownika i przyimka znane jako czasowniki frazowe które są zgodne z określonymi wzorcami gramatycznymi, takimi jak „patrz w górę” lub „zdejmuj”. Jednak nie wszystkie te kombinacje mają ścisłe reguły, więc czasami wymagają zapamiętania.

P. Czy mogę rozpocząć zdanie przyimkiem?

Podczas gdy rozpoczynanie zdań od zdania było tradycyjnie uważane przez niektóre autorytety za nieprawidłową gramatykę; praktyka ta stała się z czasem powszechnie akceptowana, biorąc pod uwagę, że język mówiony ma tendencję do naturalnych wzorców mówienia, a nie sztywnych normatywnych przewodników po stylu. Tak długo, jak twoje pisanie płynie naturalnie, a jednocześnie jest zgodne ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi jasności i zwięzłości, rozpoczynanie zdań od zdań powinno być w porządku!

P: Co to jest przyimek i jak funkcjonuje w zdaniu?

Przyimek to słowo, które pokazuje związek między rzeczownikiem lub zaimkiem a innymi słowami w zdaniu. Przyimki mówią nam, gdzie, kiedy lub jak coś jest w stosunku do czegoś innego.

P: Czy możesz podać mi przykład zdania z przyimkiem?

Jasne, spójrzmy na przykład: „Ona położyła książkę na stole”. W tym zdaniu „on” jest przyimkiem, który pokazuje związek między książką a stołem.

P: Jakie są popularne przyimki?

Niektóre typowe przyimki to: w, na, w, przez, z, pod, przez i pomiędzy. Oto lista typowych przyimków, które pomogą ci lepiej sobie z nimi radzić.

P: Jak można zidentyfikować dopełnienie przyimka w zdaniu?

Aby znaleźć dopełnienie przyimka, poszukaj rzeczownika lub zaimka, który występuje po przyimku. Na przykład w następującym zdaniu „Ona siedzi pod drzewem”, „drzewo” jest dopełnieniem przyimka „pod”.

P: Czy zdanie może kończyć się przyimkiem?

Tak, zdanie może kończyć się przyimkiem, ale czasami jest uważane za nieformalne. Jeśli nie masz pewności co do poprawnej interpunkcji, spróbuj przeformułować zdanie, aby uniknąć kończenia go przyimkiem.

P: Czy istnieją różne rodzaje przyimków?

Tak, istnieje kilka rodzajów przyimków, w tym przyimki proste, przyimki podwójne, przyimki złożone i przyimki wielowyrazowe. Każdy typ ma swoją własną funkcję i zastosowanie w zdaniach.

P: Czy są jakieś zasady używania dwóch przyimków razem w zdaniu?

Tak, możesz użyć dwóch przyimków razem w zdaniu, ale nie powinny one być zbędne. Zwykle dzieje się tak w przypadku przyimków złożonych lub podwójnych, takich jak „na wierzchu” lub „poza”.

P: Czy możesz podać przykłady zdań z różnymi rodzajami przyimków?

Jasne, oto kilka przykładów:

Prosty przyimek – „Kot chowa się pod stołem”.

Podwójny przyimek – „Wyskoczył przez okno”.

Przyimek złożony – „Mieszkają przed parkiem”.

Przyimek wielowyrazowy – „Mimo przeszukania domu nie mogła znaleźć kluczy”.

P: Jaka jest lista typowych przyimków używanych w zdaniach?

Oto lista typowych przyimków: w, na, w, przez, z, pod, przez, pomiędzy, nad, nad, pomiędzy, przed, po, w trakcie, do, z, poniżej i za.

P: Jak mogę uniknąć używania niepotrzebnych przyimków w moim piśmie?

Aby uniknąć używania zbędnych przyimków, upewnij się, że każdy przyimek jest wymagany do wyjaśnienia znaczenia zdania. Spróbuj przeformułować zdanie bez przyimka i sprawdź, czy nadal ma to sens. Pamiętaj, że czasami zakończenie zdania przyimkiem może być dopuszczalne w języku potocznym lub w celu zapewnienia czytelności.

P: Co to jest przyimek i jak funkcjonuje w zdaniu?

Przyimek to słowo, które pokazuje związek między rzeczownikiem lub zaimkiem a innymi słowami w zdaniu, wskazując kierunek, czas, lokalizację lub inne określone relacje. Przyimki mówią nam, jak coś jest w stosunku do czegoś innego i są zwykle umieszczane przed rzeczownikiem lub zaimkiem.

P: Czy możesz podać kilka typowych przykładów przyimków?

Jasne, oto kilka typowych przyimków: na, w, w, nad, pod, do, z, około i poza. Spójrzmy na przykładowe zdanie: Kot siedzi na krześle. W tym zdaniu przyimek „on” wskazuje na związek między kotem a krzesłem.

P: Jakie są różne rodzaje przyimków?

Istnieją trzy główne rodzaje przyimków: przyimki proste, złożone i podwójne. Proste przyimki to pojedyncze słowa, takie jak „in” lub „at”. Przyimki złożone składają się z dwóch lub więcej słów, w tym „a także” i „przed”. Podwójne przyimki obejmują dwa przyimki używane razem do wyrażenia jednej idei, na przykład „od tyłu” lub „poza”.

P: Czy poprawne jest zakończenie zdania przyimkiem?

Zakończenie zdania przyimkiem nie jest uważane za nieprawidłowe we współczesnym języku angielskim, chociaż można tego uniknąć w formalnym piśmie. Mit, że zakończenie zdania przyimkiem jest nieprawidłowe, wywodzi się z przestarzałych reguł gramatycznych, ale obecnie jest powszechnie akceptowany i często brzmi bardziej naturalnie w swobodnych rozmowach.

P: Jak mogę zidentyfikować dopełnienie przyimka w zdaniu?

Przedmiotem przyimka jest rzeczownik lub zaimek, który następuje po przyimku i dostarcza więcej informacji na temat wyrażonego związku. Aby znaleźć dopełnienie przyimka, zlokalizuj przyimek i zidentyfikuj słowo, które występuje bezpośrednio po nim. Na przykład w zdaniu „Książka jest pod stołem” po przyimku „pod” występuje rzeczownik „stół”, czyniąc „stół” dopełnieniem przyimka.

P: Jaka jest rola przyimków w zdaniu z czasownikiem i rzeczownikiem?

W zdaniu z czasownikiem i rzeczownikiem przyimek często pokazuje związek między czynnością (czasownikiem) a rzeczownikiem lub zaimkiem, na który działa. Na przykład w zdaniu „Ona czyta książkę na kanapie” przyimek „na” wskazuje, gdzie ma miejsce czynność czytania.

P: Czy słowo może funkcjonować zarówno jako przyimek, jak i jako inna część mowy, jak przymiotnik lub przysłówek?

Tak, niektóre słowa mogą funkcjonować zarówno jako przyimek, jak i jako inna część mowy, jak przymiotnik lub przysłówek, w zależności od ich pozycji w zdaniu. Na przykład słowo „po” może być przyimkiem, jak w przypadku „Przyjechaliśmy po obiedzie” lub przysłówkiem, jak w przypadku „Został po”.

P: Jak mogę uniknąć używania niepotrzebnych przyimków w moich zdaniach?

Niepotrzebne przyimki mogą czasami sprawić, że zdania będą bardziej rozwlekłe i mniej jasne. Aby ich uniknąć, najpierw zidentyfikuj przyimki w swoim zdaniu i upewnij się, że każdy z nich jest potrzebny do przekazania zamierzonego znaczenia. Jeśli stwierdzisz, że przyimek nie jest konieczny lub można go zastąpić prostszą strukturą, usuń go lub przepisz zdanie. Na przykład zmień „Spotkanie zaplanowano na 3:3” na „Spotkanie zaplanowano na XNUMX:XNUMX”.

P: Czy istnieją jakieś szczególne zasady używania przyimków wielowyrazowych lub złożonych?

Chociaż nie ma ścisłych zasad używania przyimków wielowyrazowych lub złożonych, konieczne jest upewnienie się, że ich użycie jest konieczne i jasne. Te przyimki często wyrażają bardziej złożone relacje niż proste przyimki i powinny być używane, gdy dokładnie oddają zamierzone znaczenie. Na przykład „pomimo” i „z powodu” to przyimki złożone, które wyrażają określone relacje, których proste przyimki mogą nie uchwycić tak skutecznie.

P: Czy zdanie może mieć dwa przyimki z rzędu?

Tak, zdanie może mieć dwa przyimki z rzędu, zwłaszcza gdy używa się podwójnych przyimków. Należy jednak upewnić się, że zdanie jest jasne, a podwójny przyimek oddaje zamierzone znaczenie. Na przykład w zdaniu „Wyciągnął książkę spod łóżka” podwójny przyimek „z” służy do pokazania związku między czasownikiem „wyciągnął” a rzeczownikiem „łóżko”.

Wnioski

Podsumowując, przyimki odgrywają kluczową rolę w języku angielskim. Pomagają nam ustalać relacje między słowami i opisywać rzeczy lub stanowiska ludzi i wydarzenia związane z czasem. Dzięki opanowaniu przyimków możemy komunikować się jaśniej i precyzyjniej. Chociaż nauka wszystkich rodzajów przyimków może wydawać się zniechęcająca, z praktyką łatwiej będzie je zrozumieć i skutecznie z nich korzystać. Pamiętaj, aby starannie wybrać odpowiedni przyimek dla każdego kontekstu, poprawnie budować z nim zdania i unikać typowych błędów, takich jak niepotrzebne kończenie zdań przyimkiem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry