5 faktów na temat wakuoli pokarmowych w komórce zwierzęcej (tworzenie, funkcja)

Wakuole spożywcze to struktury workowate połączone elastyczną membraną. Omówmy szczegółowo wakuole pokarmowe poniżej.

Wakuole są wielu różnych typów w zależności od komórek, w których są obecne, takie jak wakuole pokarmowe, wakuole soku, wakuole kurczliwe, wakuole powietrzne, które pomagają komórkom na wiele różnych sposobów. Wakuole sokowe pomagają w magazynowaniu minerałów i składników odżywczych, wakuole kurczliwe działają w osmoregulacja i wydalanie.

Wakuole soku zawierają rozpuszczone cząsteczki organiczne i nieorganiczne, przechowują również żywność i składniki odżywcze. Skupmy się na wakuolach pokarmowych w komórkach zwierzęcych i omówmy fakty, takie jak które zwierzęta mają wakuole pokarmowe, gdzie znalazły się w komórkach i jakie są ich funkcje, szczegółowo poniżej.

Które zwierzęta mają wakuolę pokarmową?

Wakuole pokarmowe znajdują się w wielu różnych organizmach. Omówmy szczegółowo, które zwierzęta zawierają wakuole pokarmowe.

Wszystkie komórki zwierząt (wielokomórkowych eukariotów), roślin, grzybów (jednokomórkowych i wielokomórkowych) oraz protistów zawierają wakuole pokarmowe. W tych komórkach wakuole pokarmowe biorą udział w trawieniu, magazynowaniu, wydalaniu i osmoregulacji.

Gdzie znajdują się wakuole pokarmowe w komórce zwierzęcej?

Wakuole to małe bąbelki obecne w komórkach. Omówmy poniżej, gdzie znajdują się wakuole pokarmowe w komórkach zwierzęcych.

Wewnątrz znajdują się jednowarstwowe wakuole pokarmowe cytoplazma komórek zwierzęcych. Wakuole pokarmowe znajdują się również w cytoplazmie roślin, protisty i grzyby.

Jak powstają wakuole pokarmowe w komórce zwierzęcej?

Powstawanie wakuoli pokarmowych odbywa się od organizmu jednokomórkowego do wielokomórkowego. Omówmy, jak ta formacja zachodzi w komórce zwierzęcej.

Poniżej wymieniono etapy powstawania wakuoli pokarmowych:

  • Powstawanie wakuoli pokarmowych następuje za pomocą fagosomy (pęcherzyki, które tworzą się wokół fagocytowanej cząstki), endosomy (organelle do sortowania wewnątrzkomórkowego) i lizosomy (układ trawienny wewnątrz komórek).
  • Endosomy i fagosomy przemieszczają się do środka wewnątrz komórek, a następnie te dwie jednostki łączą się z lizosomami, tworząc wakuole pokarmowe.
  • Powstawanie wakuoli pokarmowych rozpoczyna się w obecności cząstek pokarmu, gdy wakuola pochłania pokarm z cytoplazmy.

Funkcje wakuoli pokarmowych w komórce zwierzęcej

Wakuole pokarmowe to małe, podobne do worków jednostki, które pełnią wyspecjalizowane funkcje wewnątrz komórek. Przyjrzyjmy się szczegółom funkcji wakuoli pokarmowych.

Główne funkcje wakuoli pokarmowych podano poniżej:

  • Wakuole pokarmowe pełnią rolę trawienną wewnątrz komórki i są również znane jako żołądek wewnątrzkomórkowy.
  • Wakuole pokarmowe rozkładają materiały pokarmowe na małe składniki odżywcze i minerały, a następnie uwalniają je do cytoplazmy komórkowej, aby były wykorzystywane przez komórki do ich funkcji.
  • Wakuole pokarmowe są wypełnione enzymami hydrolizującymi, które są wykorzystywane do rozkładu pokarmu.
  • Wakuole pokarmowe działają również jako jednostka magazynująca wewnątrz komórek. Mogą przechowywać żywność i wodę do późniejszego wykorzystania, gdy komórki nie otrzymują wystarczającej ilości składników odżywczych ze źródeł zewnętrznych.

Struktura wakuoli pokarmowych w komórce zwierzęcej

Wakuole pokarmowe różnią się kształtem i wielkością, ponieważ nie mają określonej struktury. Omówmy strukturę wakuoli pokarmowych w komórkach zwierzęcych.

Kredytów obrazka: Wakuola komórek zwierzęcych by MesserWoland i Szczepan 1990 (CC BY-SA 3.0)

Na zewnątrz wakuoli znajduje się błona komórkowa, która oddziela zawartość wakuoli od cytoplazmy. Wakuole pokarmowe obecne w komórkach zwierzęcych są silnie związane zarówno strukturalnie, jak i funkcjonalnie z lizosomami.

Wnioski

Podsumowując artykuł, możemy powiedzieć, że wakuole pokarmowe odgrywają znaczącą rolę wewnątrz komórek zwierzęcych. Wakuole pokarmowe pomagają w dostarczaniu komórkom niezbędnych składników odżywczych i minerałów, gdy zewnętrzne źródła pożywienia nie są dostępne.  

Przeczytaj Więcej Wakuoli Żywności W Komórkach Roślinnych, Wakuole pokarmowe u protistów i Jedzenie Wakuoli W Grzybach.

Przewiń do góry