Wariancja warunkowa i prognozy: 7 ważnych faktów

W tym artykule omówimy wariancję warunkową i przewidywania wykorzystujące warunkowe oczekiwanie dla różnego rodzaju zmiennej losowej z kilkoma przykładami.

Warunkowa wariancja

Warunkową wariancję zmiennej losowej X przy danej Y definiuje się podobnie jak warunkowe Oczekiwanie zmiennej losowej X przy danej Y jako

(X|Y)=E[(XE[X|Y])2|T]

tutaj wariancja jest warunkowym oczekiwaniem różnicy między zmienną losową a kwadratem warunkowego oczekiwania X przy danej Y, gdy podana jest wartość Y.

Związek między warunkowa wariancja i warunkowe oczekiwanie is

(X|Y) = E[X2|Y] – (E[X|Y])2

E[(X|Y)] = E[E[X2|Y]] – E[(E[X|Y])2]

= EX[X2] – E[(E[X\Y])2]

ponieważ E[E[X|Y]] = E[X], mamy

(E[X|Y]) = E[(E[X|Y])2] - (E [X])2

jest to nieco podobne do relacji bezwarunkowej wariancji i oczekiwania, która była

Var (X) = E [X2] - (E [X])2

i możemy znaleźć wariancję za pomocą warunkowej wariancji jako

zmienna(X) = E[zmienna(X|Y] + zmienna(E[X|Y])

Przykład warunkowej wariancji

Znajdź średnią i wariancję liczby podróżnych, którzy wsiadają do autobusu, jeśli ludzie przybyli na zajezdnię autobusową mają rozkład Poissona ze średnią λt i początkowy autobus przyjeżdżający do zajezdni jest równomiernie rozłożony w przedziale (0,T) niezależnie od ludzi przybył czy nie.

Rozwiązanie:

Aby znaleźć średnią i wariancję, niech dla dowolnego czasu t , Y jest zmienną losową dla czasu przybycia autobusu, a N(t) jest liczbą przylotów

E[N(t)|Y = t] = E[N(t)|Y = t]

przez niezależność Y i N(t)

=λt

ponieważ N(t) to Poisson ze średnią \lambda t
Stąd

E[N(T)|Y]=λY

więc branie oczekiwań daje

E[N(T)] = λE[T] = λT/2

Aby otrzymać Var(N(Y)), używamy wzoru na warunkową wariancję

edytor lateksowy lagrida 21

a zatem

(N(T)|T) = λY

E[N(T)|Y] = λY

Stąd z formuły warunkowej wariancji

Var(N(Y)) = E[λT]+(λY)

=λT/2 + λ2T2/ 12

gdzie wykorzystaliśmy fakt, że Var(Y)=T2 / 12.

Wariancja sumy losowej liczby zmiennych losowych

rozważ kolejność niezależnych i identycznie dystrybuowane zmienne losowe X1,X2,X3,………. i inną zmienną losową N niezależną od tego ciągu, znajdziemy wariancja sumy tej sekwencji jako

KodCogsEqn 92

za pomocą

edytor lateksowy lagrida 48

co jest oczywiste przy definicji wariancji i warunkowej wariancji dla indywidualnej zmiennej losowej do sumy ciągu zmiennych losowych stąd

KodCogsEqn 93

Przepowiednia

W predykcji wartość jednej zmiennej losowej można przewidzieć na podstawie obserwacji innej zmiennej losowej, do predykcji zmiennej losowej Y jeśli obserwowana zmienna losowa to X używamy g(X) jako funkcji, która mówi o przewidywanej wartości, oczywiście spróbuj wybrać g(X) zamknięte do Y w tym celu najlepiej g to g(X)=E(Y|X) w tym celu musimy zminimalizować wartość g używając nierówności

edytor lateksowy lagrida 49

Ta nierówność, którą możemy uzyskać jako

edytor lateksowy lagrida 22

Jednak przy danym X, E[Y|X]-g(X), będące funkcją X, można traktować jako stałą. A zatem,

edytor lateksowy lagrida 23

co daje wymaganą nierówność

edytor lateksowy lagrida 50

Przykłady dotyczące przewidywania

1. Zaobserwowano, że wzrost osoby wynosi sześć stóp, jaka byłaby prognoza wzrostu jego syna po dorosłości, gdyby wzrost syna, który wynosi teraz x cali, ma rozkład normalny ze średnią x+1 i wariancją 4.

Rozwiązanie: niech X będzie zmienną losową oznaczającą wzrost osoby, a Y zmienną losową wzrostu syna, to zmienna losowa Y jest

Y=X+e+1

tutaj e reprezentują normalną zmienną losową niezależną od zmiennej losowej X ze średnią zerową i wariancją cztery.

więc prognoza dotycząca wzrostu synów to

edytor lateksowy lagrida 24

więc wzrost syna będzie wynosił 73 cale po wzroście.

2. Rozważmy przykład wysyłania sygnałów z lokalizacji A i lokalizacji B, jeśli z lokalizacji A wysyłana jest wartość sygnału s, która w lokalizacji B została odebrana przez rozkład normalny ze średnią s i wariancją 1, natomiast jeśli sygnał S wysłany w lokalizacji A ma rozkład normalny przy średniej \mu i wariancji \sigma^2, jak możemy przewidzieć, że wartość sygnału R wysłanego z lokalizacji A zostanie odebrana to r w lokalizacji B?

Rozwiązanie: Wartości sygnału S i R oznaczają tutaj zmienne losowe o normalnym rozkładzie, najpierw znajdujemy funkcję gęstości warunkowej S przy danym R jako

edytor lateksowy lagrida 25

to K jest niezależne od S, teraz

edytor lateksowy lagrida 26

tutaj też C1 i C2 są niezależne od S, więc wartość funkcji gęstości warunkowej wynosi

Obraz WhatsApp 2022 09 10 o 11.02.40:XNUMX:XNUMX

C jest również niezależny od s, więc sygnał wysłany z lokalizacji A jako R i odebrany w lokalizacji B jako r jest normalny ze średnią i wariancją

edytor lateksowy lagrida 27

a błąd średniokwadratowy dla tej sytuacji wynosi

edytor lateksowy lagrida 28

Predyktor liniowy

Za każdym razem, gdy nie możemy znaleźć funkcji gęstości prawdopodobieństwa łącznego, znana jest nawet średnia, wariancja i korelacja między dwiema zmiennymi losowymi, w takiej sytuacji bardzo pomocny jest predyktor liniowy jednej zmiennej losowej względem innej zmiennej losowej, który może przewidzieć minimum , więc dla predyktora liniowego zmiennej losowej Y względem zmiennej losowej X bierzemy a i b, aby zminimalizować

edytor lateksowy lagrida 29

Teraz rozróżnijmy częściowo względem a i b otrzymamy

Lagrida Latex Editor 26 1

rozwiązując te dwa równania dla a i b otrzymamy

edytor lateksowy lagrida 31

w ten sposób minimalizacja tego oczekiwania daje predyktor liniowy jako

edytor lateksowy lagrida 32

gdzie średnie są odpowiednimi średnimi zmiennych losowych X i Y, błąd predyktora liniowego będzie otrzymany z oczekiwaniem

wariancja warunkowa
wariancja warunkowa: błąd w przewidywaniu

Ten błąd będzie bliższy zeru, jeśli korelacja jest doskonale dodatnia lub doskonale ujemna, czyli współczynnik korelacji wynosi +1 lub -1.

Wnioski

Omówiono wariancję warunkową dla dyskretnej i ciągłej zmiennej losowej z różnymi przykładami, jedno z ważnych zastosowań warunkowego oczekiwania w przewidywaniu jest również wyjaśnione za pomocą odpowiednich przykładów i z najlepszym predyktorem liniowym, jeśli potrzebujesz dalszej lektury, przejdź do poniższych linków.

Więcej informacji na temat matematyki można znaleźć w naszym Strona Matematyka

Pierwszy kurs prawdopodobieństwa Sheldona Rossa

Zarysy prawdopodobieństwa i statystyki Schauma

Wprowadzenie do prawdopodobieństwa i statystyki autorstwa ROHATGI i SALEH

Przewiń do góry