13 faktów na temat uzdatniania powietrza z pompą ciepła: okablowanie, hałas, czyszczenie, wyciek

Możemy przesyłać ciepło za pomocą urządzenia mechanicznego zwanego pompą ciepła. Omówmy uzdatnianie powietrza pompy ciepła w tym artykule.

Powietrze jest rozprowadzane do pomieszczenia za pomocą central wentylacyjnych. Te centrale wentylacyjne działają w podobny sposób, jak działają piece. Chociaż klimatyzatory działają tylko z pompami ciepła. Będą przenosić ciepło z jednego miejsca do drugiego.

Pompy ciepła przenieść ciepło ze zbiornika o niskiej temperaturze do zbiornika o wyższej temperaturze. W tym artykule przeczytamy o uzdatnianiu powietrza z pompą ciepła.

Co to jest centrala wentylacyjna pompy ciepła?

Centrale wentylacyjne są używane z pompy ciepła. Zobaczmy, co to jest obsługa pompy ciepła.

Centrale wentylacyjne przenoszą powietrze w całej przestrzeni lub pomieszczeniu. Stanowią wewnętrzną część każdego klimatyzatora lub pompy ciepła. Są one podobne do pieców, z tą różnicą, że centrale wentylacyjne przepuszczają ciepło tylko w połączeniu z pompami ciepła.

Czy pompa ciepła korzysta z uzdatniania powietrza?

Pompy ciepła nie wytwarzają samodzielnie ciepła. Porozmawiajmy o tym, czy pompa ciepła korzysta z uzdatniania powietrza, czy nie.

Pompy ciepła cyrkulują ciepłe lub chłodne powietrze w całym pomieszczeniu za pomocą urządzenia do obsługi powietrza. Bez centrali uzdatniania powietrza pompa będzie pobierać więcej mocy, co z kolei zmniejsza jej wydajność.

Jak działa centrala wentylacyjna pompy ciepła?

Centrale wentylacyjne są najczęściej używane do procesu filtracji, chłodzenia i ogrzewania w zależności od zastosowania. Porozmawiajmy o tym, jak działa centrala wentylacyjna.

Powietrze przechodzi przez centralę wentylacyjną, zanim trafi do pozostałych części. Air handler uszlachetni powietrze i uzdatni je zgodnie z naszymi potrzebami, może odpowiednio schłodzić lub podgrzać powietrze. Powietrze ogrzewane jest za pomocą energii elektrycznej, która działa na zewnątrz pompy ciepła.

Posiada dwa tryby - tryb ogrzewania i tryb chłodzenia. Tryb ogrzewania ogrzewa powietrze i jest zwykle używany w zimie, chłodzenie Podobnie tryb jest używany w lecie, kiedy powietrze ma być chłodzone.

Schemat uzdatniania powietrza pompy ciepła

Termostat to urządzenie, które kontroluje temperaturę systemu. Omówmy schemat uzdatniania powietrza pompy ciepła.

Wejście pracownika obsługi powietrza jest połączone z termostatem, który kontroluje temperaturę i pomaga pracownikowi obsługi powietrza w ustawieniu wymaganej temperatury. Połączenia między centralą wentylacyjną a termostat pokazano na poniższym schemacie.

uzdatnianie powietrza pompy ciepła
Obraz: schemat centrali wentylacyjnej

Rozmiar klimatyzatora pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują centrale klimatyzacyjne do klimatyzacji powietrza zgodnie z naszymi potrzebami. Omówmy rozmiary central wentylacyjnych.

Pojemność/typ centrali wentylacyjnejWielkość pokoju do pokrycia
1.5 ton600 do 1100 sq ft
2 ton901 do 1400 sq ft
2.5 ton1201 do 1650 sq ft
3 ton1501 do 2100 sq ft
3.5 ton1801 do 2300 sq ft
4 ton 2101 do 2700 sq ft
5 ton2401 do 3300 sq ft
Rodzaje uzdatniania powietrza i wielkość pomieszczenia, które obejmuje

Rodzaje i koszty klimatyzatorów z pompą ciepła

Centrale wentylacyjne są niezbędną częścią pompy ciepła, bez której pompa ciepła nie będzie działać prawidłowo. Omówmy rodzaje central klimatyzacyjnych z pompą ciepła i ich koszt.

 • Przedmuch- Powietrze jest przedmuchiwane przez komorę mieszania, chłodząc olej i jest filtrowane przed wejściem do sieci kanałów.
 • Przeciąganie - wentylator przeciągnie powietrze przez komorę mieszającą, chłodząc olej, a także zostanie przefiltrowane przed wejściem do sieci kanałów.

Okablowanie klimatyzatora pompy ciepła

Pompa ciepła i klimatyzator nie mogą ze sobą współpracować. Omówmy okablowanie centrali wentylacyjnej pompy ciepła.

Okablowanie jest kodowane kolorami w centrali wentylacyjnej, aby ułatwić użytkownikowi zrozumienie połączeń. W sumie do pracy centrali wentylacyjnej potrzebnych jest pięć przewodów. Każdy drut ma wyjątkowe znaczenie.

Jak podłączyć centralę wentylacyjną pompy ciepła

Zwykle do połączenia termostatu z pompą ciepła stosuje się przewód o przekroju 18-8 lub 18-6. Kody kolorów dla połączeń są następujące: czerwony - zasilanie 24 V, kolor biały dla trybu grzania, żółty dla trybu chłodzenia, zielony dla wentylatora i niebieski dla połączeń pomocniczych lub wspólnych.  

Jak podłączyć centralę wentylacyjną pompy ciepła za pomocą pasków cieplnych?

Listwy grzewcze są instalowane na górze pompy ciepła. Te paski grzejne są używane jako paski pomocnicze, które są podgrzewane w celu wytworzenia dodatkowego ciepła, gdy temperatury zewnętrzne są zbyt niskie.

Jak podłączyć centralę wentylacyjną do niskiego napięcia?

Centrale klimatyzacyjne mogą również pracować przy niskich napięciach, takich jak 24 V. Termostat i klimatyzator są ze sobą połączone. Do połączeń używany jest przewód o grubości 18 mm.

Dlaczego z pompy ciepła wycieka woda?

Pompa ciepła znajduje się pomiędzy klimakonwektorem wewnętrznym (urządzeniem uzdatniania powietrza) a sprężarką zewnętrzną w celu przekazywania ciepła . Porozmawiajmy, dlaczego z pompy ciepła wycieka woda.

Z pompy ciepła wycieka woda z powodu nadmiernego gromadzenia się brudu w systemie odpływowym. Wilgoć z powietrza jest pochłaniana przez pompę, która jest odprowadzana przez system odprowadzania kondensatu. Gdy zanieczyszczenia z powietrza zwiększają się z czasem i zatykają się w odpływie.

Kiedy wentylator klimatyzatora pompy ciepła nie działa?

Pompa ciepła wykorzystuje uzdatnianie powietrza do ogrzewania lub chłodzenia powietrza przy użyciu zewnętrznej pracy. Porozmawiajmy, kiedy wentylator klimatyzatora pompy ciepła nie działa.

 • Wentylator jest uszkodzony.
 • Zatykanie się cząsteczek kurzu.
 • Wadliwy filtr powietrza
 • Wada termostatu
 • Długi czas obsługi

Hałas klimatyzatora pompy ciepła

Pompa ciepła rozprowadza ciepło z powietrza. Omówmy hałas centrali wentylacyjnej pompy ciepła.

Jeśli słyszymy hałas podczas pracy pompy ciepła, oznacza to problem z silnikiem wentylatora. Oznacza to, że silnik sprężarki/skraplacza jest uszkodzony. Jednym z możliwych powodów może być uszkodzenie dmuchawy w domu.

Jak zredukować hałas centrali wentylacyjnej pompy ciepła?

Centrala wentylacyjna pompy ciepła może hałasować, jeśli wentylator jest uszkodzony. Porozmawiajmy o tym, jak zmniejszyć hałas centrali wentylacyjnej pompy ciepła.

 • Wybierz sprzęt HVAC, który jest cichszy.
 • Wybierz odpowiednie lokalizacje i działania wentylatorów.
 • Używaj dźwiękoszczelnych metod
 • Dodaj buty dźwiękowe do systemu

Jak czyścić klimatyzator pompy ciepła

Maszyny mogą się zabrudzić po dłuższym użytkowaniu. Zobaczmy, jak wyczyścić centralę wentylacyjną pompy ciepła.

Centralę wentylacyjną pompy ciepła można czyścić za pomocą prostych metod, takich jak nakładanie detergenty i mydła. Łagodny roztwór detergentów jest rozpylany na centralę wentylacyjną i przechowywany przez pewien czas. Gwarantuje to, że cząsteczki kurzu są poluzowane, a następnie można je łatwo usunąć.

Wnioski

W tym artykule omówiliśmy centrale wentylacyjne z pompą ciepła. Centrale klimatyzacyjne w większości kondycjonują powietrze zgodnie z naszymi wymaganiami. Wykorzystuje energię elektryczną do chłodzenia lub ogrzewania powietrza i przekazuje je dalej do innych części pompy ciepła. Czasami do filtrowania powietrza wchodzącego do pompy ciepła stosuje się również klimatyzatory.

Przeczytaj więcej faktów na temat  Jak pompa ciepła wykorzystuje wodę, Pompa ciepła a HVAC i Osuszacz filtra pompy ciepła

Przewiń do góry