Struktura Lewisa NH4 +: rysunki, hybrydyzacja, kształt, ładunki

Struktura NH4 Lewisa odnosi się do układu atomów i elektronów w jonie amonowym. Amoniak, z wzór chemiczny NH4+, jest dodatnio naładowany jon wieloatomowy składa się z jednego atomu azotu związanego z czterema atomami wodoru. Zapewnia struktura Lewisa reprezentacja wizualna w jaki atoms są połączone i rozkład elektronów w cząsteczce. Zrozumienie struktury Lewisa NH4 jest niezbędne do zrozumienia właściwości chemicznych i zachowania związki amonowe, w ten artykuł, szczegółowo zbadamy strukturę NH4 Lewisa, w tym jego powstawanie, rozkład elektronów i znaczenie w chemii. Więc zanurzmy się i rozwiążmy zawiłości struktury Lewisa NH4.

Na wynos

  • Struktura NH4 Lewisa przedstawia układ atomów i elektronów w jon amonowy.
  • Jon NH4 składa się z jednego atomu azotu związanego z czterema atomami wodoru.
  • Każdy atom wodoru tworzy pojedyncze wiązanie z atomem azotu, w wyniku czego czworościenny kształt.
  • Pokazuje strukturę Lewisa NH4 wszystkie elektrony walencyjne i pomaga określić geometria molekularna i klejenie.

Zrozumienie podstaw struktury Lewisa NH4 +

A. Koncepcja struktur Lewisa

Struktury Lewisa są cenne narzędzie w chemii, które pomagają nam zrozumieć rozmieszczenie atomów i elektronów w cząsteczce. Zapewniają reprezentacja wizualna jak atomy są ze sobą połączone i gdzie znajdują się elektrony. W przypadku jonu NH4+ struktura Lewisa pomaga nam zrozumieć wiązanie i dystrybucję elektronów w jonie amonowym.

Jon NH4+ składa się z jednego atomu azotu (N) i czterech atomów wodoru (H). Aby narysować strukturę Lewisa dla NH4+, zaczynamy od określenia całkowitej liczby elektronów walencyjnych w cząsteczce. Elektrony walencyjne to elektrony w najbardziej zewnętrzny poziom energii atomu i są odpowiedzialne za tworzenie wiązań.

Azot, należący do grupy 15 Tabela okresowa, ma pięć elektronów walencyjnych. Wodór, wł inna ręka, ma jeden elektron walencyjny. Ponieważ w NH4+ znajdują się cztery atomy wodoru, całkowitą liczbę elektronów walencyjnych oblicza się w następujący sposób:

5 (elektrony walencyjne azotu) + 4 (elektrony walencyjne wodoru) = 9 elektronów walencyjnych

B. Znaczenie elektronów walencyjnych w strukturach Lewisa

Elektrony walencyjne odgrywają kluczową rolę w określaniu właściwości chemicznych i reaktywności atomu. W strukturach Lewisa elektrony walencyjne są reprezentowane jako otaczające je kropki symbol of atom. Te kropki są nazywane Symbole Lewisa or symbole kropek elektronowych.

W przypadku NH4+ azot dostarcza pięć elektronów walencyjnych, podczas gdy każdy atom wodoru dostarcza jeden elektron walencyjny. Umieszczając wokół siebie elektrony walencyjne odpowiednie atomy, możemy określić, w jaki sposób atoms są ze sobą połączone.

C. Reguła oktetu w strukturach Lewisa

Połączenia reguła oktetu is podstawowa zasada w chemii, który stwierdza, że ​​atomy mają tendencję do zdobywania, tracenia lub współdzielenia elektronów w celu osiągnięcia stabilnej konfiguracji elektronowej z ośmioma elektronami walencyjnymi. Nazywa się to posiadaniem pełna powłoka zewnętrzna, co jest energetycznie korzystne.

W przypadku NH4+ azot ma pięć elektronów walencyjnych i potrzebuje jeszcze trzech, aby uzyskać oktet. Każdy atom wodoru ma jeden elektron walencyjny i potrzebuje jeszcze jednego, aby uzyskać oktet. Udostępniając ich elektrony walencyjne, azot może osiągnąć oktet i każdy atom wodoru może osiągnąć duet (dwa elektrony walencyjne).

Aby spełnić reguła oktetu, azot tworzy cztery wiązanie kowalencyjnes z czterema atomami wodoru. A wiązanie kowalencyjne is typ of wiązanie chemiczne gdzie elektrony są wspólne dla atomów. W NH4+ każdy atom wodoru dzieli jeden elektron z azotem, co daje łącznie cztery wspólne elektrony.

Strukturę Lewisa NH4+ można przedstawić w następujący sposób:

W tej strukturze atom azotu znajduje się w centrum, otoczony czterema atomami wodoru. Każdy atom wodoru jest połączony z azotem pojedynczym wiązanie kowalencyjne, reprezentowane przez linia. Pozostałe elektrony walencyjne są reprezentowane jako samotne pary (kropki) na atomie azotu.

Zrozumienie struktury Lewisa NH4+ jest niezbędne do zrozumienia właściwości chemicznych i zachowania jony amonowe in różnorodny reakcje chemiczne. Zapewnia cenny wgląd w rozmieszczenie atomów i elektronów w cząsteczce, pomagając nam zrozumieć jego ogólną strukturę i reaktywność.

Szczegółowa analiza struktury Lewisa NH4+

A. Struktura Lewisa NH4+: bliższe spojrzenie

Jon NH4+, znany również jako jon amonowy, jest dodatnio naładowany jon wieloatomowy. Zrozumienie jego struktura Lewisa jest kluczowa w zrozumieniu jego właściwości chemiczne i zachowanie. Struktura Lewisa NH4+ ujawnia rozmieszczenie atomów i elektronów walencyjnych w obrębie jonu.

W strukturze Lewisa NH4+ znajduje się centralny atom azotu (N) związany z czterema atomami wodoru (H). Atom azotu dostarcza pięć elektronów walencyjnych, podczas gdy każdy atom wodoru dostarcza jeden elektron walencyjny. Daje to w sumie dziewięć elektronów walencyjnych w jonie NH4+.

Aby przedstawić strukturę Lewisa NH4+, zaczynamy od umieszczenia atomu azotu w środku. Następnie układamy cztery atomy wodoru wokół atomu azotu, upewniając się, że każdy atom wodoru tworzy pojedyncze wiązanie z atomem azotu. Pozostałe elektrony walencyjne są następnie rozmieszczone jako samotne pary na atomie azotu.

Struktura Lewisa NH4+ można przedstawić w następujący sposób:

H H
\ /
N
/ \
H H

B. Rola elektronów walencyjnych w strukturze Lewisa NH4+

Elektrony walencyjne odgrywają kluczową rolę w określaniu zachowanie chemiczne atomów i cząsteczek. W strukturze Lewisa NH4+ elektrony walencyjne są najbardziej oddalonymi elektronami atomy azotu i wodoru.

Atom azotu w NH4+ ma pięć elektronów walencyjnych, podczas gdy każdy atom wodoru dostarcza jeden elektron walencyjny. Te elektrony brać udział w tworzeniu wiązanie chemiczneS. W jonie NH4+ atom azotu tworzy cztery wiązanie kowalencyjnes z atom wodorus, w wyniku stabilna konstrukcja.

Obecność elektronów walencyjnych w strukturze Lewisa NH4+ pozwala na tworzenie się tzw wiązanie kowalencyjnes, które tworzą udostępnianie elektronów między atomami. Te obligacje utrzymują razem jon NH4+ i przyczyniają się do jego ogólną stabilność.

C. Ładunki formalne w strukturze Lewisa NH4+

Ładunki formalne są używane do określenia rozkładu elektronów w cząsteczce lub jonie. W strukturze NH4+ Lewisa formalne ładunki mogą pomóc nam zrozumieć rozkład elektronów i stabilność jonu.

Liczyć formalna opłatas w jonie NH4+ przypisujemy elektrony walencyjne atoms w strukturze. Każdy atom wodoru ma przypisany jeden elektron walencyjny, a atom azotu pięć elektronów walencyjnych.

Opłata formalna atomu oblicza się odejmując liczbę elektronów w wolnych parach i połowę liczby elektronów wspólnych od całkowitej liczby elektronów walencyjnych. W jonie NH4+ każdy atom wodoru ma ładunek formalny równy zero, podczas gdy atom azotu ma ładunek formalny +1.

obraz 59
NH4+ elektron walencyjny

Opłata formalnas w strukturze Lewisa NH4+ pomagają nam zrozumieć rozkład elektronów i stabilność jonu. W ta sprawa, formalna opłatas wskazują, że jon NH4+ jest stabilny.

D. Obecność wiązania współrzędnych lub celownika w strukturze Lewisa NH4+

W strukturze Lewisa NH4+ jest brak obecności of więź współrzędnych lub celownik. Wiązanie koordynacyjne, znany również jako celownik, jest typ of wiązanie kowalencyjne gdzie oba elektrony są darowane przez jeden atom. Ten typ wiązania jest zwykle reprezentowany przez strzałka wskazująca od atom dawcy do atom akceptora.

W jonie NH4+ każdy atom wodoru tworzy pojedynczy wiązanie kowalencyjne z atomem azotu. Atom azotu dostarcza jeden elektron każdą obligację, podczas atom wodoru dostarcza jeden elektron. To skutkuje stabilna konstrukcja z nie ma potrzeby do tworzenia wiązania współrzędnych lub celowników.

Nieobecność of wiązania współrzędnych lub celowników w strukturze Lewisa NH4+ wskazuje, że wiązanie pomiędzy atomy azotu i wodoru osiąga się poprzez udostępnianie elektronów, a nie darowizna elektronów z jeden atom do innego.

Ogólnie rzecz biorąc, zrozumienie struktury Lewisa NH4+ dostarcza cennych informacji na temat rozmieszczenia atomów i elektronów w obrębie jonu, a także jego stabilność i zachowanie chemiczne. Analizując strukturę NH4+ Lewisa, możemy zyskać głębsze zrozumienie of właściwości i właściwości jonu amonowego.

Geometria struktury Lewisa NH4+

A. Zrozumienie modelu VSEPR

Jeśli chodzi o zrozumienie geometria struktury Lewisa NH4+, konieczne jest zrozumienie Pojęcie of VSEPR (Odpychanie par elektronów powłoki walencyjnej) Model. Model VSEPR pomaga nam przewidywać kształt cząsteczki na podstawie ułożenia jego pary elektronowe.

In VSEPR model, uważamy zarówno wiązanie i niewiążące pary elektronowe wokół centralnego atomu. Te pary elektronów odpychają się nawzajem, zmuszając je do ułożenia się z dala co minimalizuje odpychanie. Poprzez zrozumienie VSEPR modelu możemy określić geometria elektronowa i geometria molekularna jonu NH4+.

B. Struktura Lewisa NH4 Geometria molekularna

W celu określenia geometria molekularna jonu NH4+, musimy najpierw narysować jego struktura Lewisa. Jon NH4+ składa się z jednego atomu azotu (N) i czterech atomów wodoru (H). Azot ma pięć elektronów walencyjnych, podczas gdy wodór ma jeden. Zatem łączna liczba elektronów walencyjnych w jonie NH4+ wynosi pięć (z azotu) plus cztery (z wodoru), co daje nam w sumie dziewięć elektronów walencyjnych.

Do dystrybucji te elektrony, umieszczamy jeden elektron na każdym atomie wodoru i pozostałe cztery elektrony wokół atomu azotu. Ponieważ azot potrzebuje ośmiu elektronów do osiągnięcia stabilny oktet, tworzy cztery wiązanie kowalencyjnes z czterema atomami wodoru. To skutkuje kompletna struktura Lewisa NH4+, gdzie każdy atom wodoru jest związany z atomem azotu.

C. Geometria elektronów struktury Lewisa NH4+

Teraz, gdy mamy strukturę Lewisa NH4+, możemy to określić jego geometria elektronowa. Połączenia geometria elektronowa odnosi się do układu wszystkie pary elektronowe (zarówno wiążące, jak i niewiążące) wokół centralnego atomu. W przypadku jonu NH4+ atomem centralnym jest azot.

Ponieważ azot ma cztery pary wiążące i nie ma samotnych par, geometria elektronowa jonu NH4+ jest czworościenny. W układ czworościenny, pary wiążące znajdują się na cztery rogi of wyimaginowany czworościan, z centralnym atomem w środku.

D. Kształt struktury Lewisa NH4+

Podczas geometria elektronowa jonu NH4+ jest czworościenny, kształt cząsteczki jest nieco inny ze względu na obecność wolnych par. W jonie NH4+ nie ma samotnych par na centralnym atomie azotu. Dlatego też kształt jonu NH4+ jest również czworościenny.

Podsumowując, jon NH4+ ma czworościan geometria elektronowa i czworościan geometria molekularna. Cztery atomy wodoru są rozmieszczone symetrycznie wokół centralnego atomu azotu, tworząc cztery wiązanie kowalencyjnes. Ten układ daje jon NH4+ czworościenny kształt.

Rozumienie geometria struktury Lewisa NH4+ ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia właściwości i zachowanie ten ważny jon. Poprzez zastosowanie VSEPR modelu, możemy przewidzieć kształty of różne molekuły i jony, dostarczając cennych informacji na temat świat z chemii.

obraz 58
NH4+ Shape

NH4+ formalna opłata za strukturę Lewisa

Poniższy wzór może obliczyć ładunek formalny dowolnej cząsteczki, 

FC = Nv - Nlp. -1/2 Nbp

Nv = liczba elektronów w powłoce walencyjnej wolnego atomu

Nlp = liczba elektronów w pojedynczej parze

Nbp = liczba elektronów biorących udział w tworzeniu wiązania.

obraz 60
NH4+ Formalne obciążenie

FC atomu H = 1-0-2/2 =0

FC atomu N = 5-0-8/2 =1

NH4 + struktura Lewisa ponieważ cząsteczka jest formą jonową, ładunek formalny na cząsteczce będzie równy liczbie ładunków dodatnich, która wynosi 1.

Ogólnie rzecz biorąc, ładunek formalny jest równy jego ładunkowi dla gatunków jonowych.

Pojęcie rezonansu w strukturze Lewisa NH4+

W strukturze Lewisa NH4+ rezonans odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu układ wiązania. Rezonans występuje, gdy są wiele sposobów uporządkować elektrony w cząsteczce lub jonie. W przypadku NH4+ są dwie struktury rezonansowe które można narysować.

Pierwsza struktura rezonansowa pokazuje pojedyncze wiązanie między azotem (N) a każdym z nich cztery atomy wodoru (H).. W tej strukturze azot ma ładunek formalny +1, podczas gdy każdy atom wodoru ma ładunek formalny równy 0. Druga struktura rezonansowa, Na inna ręka, przedstawia podwójne wiązanie między azotem a jednym z atom wodorus, z pozostałe trzy atomy wodoru mający pojedyncze wiązanie z azotem. W tej strukturze azot ma formalny ładunek równy 0 i atom wodorus mają formalny ładunek +1.

Koncepcja rezonansu pozwala nam to zrozumieć rzeczywista struktura NH4+ wynosi kombinacja tych dwie struktury rezonansowe. Ważne jest, aby to zauważyć rzeczywista struktura nie jest hybryda ukończenia dwie struktury rezonansowe, a raczej mieszanka ich cechy. To znaczy że długości wiązań a siły w NH4+ są pośrednie między mocami wiązania pojedynczego i podwójne wiązanie.

Hybrydyzacja w strukturze Lewisa NH4+

Hybrydyzacja jest kolejna ważna koncepcja biorąc pod uwagę strukturę Lewisa NH4+. Hybrydyzacja odnosi się do mieszanie of orbitale atomowe tworząc nowe orbitale hybrydowe które biorą udział w wiązaniu. W NH4+ atom azotu ulega hybrydyzacja sp3, co oznacza, że ​​tworzy cztery orbitale hybrydowe.

Cztery atomy wodoru w NH4+ łączą się z cztery hybrydowe orbitale sp3 azotu, w wyniku czego cztery sigma (σ) wiązania. Te wiązania sigma są tworzone przez nakładanie się of orbitale hybrydowe sp3 azotu z orbitale 1s of atom wodorus. Wiązania sigma w NH4+ są silne i stabilne, przyczyniając się do ogólną stabilność cząsteczki.

Ten obraz ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to image-61-300x131.png
Hybrydyzacja NH4

Cząsteczka ma hybrydyzację sp3, więc struktura cząsteczki jest czworościenna. Tutaj tylko wiązanie sigma jest brane pod uwagę w hybrydyzacji. Centralny atom N jest związany pojedynczym wiązaniem i otoczony tylko czterema atomami H.

Structure     stan hybrydyzacji centralnego atomu     Kąt wiązania
Liniowy         sp / sd / pd    1800
Planer trygonalny      sp2       1200
czworościenny      sd3/ sp3   109.50
Trygonalny bipiramidalny      sp3d/dsp3   900 (osiowe), 1200(równikowy)
Oktaedryczny                  sp3d2/ D2sp3    900
pięciokątny dwupiramidowy         sp3d3/d3sp3   900, 720

Kąt wiązania struktury Lewisa NH4+

Jon NH4+ ma czworościan geometria molekularna, co oznacza, że ​​kąt wiązania między atom wodorus wynosi około stopni 109.5. Ten kąt wiązania is wynik of wstręt pomiędzy pary elektronowe wokół centralnego atomu azotu.

W NH4+ tzw cztery sigma obligacje i samotna para elektronów na azocie odpychają się, powodując atom wodorus rozprzestrzenić się jak najdalej. To skutkuje układ czworościenny, z kątem wiązania stopni 109.5. Należy zauważyć, że kąt wiązania w NH4+ jest nieco mniejszy niż idealny kąt czworościenny of stopni 109.5 ze względu na obecność samotna para, który zajmuje więcej przestrzeni niż wiążąca para.

obraz 62
NH4+ Kąt wiązania

Polarny lub niepolarny: natura struktury Lewisa NH4 +

Jon NH4+ jest cząsteczka polarna. Mimo że poszczególne wiązania NH w NH4+ są polarne, a azot jest bardziej elektroujemny niż wodór, układ czworościenny obligacji ulega anulowaniu całkowity moment dipolowy. Oznacza to, że cząsteczka jako cały nie ma wypadkowy moment dipolowy i jest niepolarny.

Należy jednak zauważyć, że chociaż jon NH4+ jest niepolarny, nadal może z nim wchodzić w interakcje inne cząsteczki polarne przez oddziaływania dipol-dipol or wiązanie wodorowe. Te interakcje odgrywają kluczową rolę w rozpuszczalność i reaktywność NH4+ w różnorodny reakcje chemiczne.

Podsumowując, wyrozumiałość zaawansowane koncepcje w strukturze Lewisa NH4+, takie jak rezonans, hybrydyzacja, kąty wiązaniai polaryzacji dostarcza cennych informacji dotychczasowy właściwości molekularne i zachowanie ten ważny jon. Te koncepcje są fundamentalne w badania of wiązanie chemiczneing i struktura molekularna, przyczyniając się do nasze rozumienie of świat z chemii.

Praktyczne zastosowanie: Rysowanie struktury Lewisa NH4+

A. Przewodnik krok po kroku do rysowania struktury Lewisa NH4+

Rysowanie struktury Lewisa NH4+ wymaga zrozumienia rozmieszczenia atomów i elektronów w cząsteczce. Postępując zgodnie z przewodnikiem krok po kroku, możesz łatwo zwizualizować strukturę i uzyskać wgląd jego właściwości.

  1. Zidentyfikuj atom centralny: W przypadku NH4+ atomem centralnym jest azot (N). To dlatego, że azot jest najmniej elektroujemny atom w cząsteczce, co czyni go najbardziej odpowiednim kandydatem centralne położenie.

  2. Policz elektrony walencyjne: Elektrony walencyjne to najbardziej zewnętrzne elektrony atomu, które uczestniczą w wiązanie chemiczneinż. Azot ma pięć elektronów walencyjnych, a każdy atom wodoru (H) dostarcza jeden elektron walencyjny. W sumie NH4+ ma osiem elektronów walencyjnych (5 z azotu i 1 z każdego atomu wodoru).

  3. Rozprowadź elektrony: Zacznij od umieszczenia pojedynczego wiązania między azotem a każdym atomem wodoru. To stanowi cztery elektrony walencyjne (po jednym z każdego atomu wodoru). pozostałe cztery elektrony walencyjne są umieszczone jako samotne pary na atomie azotu.

  4. Sprawdź regułę oktetu: Połączenia reguła oktetu stwierdza, że ​​atomy mają tendencję do zdobywania, tracenia lub współdzielenia elektronów, aby osiągnąć stabilną konfigurację elektronową z ośmioma elektronami walencyjnymi. W przypadku NH4+ atom azotu ma w sumie osiem elektronów (cztery z samotna paras i cztery z wiązań), spełniające warunki reguła oktetu.

  5. Przypisz formalne opłaty: Opłaty formalne pomagają ustalić najbardziej stabilna struktura Lewisa. Liczyć formalna opłata atomu, odejmij liczbę elektronów w wolnych parach i połowę liczby elektronów wspólnych od całkowitej liczby elektronów walencyjnych. W NH4+ każdy atom wodoru ma ładunek formalny +1, podczas gdy atom azotu ma ładunek formalny -1.

  6. Rozważ struktury rezonansowe: Struktury rezonansowe występują, gdy wiele struktur Lewisa można narysować dla cząsteczki, przesuwając elektrony. W przypadku NH4+ są brak struktur rezonansowych ponieważ cząsteczka jest już w środku jego najbardziej stabilna forma.

Śledząc te kroki, możesz narysować strukturę Lewisa NH4+, która składa się z centralnego atomu azotu związanego z czterema atomami wodoru. Atom azotu ma cztery samotne pary elektronów, podczas gdy każdy atom wodoru dostarcza jeden elektron walencyjny.

B. Identyfikacja samotnych par w strukturze Lewisa NH4+

W strukturze Lewisa NH4+ samotne pary odnoszą się do pary elektronów, które nie biorą udziału w wiązaniu i są zlokalizowane na centralnym atomie azotu. Te samotne pary odgrywają kluczową rolę w określaniu kształtu i reaktywności cząsteczki.

W NH4+ atom azotu ma cztery samotne pary elektronów. Te samotne pary są reprezentowane przez kropki wokół atomu azotu w strukturze Lewisa. Obecność samotnych par wpływa na geometria molekularna i wpływy polarność cząsteczki.

Samotna paras na atomie azotu w NH4+ przyczyniają się do czworościenny kształt cząsteczki. Cztery atomy wodoru są rozmieszczone symetrycznie wokół centralnego atomu azotu, tworząc struktura czworościenna. Ten układ zapewnia, że ​​cząsteczka jest tak stabilna, jak to tylko możliwe.

Wpływa również obecność samotnych par reaktywność cząsteczki. Samotne pary może uczestniczyć w reakcje chemiczne, albo przez formowanie nowe obligacje lub przez przyjmowanie lub oddawanie elektronów. W przypadku NH4+, samotna paras na atomie azotu mogą oddziaływać z innymi cząsteczkami lub jonami, wpływając dotychczasowy ogólne zachowanie chemiczne NH4+.

Zrozumienie obecności i roli samotnych par w strukturze Lewisa NH4+ ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia właściwości cząsteczki i zachowanie. Zapewnia wgląd w kształt cząsteczki, reaktywność i interakcje z innymi cząsteczkami, co czyni ją podstawową koncepcją w badania z chemii.

Podsumowując, narysowanie struktury Lewisa NH4+ obejmuje identyfikację atomu centralnego, policzenie elektronów walencyjnych, rozmieszczenie elektronów, sprawdzenie reguła oktetu, przypisywanie ładunków formalnych i rozważanie struktur rezonansowych. Obecność wolnych par na atomie azotu w NH4+ wpływa na kształt cząsteczki, reaktywność i ogólne zachowanie chemiczne. Poprzez zrozumienie te koncepcje, możemy zyskać głębsze zrozumienie NH4+ i jego znaczenie in różne procesy chemiczne.

Porównanie struktur Lewisa NH4+ i NH4-

A. Struktura Lewisa NH4-

Struktura Lewisa NH4- reprezentuje jon amonowy z ładunek ujemny. Aby zrozumieć strukturę, musimy wziąć pod uwagę elektrony walencyjne każdy atom zaangażowany. Azot (N) ma natomiast pięć elektronów walencyjnych każdy atom wodoru (H). ma jeden elektron walencyjny.

In jon NH4-, atom azotu przekazuje jeden z jego elektron walencyjnys z wytworzeniem wiązanie kowalencyjne z każdym z czterech atomów wodoru. Powoduje to, że w sumie osiem elektronów jest dzielonych między azot i wodór. Dodatkowo zatrzymuje się atom azotu jego samotna para elektronów, w których nie bierze udziału jakiekolwiek wiązanie.

Aby przedstawić tę strukturę za pomocą Notacja kropkowa Lewisa, możemy narysować atom azotu w środku, otoczony czterema atomami wodoru. Każdy atom wodoru jest połączony z atomem azotu pojedynczym wiązaniem, reprezentowanym przez linia. Samotna para elektronów na atomie azotu przedstawiono jako dwie kropki.

Oto struktura Lewisa NH4-:

H H
\ /
N
|
H

B. Różnice i podobieństwa między strukturami NH4+ i NH4- Lewisa

NH4+ i jony NH4- są izoelektroniczne, co oznacza, że ​​mają ten sam numer elektronów. Różnią się jednak opłatami. NH4+ ma ładunek dodatni, podczas gdy NH4- ma ładunek ujemny.

W jonie NH4+ jeden z atom wodoruprzekazuje darowizny jego elektron walencyjny do atomu azotu, co daje w sumie cztery wiązanie kowalencyjnes między azotem a wodorem. Atom azotu w NH4+ nie posiada jakieś samotne pary elektronów.

Oto struktura Lewisa NH4+:

H H
\ /
N
|
H

Porównując dwie struktury, możemy to zaobserwować jedyna różnica leży w obecności lub nieobecności samotnej pary na atomie azotu. NH4- ma samotną parę, podczas gdy NH4+ nie.

Mimo ta różnica, zarówno NH4+, jak i NH4- mają czworościan geometria molekularna. Oznacza to, że cztery atomy wodoru są rozmieszczone symetrycznie wokół centralnego atomu azotu, tworząc kształt czworościanu. Geometria czworościenna is wynik ukończenia cztery pary wiążące elektronów wokół centralnego atomu.

Podsumowując, NH4+ i jony NH4- mieć podobne struktury LewisaZ podstawowa różnica oznacza obecność lub brak samotnej pary na centralnym atomie azotu. Te struktury przyczynić się do całości geometria molekularna of jony, który jest czworościenny w oba przypadki. Zrozumienie struktury Lewisa of te jony pomaga nam się porozumieć ich właściwości chemiczne i zachowanie.
Wnioski

Podsumowując, struktura Lewisa NH4 jest reprezentacja ułożenia atomów i elektronów w jon amonowy. Składa się z centralnego atomu azotu związanego z czterema atomami wodoru. Struktura Lewisa pomaga nam zrozumieć wiązanie i dystrybucję elektronów w cząsteczkach, co pozwala nam przewidywać ich właściwości i zachowanie. Śledząc zasady struktur Lewisa i biorąc pod uwagę reguła oktetu, możemy dokładnie zobrazować jon NH4 i inne cząsteczki. Zrozumienie struktury Lewisa NH4 jest niezbędne różne pola, w tym chemia, biochemia i nauka o środowisku. To zapewnia Fundacja dla dalsza eksploracja of reakcje chemiczne, właściwości molekularne, zachowanie of związki amonowe.

Często Zadawane Pytania

Jaka jest struktura Lewisa jonu NH4+?

Struktura Lewisa NH4+ (Jony amonowe) składa się z centralny atom azotu otoczony czterema atomami wodoru, wszystkie połączone pojedynczym wiązanie kowalencyjnes. Nie ma samotnych par azot atom w tej strukturze. Ładunek dodatni pochodzi z strata jednego elektronu walencyjnego przez azot do osiągnięcia stabilny oktet Struktura.

W jaki sposób teoria VSEPR odnosi się do struktury Lewisa NH4+?

Zgodnie z VSEPR (Odpychanie par elektronów powłoki walencyjnej) teoria, kształt cząsteczki jest określony przez wstręt pomiędzy pary elektronowe in jego powłoka walencyjna. dla NH4+, wszystkie cztery pary elektronów walencyjnych są połączone, tworząc czworościan geometria molekularna.

Jaki jest ładunek formalny struktury Lewisa NH4+?

Opłata formalna w strukturze Lewisa NH4+ wynosi +1. Oblicza się to, odejmując całkowitą liczbę elektronów walencyjnych w izolowane atomy od całkowitej liczby elektronów walencyjnych w cząsteczce, biorąc pod uwagę zarówno wiązanie, jak i elektrony niewiążące.

W jaki sposób reguła oktetu odnosi się do struktury Lewisa NH4+?

Połączenia reguła oktetu stwierdza, że ​​atomy mają tendencję do tworzenia w nich wiązań z dala że każdy atom ma w sobie osiem elektronów jego powłoka walencyjna, podobny do konfiguracja elektronowa of gaz szlachetny. W strukturze Lewisa NH4+, centralny atom azotu akcji jego pięć elektronów walencyjnych z czterema atomami wodoru, osiągając stabilny oktet Struktura.

Jaka jest geometria molekularna struktury Lewisa NH4+?

Połączenia geometria molekularna struktury Lewisa NH4+ jest czworościenny. Jest to spowodowane cztery atomy wodoru symetrycznie wokół centralny atom azotuZ kąty wiązania Około stopni 109.5.

Jaka jest geometria elektronowa struktury Lewisa NH4+?

Połączenia geometria elektronowa struktury Lewisa NH4+ jest również czworościenny. To dlatego, że geometria elektronowa rozważa zarówno wiązanie, jak i niewiążące pary elektronowe, aw przypadku NH4+, wszystkie pary elektronowe wiążą się.

Jak wykorzystuje się struktury rezonansowe w strukturze Lewisa NH4+?

Struktury rezonansowe nie mają zastosowania do struktury Lewisa NH4+. Rezonans występuje, gdy są wiele prawidłowych sposobów do miejsca wiązania pi i nie- łączenie samotnych par elektronów. w NH4+, wszystkie obligacje są pojedyncze i nie ma samotnych par na centralnym atomie.

Jaki jest kąt wiązania w strukturze Lewisa NH4+?

Kąt wiązania w strukturze Lewisa NH4+ wynosi ok stopni 109.5, co jest charakterystyczne dla czworościanu geometria molekularna.

Czy struktura Lewisa NH4+ jest polarna czy niepolarna?

Struktura Lewisa NH4+ jest niepolarny. Pomimo poszczególne wiązania NH będąc polarnym, cząsteczka jako cały jest niepolarny z powodu jego symetrycznej geometrii czworościennej co powoduje dipol chwile poszczególne obligacje anulować.

Jak narysować strukturę Lewisa NH4+?

Aby narysować strukturę NH4+ Lewisa, zacznij od centralny atom azotu i otocz go czterema atomami wodoru. Łączyć każdy wodór do azot z pojedyncza linia reprezentujący jedynkę wiązanie kowalencyjne. Wskazać ładunek dodatni jonu, pisząc znak + obok struktury.

Przewiń do góry