Czy brąz przewodzi prąd? 7 faktów, które powinieneś wiedzieć

Element lub materiał, który umożliwia przepływ prądu, jest znany jako przewodnik elektryczny. Sprawdźmy przewodność elektryczną brązu.

Stopy brązu obejmują metale nieżelazne o doskonałych właściwościach przewodnictwo elektryczne. Cyna i miedź, które są metalami i tworzą brąz, są skutecznymi przewodnikami elektryczności.

Ładunek biegnie przez przewodnik; często, gdy dostarczane jest napięcie, elektrony lub jony szybko przechodzą z atomu do atomu. Później porozmawiamy o tym więcej, jak dobrze brąz przewodzi elektryczność, jak dobrze brąz przewodzi elektryczność, czy rzeczywiście brąz może przewodzić elektryczność w stanie stałym i czy brąz lepiej przewodzi prąd niż miedź.

Jak brąz przewodzi prąd?

Zazwyczaj 88 procent współczesnego brązu to miedź, a 12 procent cyna. Zbadajmy przewodnictwo elektryczne brązu.

W stopie zwanym brązem obecne są wolne elektrony. Elektryczność jest przewodzona przez aktywność elektronów przewodzących. Metaliczny skład brązu pozwala elektronom być wolnymi i niezwiązanymi z żadnym pojedynczym atomem lub cząsteczką.

Zarówno gęstość ładunku, jak i pole elektryczne wewnątrz przewodnika są zerowe, co pozwala na przechodzenie przez niego elektronów.

Przewodnictwo elektryczne brązu

Brąz reaguje z tlenem pod wpływem atmosfery, ale tylko powierzchniowo. Zbadajmy przewodnictwo elektryczne brązu.

Przewodnictwo elektryczne brązu można opisać jako sprawność z natomiast an siła elektromotoryczna lub ciepłe powietrze może przechodzić przez jakiś materiał z brązu.

Z definicji rezystywność elektryczna mierzona P-metrem firmy Siemens w jednostkach SI jest równa odwrotności jednostki przewodności elektrycznej. Zdolność materiału do przewodzenia prądu elektrycznego jest również określana jako „przewodnictwo właściwe”.

Dlaczego brąz jest dobrym przewodnikiem elektrycznym?

W wielu procesach przemysłowych przewodność elektryczna — wielkość, którą można fizycznie określić ilościowo — jest niezbędna. Przyjrzyjmy się zaletom brązu jako przewodnika elektrycznego.

Brąz jest uważany za dobry przewodnik elektryczny, dlatego dwa różne metale, które pomagają zrekompensować brąz, cynę i miedź, są doskonałymi przewodnikami elektryczności.

Credit Image - Brązowy bankiet ze wspornika trójnogu misy z brązu lakońskiego 530-500 p.n.e. z Dodona British Museum by Marii Harrsch (CC-BY-SA-4.0)

Za pomocą sondy i miernika można zmierzyć przewodność. Odbierają dwie elektrody w sondzie zanurzonej w wodzie testowej Napięcie umieścić między nimi. Przewodność na centymetr jest obliczana na podstawie spadku napięcia spowodowanego oporem wody.

Czy brąz lepiej przewodzi prąd niż miedź?

Pierwiastek chemiczny miedź ma liczbę atomową 29 i symbol Cu. Zobaczmy, czy brąz lepiej przewodzi prąd niż miedź.

Miedź jest bardziej przewodząca niż brąz. Ze wszystkich metali miedź ma drugą najwyższą przewodność elektryczną. Miedź ma opór elektryczny 16.78 nΩ.m w temperaturze 20°C.

Ze względu na czerwonawy kolor miedź i brąz są klasyfikowane jako „metale czerwone”, grupa metali. Cyna i miedź łączą się, tworząc brąz, który jest mieszaniną cyny i miedzi.

Czy brąz przewodzi prąd w stanie stałym?

Tarcie między brązem a innymi metalami jest minimalne. Przeanalizujmy przewodnictwo elektryczne brązu w stanie stałym.

W stanie stałym brąz metalowy jest niezawodnym przewodnikiem elektrycznym. Ponieważ elektrony walencyjne cząsteczek tworzą ruchome morze elektronów, brąz przewodzi elektryczność, gdy jest stały.

Wiele stopów brązu wykazuje typową cechę lekkiego rozszerzania się przy zmianie stanu skupienia z ciekłego na stały. Jest to korzystne w przypadku odlewania rzeźb, ponieważ pomaga w wypełnianiu formy.

Czy brąz fosforowy przewodzi prąd?

Do grupy stopów miedzi zalicza się brąz fosforowy. Przetestujmy przewodnictwo elektryczne brązu fosforowego.

Niemagnetycznym metalem o dobrej przewodności elektrycznej jest brąz fosforowy. Poprzez wspieranie wolnych elektronów w migracji między obydwoma atomami, brąz fosforowy staje się dobrym przewodnikiem elektrycznym. Nie ma ani jednego atomu ani wiązań kowalencyjnych, z którymi połączone są te uwolnione elektrony.

Brąz fosforowy jest wykonany z miedzi, która została stopiona z 0.5% cyny i 0.3% fosforu. Może również zawierać inne metale, aby nadać mu szczególne właściwości (np. ołów w ilości od 0.5 do 3.0 procent, tworzący brąz fosforowy do obróbki swobodnej). 

Czy brąz przewodzi ciepło?

Ze względu na niskie tarcie brąz jest wykorzystywany w architekturze jako konstrukcyjne i dekoracyjne elementy nośne.

Metalowy brąz może przewodzić ciepło. Brąz jest stosunkowo trwałym metalem, który może wytrzymać temperaturę do 1742 r ° F. Cyna i miedź są łączone, tworząc brąz, który poprawia jego zdolność przewodzenia ciepła.

Brąz ma temperatura topnienia około 950 ° C, która zmienia się w zależności od składu stopu. Chociaż niektóre stopy zawierające żelazo lub nikiel mogą mieć właściwości magnetyczne, brąz często nie jest magnetyczny.

Wnioski

Z tego artykułu możemy wywnioskować, że brąz ma przewodnictwo elektryczne. Brąz jest często używany do produkcji monet, mocowań sprzętu, wykończenia mebli, paneli sufitowych lub ściennych, sprzętu okrętowego i innych części samochodowych ze względu na jego odporność na korozję i charakterystyczną kolorystykę.

Przewiń do góry