Normalna zmienna losowa: 3 ważne fakty

Normalna zmienna losowa i rozkład normalny

      Zmienna losowa z niepoliczalnym zestawem wartości jest znana jako ciągła zmienna losowa, a funkcja gęstości prawdopodobieństwa za pomocą całkowania, ponieważ obszar pod krzywą daje ciągły rozkład, Teraz skupimy się na jednej z najczęściej używanych i częstych ciągłych zmiennych losowych mianowicie normalna zmienna losowa, która ma inną nazwę jako zmienna losowa Gaussa lub rozkład Gaussa.

Normalna zmienna losowa

      Normalna zmienna losowa to ciągła zmienna losowa z funkcją gęstości prawdopodobieństwa

mając na myśli μ i wariancja σ2 jako parametry statystyczne i geometrycznie funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma krzywą w kształcie dzwonu, która jest symetryczna względem średniej μ.

Normalna zmienna losowa
Normalna zmienna losowa

Wiemy, że funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma całkowite prawdopodobieństwo jako jeden

umieszczając y = (x-μ) / σ

tę podwójną integrację można rozwiązać, przekształcając ją w postać biegunową

która jest wymaganą wartością, więc jest weryfikowana dla całki I.

  • Jeśli X ma rozkład normalny z parametrem μ  i σ2 wtedy Y = aX + b ma również rozkład normalny z parametrami aμ + b i a2μ2

Oczekiwanie i wariancja zmiennej normalnej losowej

Oczekiwana wartość normalnej zmiennej losowej i wariancja, którą uzyskamy za pomocą

gdzie X ma rozkład normalny ze średnią parametrów μ i odchylenie standardowe σ.

ponieważ średnia z Z wynosi zero, więc mamy wariancję jako

używając całkowania przez części

dla zmiennej Z interpretacja graficzna jest następująca

Normalna zmienna losowa
Normalna zmienna losowa

i obszar pod krzywą dla tej zmiennej Z, która jest znana jako standardowa zmienna normalna, to jest obliczany dla odniesienia (podanego w tabeli), ponieważ krzywa jest symetryczna, więc dla wartości ujemnej powierzchnia będzie taka sama jak dla wartości dodatnich

z0.000.010.020.030.040.050.060.070.080.09
0.00.500000.503990.507980.511970.515950.519940.523920.527900.531880.53586
0.10.539830.543800.547760.551720.555670.559620.563560.567490.571420.57535
0.20.579260.583170.587060.590950.594830.598710.602570.606420.610260.61409
0.30.617910.621720.625520.629300.633070.636830.640580.644310.648030.65173
0.40.655420.659100.662760.666400.670030.673640.677240.680820.684390.68793
0.50.691460.694970.698470.701940.705400.708840.712260.715660.719040.72240
0.60.725750.729070.732370.735650.738910.742150.745370.748570.751750.75490
0.70.758040.761150.764240.767300.770350.773370.776370.779350.782300.78524
0.80.788140.791030.793890.796730.799550.802340.805110.807850.810570.81327
0.90.815940.818590.821210.823810.826390.828940.831470.833980.836460.83891
1.00.841340.843750.846140.848490.850830.853140.855430.857690.859930.86214
1.10.864330.866500.868640.870760.872860.874930.876980.879000.881000.88298
1.20.884930.886860.888770.890650.892510.894350.896170.897960.899730.90147
1.30.903200.904900.906580.908240.909880.911490.913080.914660.916210.91774
1.40.919240.920730.922200.923640.925070.926470.927850.929220.930560.93189
1.50.933190.934480.935740.936990.938220.939430.940620.941790.942950.94408
1.60.945200.946300.947380.948450.949500.950530.951540.952540.953520.95449
1.70.955430.956370.957280.958180.959070.959940.960800.961640.962460.96327
1.80.964070.964850.965620.966380.967120.967840.968560.969260.969950.97062
1.90.971280.971930.972570.973200.973810.974410.975000.975580.976150.97670
2.00.977250.977780.978310.978820.979320.979820.980300.980770.981240.98169
2.10.982140.982570.983000.983410.983820.984220.984610.985000.985370.98574
2.20.986100.986450.986790.987130.987450.987780.988090.988400.988700.98899
2.30.989280.989560.989830.990100.990360.990610.990860.991110.991340.99158
2.40.991800.992020.992240.992450.992660.992860.993050.993240.993430.99361
2.50.993790.993960.994130.994300.994460.994610.994770.994920.995060.99520
2.60.995340.995470.995600.995730.995850.995980.996090.996210.996320.99643
2.70.996530.996640.996740.996830.996930.997020.997110.997200.997280.99736
2.80.997440.997520.997600.997670.997740.997810.997880.997950.998010.99807
2.90.998130.998190.998250.998310.998360.998410.998460.998510.998560.99861
3.00.998650.998690.998740.998780.998820.998860.998890.998930.998960.99900
3.10.999030.999060.999100.999130.999160.999180.999210.999240.999260.99929
3.20.999310.999340.999360.999380.999400.999420.999440.999460.999480.99950
3.30.999520.999530.999550.999570.999580.999600.999610.999620.999640.99965
3.40.999660.999680.999690.999700.999710.999720.999730.999740.999750.99976
3.50.999770.999780.999780.999790.999800.999810.999810.999820.999830.99983

ponieważ użyliśmy podstawienia

Pamiętaj, że Z jest standardową zmienną normalną, gdzie as ciągła zmienna losowa X ma rozkład normalny normalna zmienna losowa ze średnią μ i odchyleniem standardowym σ.

Aby znaleźć funkcję rozkładu dla zmiennej losowej, użyjemy konwersji do standardowej zmiennej normalnej jako

dla dowolnej wartości.

Przykład: Na standardowej krzywej normalnej znajdź obszar między punktami 0 i 1.2.

Jeśli postępujemy zgodnie z tabelą, wartość 1.2 pod kolumną 0 to 0.88493, a wartość 0 to 0.5000,

Normalna zmienna losowa
Normalna zmienna losowa

Przykład: znajdź obszar dla standardowej krzywej normalnej w zakresie od -0.46 do 2.21.

Normalna zmienna losowa
Normalna zmienna losowa

Z zacienionego obszaru możemy rozdzielić ten obszar od -0.46 do 0 i od 0 do 2.21, ponieważ normalna krzywa jest symetryczna względem osi y, więc obszar od -0.46 do 0 jest taki sam jak od 0 do 0.46, a więc z tabeli

i

więc możemy to zapisać jako

Powierzchnia całkowita = (powierzchnia między z = -0.46 a z = 0) + (powierzchnia między z = 0 a z = 2.21)

= 0.1722 + 0.4864

= 0.6586

Przykład: Jeśli X jest normalną zmienną losową o średniej 3 i wariancji 9, znajdź następujące prawdopodobieństwa

P2

P{X>0}

P|X-3|>6

Rozwiązanie: ponieważ mamy

Normalna zmienna losowa
Normalna zmienna losowa

więc rozwidlając na przedziały od -1/3 do 0 i od 0 do 2/3 otrzymamy rozwiązanie z wartości tabelarycznych

or

= 0.74537 -1 + 0.62930 = 0.37467

i

Normalna zmienna losowa
Normalna zmienna losowa
Normalna zmienna losowa
Normalna zmienna losowa

Przykład: Obserwator w przypadku ojcostwa stwierdza, że ​​długość (w dniach) wzrostu człowieka

ma rozkład normalny z parametrami średnio 270 i wariancją 100. W tym przypadku podejrzany, który jest ojcem dziecka, przedstawił dowód, że przebywał poza krajem w okresie, który rozpoczął się 290 dni przed narodzinami dziecka i zakończył 240 dni wcześniej poród. Znajdź prawdopodobieństwo, że matka mogła mieć bardzo długą lub bardzo krótką ciążę wskazaną przez świadka?

Niech X oznacza zmienną losową o rozkładzie normalnym dla ciąży i przyjmijmy, że podejrzany jest ojcem dziecka. W takim przypadku prawdopodobieństwo narodzin dziecka nastąpiło w określonym czasie

Związek między normalną zmienną losową a dwumianową zmienną losową

      W przypadku rozkładu dwumianowego średnia wynosi np, a wariancja npq, więc jeśli zamienimy taką dwumianową zmienną losową z taką średnią i odchyleniem standardowym, które mają n bardzo duże, a p lub q są bardzo małe, zbliżając się do zera, to standardowa normalna zmienna Z z pomoc tych średnich i wariancji jest

tutaj pod względem Procesy Bernouli X bierze pod uwagę liczbę sukcesów w n próbach. Gdy n rośnie i zbliża się do nieskończoności, ta normalna zmienna postępuje w ten sam sposób, aby stać się standardową zmienną normalną.

Relację dwumianu i standardowej zmiennej normalnej możemy znaleźć za pomocą następującego twierdzenia.

Twierdzenie graniczne DeMoivre'a Laplace'a

If Sn oznacza liczbę sukcesów, które występują, gdy n  niezależne próby, z których każda zakończyła się sukcesem z prawdopodobieństwem p , są wykonywane dla dowolnego a <b,

Przykład: Przy pomocy normalnego przybliżenia dwumianowej zmiennej losowej znajdź prawdopodobieństwo wystąpienia 20-krotnego ogona, gdy uczciwa moneta rzuci się 40 razy.

Rozwiązanie: Załóżmy, że zmienna losowa X przedstawia występowanie ogona, ponieważ dwumianowa zmienna losowa jest dyskretną zmienną losową, a normalna zmienna losowa jest ciągłą zmienną losową, więc aby przekształcić dyskretną w ciągłą, zapisujemy ją jako

a jeśli rozwiążemy podany przykład za pomocą rozkładu dwumianowego, otrzymamy go jako

Przykład: Aby zdecydować o skuteczności określonego pożywienia w zmniejszaniu poziomu cholesterolu w krwiobiegu, 100 osób poddaje się pożywieniu. Poziom cholesterolu obserwowano przez określony czas po podaniu pożywienia. Jeśli z tej próbki 65% ma niski poziom cholesterolu, pożywienie zostanie zatwierdzone. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dietetyk zaakceptuje nowy pokarm, jeśli w rzeczywistości nie ma on wpływu na poziom cholesterolu?

rozwiązanie:  Niech zmienna losowa wyraża poziom cholesterolu, jeśli jest obniżony o pożywienie, więc prawdopodobieństwo takiej zmiennej losowej będzie wynosić ½ dla każdej osoby, jeśli X oznacza niską liczbę osób, to prawdopodobieństwo, że wynik zostanie zatwierdzony, nawet jeśli nie ma wpływu pożywienia na obniżyć poziom cholesteroluWnioski:

   W tym artykule pojęcie ciągłej zmiennej losowej, a mianowicie normalnej zmienna losowa i omówiono jego rozkład z funkcją gęstości prawdopodobieństwa oraz podano średnią statystyczną parametru, wariancję dla normalnej zmiennej losowej. Konwersja zmiennej losowej o rozkładzie normalnym do nowej standardowej zmiennej normalnej i pola pod krzywą dla takiej standardowej zmiennej normalnej jest podana w formie tabelarycznej w jednym z związek z dyskretną zmienną losową jest również wymieniony na przykładzie , jeśli chcesz dalej czytać, przejdź przez:

Zarysy prawdopodobieństwa i statystyki Schauma

https://en.wikipedia.org/wiki/Probability.

Więcej tematów z matematyki można znaleźć w sekcji tutaj.

Przewiń do góry