Czy komórki tkankowe mają jądro? 7 faktów, które powinieneś wiedzieć

Jądro jest organellą otoczoną błoną, która jest obecna w komórce. Omówmy więcej o jądrze poniżej.

Prawie wszystkie komórki zawierają jądro. Jednak niektóre rodzaje komórek w organizmie nie mają jądra, na przykład krwinek czerwonych. Czerwone krwinki nie mają jądra i nazywane są komórkami wyłuszczonymi, co zapewnia im wystarczająco dużo miejsca na transport tlenu i hemoglobiny.

Jądro jest jednym z ważnych organelli występujących w komórkach eukariotycznych. Jądro tworzy się przez zespół pęcherzyków, które łączą się ze sobą, tworząc błony wokół chromosomów.

Pęcherzyki i chromosomy razem tworzą jądro. Jądro ulega rozszczepieniu z każdym podziałem komórki, który dzieli jądro na dwa jądra.

Rodzaje jąder w komórce tkankowej

W komórkach znajdują się pewne rodzaje jąder. Omówmy więcej o rodzajach jąder poniżej.

 • Komórka jednojądrowa: Są to monokariotyczne komórki roślinne, które posiadają tylko jedno jądro.
 • Komórka dwujądrowa: Są to komórki dikariotyczne zawierające jednocześnie dwa jądra. Przykłady komórek dwujądrowych obejmują paramecium, balantidium, komórki wątroby i komórki chrząstki.
 • Komórki wielojądrowe: Są to komórki wielojądrowe, które posiadają więcej niż dwa jądra jednocześnie. Przykłady tych komórek obejmują komórki lateksowe i naczynia lateksowe w roślinach, komórki szpiku kostnego i komórki mięśni poprzecznie prążkowanych u zwierząt.
 • Komórki wyłuszczające: Są to komórki, które nie posiadają jądra. Przykładami tych komórek są dojrzałe rurki sitowe zawierające łyko w roślinach i czerwone krwinki u zwierząt.

Komórki są nazywane na podstawie liczby posiadanych jąder. Te komórki z więcej niż jednym jądrem powstają w wyniku fuzji ze sobą, na przykład wielojądrowe komórki olbrzymie powstają w wyniku fuzji monocytów i makrofagów.

Struktura jądra w komórkach tkankowych

Jądro zapewnia integralność struktury komórki i reguluje większość zachodzących w niej procesów biologicznych. Omówmy szczegółowo budowę jądra.

W komórkach tkankowych wszystkich eukariontów znajduje się jądro w kształcie kuli. Jądro komórkowe w komórkach tkankowych jest otoczone błoną składającą się z porów, które biorą udział w selektywnym transporcie substancji rozpuszczonych do i z jądra.

Obraz struktury jądra z Wikipedia

Błona jądrowa tworzy separację między komórką cytoplazma i środowisko wewnętrzne jądra.

Części jądra

Jądro zawiera cztery części, takie jak błona jądrowa, nici chromatyny, sok jądrowy, jąderko. Omówmy szczegółowo części jądra.

 1. Membrana jądrowa: składa się z membran dwuczęściowych, membrany zewnętrznej i membrany wewnętrznej. Obie błony zbudowane są z lipoprotein, składają się z porów, mają międzyjądrową przestrzeń, a wewnątrz zawiera gęstą blaszkę.
 2. Nici chromatyny: nici chromatyny są splecione ze sobą i tworzą sieć znaną jako siateczka chromatynowa. Podczas procesu podziału komórki nitki rozwijają się i na tym etapie nazywane są chromosomami.
 3. Sok Jądrowy: Sok Jądrowy jest również znany jako nukleoplazma i składa się z nukleoprotein, organicznych i nieorganicznych cząsteczek, takich jak minerały, cukry rybozy, enzymy, nukleotydy, fosfor itp.
 4. Nucleolus: Nucleolus jest również znany jako magazyn RNA. Wiadomo, że znika w fazie cyklu komórkowego późnej profazy i powraca w fazie telofazy.

Czasami jądro zawiera więcej niż jedno jąderko, na przykład cebula zawiera cztery jąderka. Błona jądra, zwana „błoną jądrową”, zawiera małe pory, które działają jako przejście do selektywnego przenoszenia cząsteczek do i z jądra.

Funkcje jądra w komórkach tkankowych

Jądro odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biologicznych zachodzących w komórkach w regularnych odstępach czasu. Omówmy szczegółowo funkcje jądra.

 • Jądro jest magazynem chromosomów, które są jednostkami dziedzicznymi składającymi się z kwasów nukleinowych i białek zwanych histonami.
 • Jądro to miejsce, w którym zachodzą dwa ważne procesy biologiczne, do których należą: replikacja DNA i transkrypcja (tworzenie RNA).
 • Bierze również udział w innych czynnościach komórkowych, takich jak synteza białek, podział komórek, wzrost komórek itp.

Jądro aktywuje aktywność komórki, która obejmuje wzrost komórek, podział komórek, metabolizm, przechowywanie chromosomów i zapewnia ogólne wsparcie strukturalne i funkcjonalne komórek.

Czy wszystkie komórki tkanki mają jądro?

Eukariotyczny komórki zawierają podwójne błoniaste jądro i organelle związane z błoną, podczas gdy komórki prokariotyczne są odwrotnie. Porozmawiajmy o tym więcej tutaj.

Wszystkie komórki tkankowe mają jądro, z wyjątkiem niektórych komórek, takich jak RBC, które tracą jądra po dojrzewaniu. Z powodu braku jądra czas życia RBC wynosi około 120 dni. Kształt RBC jest dwuwklęsły bez jądra. Brak jądra w RBC jest korzystny dla ich działania wewnątrz ciała.

Synteza białek w Nucleus Zdjęcie z Wikipedia

Czerwone krwinki pełnią funkcję przenoszenia tlenu i są w stanie dyfundować przez naczynia krwionośne, ponieważ nie zawierają jądra, co czyni je elastycznymi.

Które tkanki mają komórki z jądrami zlokalizowanymi u podstawy?

Umiejscowienie jądra różni się w zależności od typu komórki, zwykle jest zorientowane w środku. Omówmy tkankę, w której u podstawy znajdują się komórki z jądrami.

Nabłonek walcowaty to tkanka, w której komórki znajdują się na dnie i znajdują się w wyściółce żołądka i jelit. Komórki w nabłonku kolumnowym mają wydłużony kształt. Obecne jądra są również wydłużone do tego samego poziomu, co w innych sąsiadujących komórkach w symetrii.

Rodzaje obrazu nabłonka z Wikipedia

Prosty nabłonek walcowaty zawiera wydłużone jądro. Inne tkanki, takie jak płaskonabłonkowa tkanka nabłonkowa, mają komórki, które są płaskie, okrągłe i małe, z jądrem pośrodku.  

Czy tkanka nabłonkowa ma jądro?

Tkanka nabłonkowa to powłoka znajdująca się na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ciała. Zastanówmy się, czy tkanka nabłonkowa składa się z jądra, czy nie.

Komórki nabłonka zawierają jądro, które zwykle znajduje się w środku, z wyjątkiem komórek nabłonka walcowatego, gdzie jądro jest wydłużone i znajduje się u podstawy komórek. Z drugiej strony, komórki nabłonka płaskiego są okrągłe i płaskie i zawierają małe jądro w środku.

Tkanki mięśni gładkich zawierają komórki, które mają kształt wrzeciona i mają pojedyncze jądro obecne w środku, a także nie mają prążków.

Wnioski

Podsumowując artykuł, możemy powiedzieć, że cała tkanka zawiera jądro, które może być zlokalizowane centralnie lub w wydłużonym kształcie u podstawy komórek. Jądro odgrywa kluczową rolę w różnych procesach biologicznych i jest magazynem chromosomów.

Przewiń do góry