5 faktów na temat kurczliwej wakuoli u Eugleny

Skurczowa wakuola wykonuje zadanie pompowania, w którym wypompowuje nadmiar wody z komórki na zewnątrz. Przyjrzyjmy się szczegółowo kurczliwej wakuoli u Eugleny.

Skurczowa wakuola w euglenie jest również nazywana kurczliwym kompleksem wakuoli, który pomaga w utrzymaniu toniczność komórki. Euglena jest jednokomórkową, organizm fotosyntetyczny. Ta wakuola jest bardzo przydatna dla eugleny do pracy nad tonicznością.

Omówmy, w jaki sposób powstają kurczliwe wakuole w euglenie, jakie są ich funkcje, gdzie są konkretnie zlokalizowane w euglenie i wiele innych powiązanych pytań w tym artykule.

Gdzie występują kurczliwe wakuole w euglenie?

Skurczowa wakuola ma owalny kształt. Zobaczmy, gdzie się znajdują wewnątrz eugleny.

Skurczowa wakuola w euglenie jest obecna w pobliżu rozłóg (ale nie we wszystkich przypadkach). Jest widoczny w przedniej części eugleny, która jest głównie nieruchoma.

Brak kurczliwego kompleksu wakuoli doprowadzi do wzrostu masy komórki (w której woda jest całkowicie wypełniona wewnątrz komórki) i ostatecznie w każdej chwili pęknie, prowadząc do wydechu.

Jak powstają kurczliwe wakuole w euglenach?

Każda organella jest ze sobą połączona i będzie w większości utworzona z innych organelli wewnętrznych. Omówmy, jak powstaje kurczliwa wakuola w euglenie.

Kredyty Image: Skurczowa wodniczka by Deuterostom (CC-BY-SA-3.0)

Skurczowe kompleksy wakuoli w euglenie powstają w wyniku fuzji lub mieszania innych organelli wewnątrz komórki. Nie jest obowiązkowe, aby wszystkie komórki miały w sobie tę organellę. Utrzymuje równowagę wodną komórki, dlatego nazywana jest organellą osmoregulacyjną.

Mechanizm działa w sposób okresowy, w którym następuje gromadzenie wody (rozprężanie) i uwalnianie wody (skurcz).

Skurczowe funkcje wakuoli w euglenie

Funkcja kurczliwego kompleksu wakuoli u eugleny i innych wolno żyjących pierwotniaków jest taka sama i jest wyraźnie podana poniżej.

  • Skurczowa wakuola działa jako część regulująca osmozę lub organelle zgodnie z artykułem badawczym w NCBI.
  • Skurczowe organelle wakuolowe utrzymują równowagę wodną wewnątrz komórki, pozwalając wodzie, która jest w nadmiarze, usunąć się z komórki w celu utrzymania toniczności.
  • Skurczowa wakuola jest całkowicie wypełniona wodą i pomaga w poruszaniu się i przeciąganiu organizmu z miejsca na miejsce.

Skurczowa struktura wakuoli w euglenie

Struktura kurczliwej wakuoli w euglenie jest prosta i łatwa. Spójrzmy głębiej.

  • Idealnie, kurczliwą wakuolę w euglenie można obserwować za pomocą kanalika wyładowczego, który ma otwór wyładowczy do wydalania wody, kanał zasilający, ampułkę i kanalik iniekcyjny.
  • Zewnętrzną warstwą kurczliwej wakuoli jest błona komórkowa, która pomaga w ochronie i sztywności.
  • Tuż obok błony komórkowej znajduje się część, w której działa mechanizm wydalania wody.
  • Pierwszy region to miejsce, w którym nadmiar wody dostaje się przez pory w wyniku osmozy.
  • Następuje proces pęcznienia i ostatecznie następuje dysocjacja struktury kurczliwej wakuoli.
  • Kurcząca się wakuola przesuwa się do krawędzi komórki i w ten sposób pęka i usuwa nadmiar/nadmiar wody, a cykl się powtarza.

Struktura skurczowa wodniczka jest nieprzewidywalny, ponieważ jest całkowicie oparty lub zależny od ilości wody, która dostała się do komórki.

Wnioski:

W artykule wyczerpująco omówiono lokalizację, funkcję i budowę wakuoli kurczliwej występującej w euglenie. W artykule przedstawiono efekty, które zachodzą w komórce, jeśli kompleks kurczliwej wakuoli nie jest obecny, a także można zobaczyć krótkie wyjaśnienie nieprzewidywalnej struktury kurczliwej wakuoli.

Przeczytaj Więcej kurczliwa wakuola w amebie i kurczliwa wakuola w euglenie.

Przewiń do góry