3 fakty na temat kurczliwej wakuoli w Pantofelku

Paramecium to jednokomórkowe eukarionty należące do królestwa Protista. Występują one zwykle w siedliskach wodnych.  

Skurczony wakuole w pantofelku organelle bierze udział w wypompowywaniu nadmiaru wody z cytoplazmy komórki. To oni są w głównej mierze odpowiedzialni za utrzymanie homeostaza osmotyczna u organizmów słodkowodnych pozbawionych ściany komórkowej.

Omówmy jeszcze kilka aspektów obecności kompleksu wakuoli kurczliwych u pantofelka.

Gdzie występują kurczliwe wakuole w pantofelku?

Paramecium nie posiadają ściany komórkowej, co czyni je podatnymi na uszkodzenia endosmoza gdy występuje w a hipotoniczny środowisko, takie jak siedliska słodkowodne.

Skurczowe wakuole często znajdują się w cytoplazmie pantofelka, który zamieszkuje siedliska słodkowodne. Ich hipotoniczne środowisko zewnętrzne spowodowałoby, że komórka przeszłaby endosmozę. W rezultacie komórka pęcznieje i pęka. Skurczowa wakuola zapobiega temu.

Kredytowych Image: Orzęsiony by Ali Zifan jest licencjonowany na podstawie (CC BY-SA 4.0)

Jak powstają kurczliwe wakuole u pantofelka?

Kilka pęcherzyków łączy się ze sobą, tworząc kurczliwe wakuole, które również mogą się od niego odłączyć.

Skurczowe wakuole powstają w wyniku połączenia kilku mniejszych pęcherzyków. Te nowe pęcherzyki pojawiają się przypadkowo w bliskim sąsiedztwie centralnej wakuoli. W końcu łączą się z centralną wakuolą, po czym zbiorcza zawartość wakuoli jest wydalana.

Skurczowe funkcje wakuoli w pantofelku

Główną funkcją kurczliwej wakuoli w komórce jest osmoregulacja. Omówmy kroki, w których ten narząd osmoregulacyjny spełnia swoją funkcję.

1. Faza napełniania płynem

W fazie napełniania płynem promieniste struktury centralnej wakuoli oddzielają nadmiar wody cytozolowej. Ten nadmiar wody, który dostaje się do komórki przez endosmozę, zbiera się w wakuoli. Powoduje to pęcznienie wakuoli.

2. Faza zaokrąglania

W zaokrąglenie fazie, wakuola pęcznieje i przybiera okrągły kształt. Badania sugerują, że zaokrąglenie komórki powoduje napięcie w błonie zarówno wakuoli, struktur promienistych, jak i komórki.

W wyniku powstałego napięcia struktury promieniste odrywają się od centralnej wakuoli. Powoduje również otwarcie porów, gdy wakuola łączy się z błoną plazmatyczną w obszarze porów.

3. Faza rozładowania płynu

W fazie wydzielania płynu, przez otwarte pory, uwalniana jest cała zawartość wakuoli. Utrata nadmiaru wody zmniejsza wielkość wakuoli, a wraz z nią napięcie błony. Za fuzję i wydzielanie odpowiada białko zwane disgorgingiem.

Brak napięcia membrany zamyka pory i pozwala promieniowym strukturom ponownie połączyć się ze skurczoną wakuolą, dzięki czemu cykl jest kontynuowany.

Skurczowa struktura wakuoli w pantofelku

Pantofelek posiada jeden lub kilka kurczliwych kompleksów wakuolowych. Składają się z centralnej dużej wakuoli posiadającej kilka promieniowych struktur przypominających ramiona z siecią rurową.

Strukturę kurczliwej wakuoli w pantofelku przedstawiono poniżej:

Kredyty Image: Struktura kurczliwej wakuoli w Pantofelku by
Zarezerwujcie Obrazy Internet Archive jest licencjonowany na podstawie (CC0 1.0)

1. Wakuola centralna:

  • Centralna wakuola jest kurczliwą wakuolą, do której przyczepiają się i odłączają promieniste ramiona przypominające strukturę.
  • Brakuje błony centralnej wakuoli Holoenzymy V-ATPazy i działać jako rezerwuar. Mogą one łączyć się z błoną plazmatyczną.

2. Struktury radialne:

  • Centralna wakuola ma około 5-10 promieniowych ramion lub pęcherzyków lub struktur podobnych do kanalików.
  • Błona takich struktur posiada holoenzymy V-ATPazy, które są przede wszystkim odpowiedzialne za utrzymanie a gradient protonów ale pośredniczy w translokacji protonów.

Wnioski

Skurczowe wakuole w pantofelku pełnią niezastąpioną rolę, bez której przetrwanie organizmu w środowisku hipotonicznym byłoby prawie niemożliwe.

Przewiń do góry