Czy raczej koniunkcja? 5 faktów (kiedy, dlaczego i przykłady)

W języku angielskim istnieje kilka słów należących do kategorii spójników. Łączą słowa. Tutaj będziemy badać „raczej” jako spójnik.

Słowo „raczej” jest spójnikiem. Łączy część zdania, o której wspomniano już wcześniej w zdaniu. Jest używany jako część klauzuli zależnej.

Teraz wyjaśnimy niektóre interesujące fakty związane z „raczej”, kiedy, jak i inne przykłady „raczej” w ciekawy sposób, które podano poniżej.

Kiedy jest „raczej” a spójnik?

Możemy użyć słowa „raczej” jako spójnika, aby połączyć dwie idee. Omówmy ten fakt.

Słowo „raczej” może być użyte jako spójnik z kombinacją słowa „niż”. Wtedy staje się jednostką „raczej niż” i działa jak koniunkcja. To wyrażenie łączy rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki i przyimki.

Słowo „raczej” jest użyte jako przykład w taki sposób:

PrzykładWyjaśnienie
1. Jack jedzie do biura pociągiem, a nie autobusem.W tym zdaniu spójnik „raczej” łączy dwa rzeczowniki „pociąg” i „autobus”.
2. Sumanta pije herbatę zamiast kawy.Tutaj okazuje się, że słowo „raczej” z kombinacją „niż” jest używane do połączenia dwóch rzeczowników.
3. Biegasz raczej wolno niż szybko.W tym przykładzie widzimy, że spójnik „raczej” łączy dwa przysłówki – „powoli” i „szybko”.
Przykłady „raczej” jako spójnika

W jaki sposób „raczej” jest przysłówkiem łączącym?

Spójnik przysłówek zazwyczaj łączy dwa niezależne zdania. Sprawdźmy teraz, w jaki sposób „raczej” może działać jako przysłówek łączący.

Słowo „raczej” jest przysłówkiem łączącym w taki sposób, że łączy dwa zdania i odnosi się do czegoś, co zostało stwierdzone w poprzednim zdaniu. Dwie części zdania możemy połączyć słowem „raczej”.

Postępuj zgodnie z tabelą, aby sprawdzić, jak „raczej” może funkcjonować jako przysłówek w spójniku.

SytuacjaPrzykładWyjaśnienie
1. Słowo „raczej” łączy te dwie klauzule razem.Chłopiec nie lubi lalki. . Raczej lubi zabawkowy pociąg.Tutaj okazuje się, że słowo „raczej” jako przysłówek w spójniku łączy ze sobą dwie myśli.
2. „Raczej” modyfikuje czasownik drugiego zdania.Student nie zgadzał się z mężczyzną. Raczej zaproponował, by się z nim spierać.W tym zdaniu słowo „raczej” łączy dwie myśli i modyfikuje czasownik z drugiej części.
3. ''Raczej'' jest umieszczany po średniku (;).Odpowiedź była prawidłowa. Raczej było do rzeczy.Widzimy tutaj, że przysłówek w trybie koniunkcji „raczej” poprzedza średnik.
4. Po ''Raczej'' następuje przecinek (,).Riddhi potrafi czytać na głos. Raczej potrafi uważnie czytać.Jest to zdanie, w którym po słowie „raczej” następuje przecinek.
Przykłady „raczej” jako a przysłówek w spójniku

Przykłady „raczej” jako spójnika:

Słowo „raczej” może być użyte jako spójnik. Teraz znajdziemy przykłady, w których „raczej” jest używane jako spójnik.

Przykłady, które kojarzą się z „raczej” podano poniżej.

Przykład Wyjaśnienie
1. Powinniśmy raczej podjąć decyzję niż poświęcić na to czas.W tym zdaniu widzimy, że słowo „raczej” jest używane jako spójnik i ustanawia związek między dwoma zdaniami.
2. Jej celem jest pomoc przyjaciołom. Raczej stoi przy nich.Tutaj słowo „raczej” z kombinacją „niż” działa jak spójnik. W ten sposób tworzy zdanie złożone.
3. Tuhin zdecydował się do niego zadzwonić, zamiast pisać do niego.Widać tutaj, że słowo „raczej” zostało użyte jako spójnik i łączy dwa zdania.
4. Starzec raczej błaga niż kije.W tym przykładzie słowo „raczej” działa jak spójnik. Łączy dwie niezależne klauzule i jedno zdanie.
5. Wolę kupić nowy samochód niż go naprawiać.W tym zdaniu „raczej” działa jak spójnik i służy do tworzenia zdań złożonych z dwoma zdaniami.
Przykłady „raczej” jako spójnika

Kiedy „raczej” nie jest uważane za spójnik?

Dowiedzieliśmy się, że „raczej” może być użyte jako spójnik. Tutaj wyjaśnimy, kiedy to nie jest koniunkcja.

Słowo „raczej” nie jest uważane za spójnik, ponieważ oprócz spójnika możemy użyć słowa „raczej” jako przysłówka, a przyimek. jako przysłówek, słowo „raczej” wskazuje preferencję, stopień lub dokładność. Jako przyimek jest synonimem „zamiast”.

Przykłady, w których „raczej” nie jest używane jako spójnik, podano w poniższej tabeli.

SytuacjaPrzykładRóżne gramatyczne użycie słowa „raczej”.
1. Słowo „raczej” może działać jako przysłówek.Dziewczyna jest bardziej inteligentna niż piękna.W tym zdaniu słowo „raczej” pełni rolę przysłówka. Modyfikuje przymiotnik tutaj.
2.''Rather'' jest używany z przymiotnikami i rzeczownikami.Trzeba było przejść dość dużą odległość.Widać tutaj, że słowo „raczej” jest używane z przymiotnikiem i rzeczownikiem
3.''Rather'' może być użyte z rzeczownikami.Zegarek kosztuje dość dużo.W tym przykładzie słowo „raczej” jest używane z rzeczownikiem „lot”.
4.''Rather'' jest używany z czasownikiem.Pradip miał nadzieję, że dostanie dobre oceny.Tutaj słowo „raczej” jest użyte z czasownikiem „mając nadzieję” na jego modyfikację.
Przykłady „raczej” nie uważanych za spójniki

Przykłady „raczej” nie uważanych za spójniki:

Poniższe przykłady pokażą użycie słowa „raczej” z wyjątkiem spójników.

Przykłady gdzie „raczej” nie jest uważane za spójniki pokazano w poniższej tabeli.

PrzykładWyjaśnienie
1. Pytanie jest dość proste.W tym zdaniu „raczej” działa jak przysłówek. Modyfikuje przymiotnik „prosty”.
2. Starcy idą dość wolno.Widzimy tutaj, że „raczej” działa jako przysłówek i modyfikuje przysłówek „powoli”.
3. Mój przyjaciel lubi pracować w międzynarodowej firmie.Tutaj „raczej” działa jak przysłówek i kładzie nacisk na czasownik „lubi”.
Przykłady „raczej” nie uważanych za spójniki

Spójnik

Ten artykuł dostarczy nam wystarczających informacji na temat użycia słowa „raczej” jako spójnika. Znajdziemy również jego użycie jako przysłówek.

Przeczytaj Więcej Jest Oprócz Koniunkcji?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry