Konfiguracja elektronów gadolinu: 9 faktów, które powinieneś znać!

Gd, chemiczny symbol gadolinu, jest 64. pierwiastkiem w układzie okresowym. Porozmawiajmy bardziej szczegółowo o konfiguracji elektronicznej tego elementu.

Konfiguracja elektroniczna Xe54 4f5d6s2 posiadający liczbę atomową 64 jest przypisany gadolinowi. Jest to pierwiastek ziem rzadkich, ciągliwy i ciągliwy. Metal ten i jego stopy są często wykorzystywane do produkcji urządzeń elektronicznych.

Konfiguracja elektroniczna elementu, schemat orbity, notacja konfiguracji elektronicznej i szereg innych tematów omówiono bardziej szczegółowo w tym artykule.

Jak napisać konfigurację elektronową gadolinu

Gd zawiera 64 elektrony. Aby zapisać konfigurację dowolnego elementu, należy przestrzegać poniższych zasad.

  • Zasada Aufbau, stwierdza, że ​​elektrony wypełniają się w kolejności rosnącej energii
  • Zasada wykluczenia Pauliego stwierdza, że ​​każdy orbital może pomieścić maksymalnie dwa elektrony.
  • Zgodnie z Reguła Hunda, oba elektrony muszą mieć przeciwny spin.

Diagram konfiguracji elektronów gadolinu

Na podstawie poniższego schematu można wyjaśnić konfigurację elektronową Gd. Są one ułożone w rosnącej kolejności ich energii.

Zdjęcie 1 4
Diagram konfiguracji elektronowej Gd

Notacja konfiguracji elektronów gadolinu

Elektroniczna notacja konfiguracji Gd to Xe54 4f5d6s2

Nieskrócona konfiguracja elektronowa gadolinu

Nieskrócona konfiguracja elektronowa Gd: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f5d6s2.

Konfiguracja elektronowa gadolinu w stanie podstawowym

Konfiguracja elektroniczna stanu podstawowego Gd wynosi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5d6s2.

Stan wzbudzenia konfiguracji elektronowej gadolinu

Stan wzbudzony Gd ma konfigurację elektronową Xe54 4f5d1 6s0

Diagram orbitalny gadolinu w stanie podstawowym

Zdjęcie 2 1
Schemat orbity Gd

Konfiguracja elektronowa gadolinu 3+

Elektroniczna konfiguracja Gd3+ jest Xe54 4f5d0 6s0

Konfiguracja elektronowa tlenku gadolinu

Elektroniczna konfiguracja Gd2O3 jest Xe54 4f5d0 6s0

Wnioski

Członkiem serii lantanowców jest Gd. Ma wiele różnych specjalistycznych zastosowań, ale nie ma zastosowań na dużą skalę.

Przeczytaj Więcej Konfiguracja elektronów ameryku.

Przewiń do góry