matematyka

 • Dystrybucja gamma: 7 ważnych właściwości, które powinieneś wiedzieć

  Rozkład gamma Jedną z ciągłych zmiennych losowych i rozkładów ciągłych jest rozkład gamma. Jak wiemy, ciągła zmienna losowa dotyczy ciągłych wartości lub przedziałów, więc

  Zobacz więcej

 • Teoria prawdopodobieństwa: 9 faktów, które powinieneś wiedzieć

  Krótki opis teorii prawdopodobieństwa W poprzednich artykułach omawiane przez nas prawdopodobieństwo było na bardzo podstawowym poziomie. Prawdopodobieństwo to sposób wyrażenia informacji, że wystąpienie

  Zobacz więcej

 • Normalna zmienna losowa: 3 ważne fakty

  Normalna zmienna losowa i rozkład normalny Zmienna losowa o niepoliczalnym zbiorze wartości jest znana jako ciągła zmienna losowa, a funkcja gęstości prawdopodobieństwa z pomocą

  Zobacz więcej

 • Ciągła zmienna losowa: 3 ważne fakty

  Zmienna losowa ciągła, rodzaje i jej rozkład Zmienna losowa, która przyjmuje wartości skończone lub przeliczalnie nieskończone, jest znana jako dyskretna zmienna losowa i jej para z prawdopodobieństwem

  Zobacz więcej

 • Losowa zmienna geometryczna: 7 ważnych cech

  Pewna dodatkowa dyskretna zmienna losowa i jej parametry Dyskretna zmienna losowa z funkcją masy prawdopodobieństwa łączy rozkład prawdopodobieństwa i w zależności od charakteru

  Zobacz więcej

 • Dwumianowa zmienna losowa: 3 ciekawe fakty do poznania

  Zmienna losowa dwumianowa i Poissona i jej własności Zmienna losowa zajmująca się wynikiem sukcesu i niepowodzenia eksperymentu losowego dla n powtórzeń była znana jako

  Zobacz więcej

 • Funkcja masy prawdopodobieństwa: 5 przykładów

  Dyskretna zmienna losowa i oczekiwanie matematyczne-II Jak już znamy dyskretną zmienną losową, jest to zmienna losowa, która przyjmuje policzalną liczbę możliwych wartości w

  Zobacz więcej

 • Prawdopodobieństwo warunkowe: 7 interesujących faktów do poznania

  Prawdopodobieństwo warunkowe Teoria prawdopodobieństwa warunkowego wywodzi się z koncepcji podejmowania ogromnego ryzyka. jest teraz wiele problemów, które prześladują grę losową, takich jak

  Zobacz więcej

 • Permutacje i kombinacje: 3 ważne fakty do zapamiętania

    Po omówieniu definicji i podstawowych pojęć wymienimy wszystkie wyniki i relacje permutacji i kombinacji, w zależności od tych, z którymi lepiej się zapoznamy

  Zobacz więcej

 • Dyskretna zmienna losowa i oczekiwanie matematyczne: 5 faktów

  Dyskretna zmienna losowa i oczekiwanie matematyczne Zwykle nie jesteśmy zainteresowani wszystkimi możliwymi wynikami dowolnego eksperymentu losowego lub nielosowego, zamiast tego interesuje nas pewne prawdopodobieństwo lub

  Zobacz więcej

 • Permutacje i kombinacje: 7 pełnych szybkich faktów

  Własności permutacji i kombinacji Podczas omawiania permutacji i kombinacji, ponieważ mamy do czynienia z selekcją i układem z uwzględnieniem kolejności lub bez, w zależności od sytuacji występują różne

  Zobacz więcej

 • Teoria prawdopodobieństwa: 7 pełnych szybkich faktów

  Teoria prawdopodobieństwa wyłoniła się z koncepcji podejmowania ryzyka. istnieje wiele komplikacji, które wynikają z gry losowej, takich jak wygranie meczu piłki nożnej, gra w karty i

  Zobacz więcej

 • Charakterystyka wykresów funkcji: 5 ważnych faktów

  Charakterystyka wykresów funkcji Charakterystyka wykresów funkcji, w tym artykule omówiona zostanie koncepcja graficznej prezentacji funkcji oprócz wartości zmiennej występującej w

  Zobacz więcej

 • Teoria funkcji: 9 kompletnych szybkich faktów

  WPROWADZENIE Czym jest matematyka? Czy to kalkulacja? Czy to logiczne? Czy to symbole? Kino? Wykresy? Okazuje się, że to wszystko i wiele więcej. TO JEST ALE A

  Zobacz więcej

 • Geometria współrzędnych: 3 rzeczy, których większość początkujących nie wie

  Geometria współrzędnych Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby omówić geometrię współrzędnych od jej korzeni. Tak więc cały artykuł dotyczy tego, czym jest geometria współrzędnych, odpowiednich problemów i ich rozwiązań

  Zobacz więcej