Czy rozkład normalny może być wypaczony: szczegółowe fakty, przykłady i często zadawane pytania?

Wprowadzenie

Połączenia normalna dystrybucja, znany również jako dotychczasowy Rozkład Gaussa lub krzywa dzwonowa apdystrybucja rentowności czyli symetryczny i w kształcie dzwonu. Jest szeroko stosowany w statystyce i różne pola modelować zmienne losowe. Jednak istnieje powszechne nieporozumienie że normalna dystrybucja nie może być przekrzywiony. W rzeczywistości normalna dystrybucja rzeczywiście może być przekrzywiony, ale jest to stosunkowo rzadkie. Skośność odnosi się do brak symetrii w rozkładzie, gdzie jeden ogon jest dłuższy lub cięższy od drugiego. W przekrzywionym normalna dystrybucja, krzywa nadal ma kształt dzwonu, ale jest przesunięty w jedną stronę, co skutkuje dłuższym ogonem albo lewa albo prawa strona.

Na wynos

Skośność Opis
Pozytywna skośność Dłuższy ogon po prawej stronie rozkładu
Negatywny Skośność Dłuższy ogon po lewej stronie rozkładu
Rozkład symetryczny Żadnej skośności, równe ogony po obu stronach

Zrozumienie rozkładu normalnego

Definicja rozkładu normalnego

Normalna dystrybucja, znany również jako Rozkład Gaussa lub krzywa dzwonowa, to a rozkład statystyczny to jest symetryczne i następuje określony wzór. Jest szeroko stosowany rozkład prawdopodobieństwa w analizie danych i statystyce. W normalna dystrybucja, dane skupiają się wokół średniej, przy czym większość wartości spada blisko wartości średnie i mniejsze dalej od tego.

Rozumieć normalna dystrybucja lepiej, weźmy look at jego kluczowe cechy:

 1. Symetria: normalna dystrybucja jest symetryczny, co oznacza, że lewą i prawą połowę dystrybucji są lustrzane odbicia siebie nawzajem. Ta symetria Jest to jeden z definiujące cechy z normalna dystrybucja.

 2. Skośność: Skośność odnosi się do miary asymetrii rozkładu. W normalna dystrybucja, skośność wynosi zero, co wskazuje, że rozkład jest doskonale symetryczny. Jednakże w nie-normalna dystrybucjas, skośność może być dodatnia lub ujemna, co wskazuje odchylenie od normalności.

 3. Kurtosis: Kurtoza mierzy zachowanie ogona rozkładu. W normalna dystrybucja, kurtoza wynosi zero, co wskazuje, że ogony rozkładu nie są ani zbyt ciężkie (leptokurtyczne), ani zbyt lekkie (platykurtyczne). Odchylenia od zerowa kurtoza wskazać odejście od normalna dystrybucja.

Jak ustalić, czy dane mają rozkład normalny

Obraz Mazhara 1

Aby określić, czy zbiór danych jest zgodny z a normalna dystrybucjaIstnieją kilka metod i dostępne testy. Tu są kilka powszechnie stosowanych podejść:

 1. Oględziny: Jednokierunkowa ocena normalności danych polega na wizualnej kontroli rozkładu. Wykreślanie histogramu lub wykres gęstości może zapewnić wgląd w kształt dystrybucji. W normalna dystrybucja, dane będą przypominać krzywą w kształcie dzwonu.

 2. Testy normalności: Testy statystyczne, Takie jak test Shapiro-Wilka or test Kołmogorowa-Smirnowa, można wykorzystać do formalnego przetestowania normalności zbioru danych. Te testy obliczać ap-wartość, która wskazuje prawdopodobieństwo danych podlegających rozkładowi normalnemu. Wartość p większa niż wybrany poziom istotności (zwykle 0.05) sugeruje, że dane można uznać za o rozkładzie normalnym.

 3. Skośność i kurtoza: Może pomóc obliczenie skośności i kurtozy zbioru danych dodatkowe spostrzeżenia najnowszych jego odejście od normalności. Skośność mierzy asymetrię rozkładu, podczas gdy kurtoza mierzy zachowanie ogona. Duże odchylenia od zero skośności or wartości kurtozy wskazują na nienormalność.

Co uważa się za rozkład normalny

W normalna dystrybucja, średnia, mediana i moda są równe i znajdują się w środku rozkładu. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) z normalna dystrybucja jest symetryczny i ma kształt dzwonu. Dystrybucja charakteryzuje się średnią (μ) i odchylenie standardowe (σ), które określają Lokalizacja i rozprzestrzenianie się danych.

Połączenia normalna dystrybucja odgrywa kluczowa rola w statystyce i analizie danych dzięki centralne twierdzenie graniczne, Według to twierdzenie, Suma lub średnio Duża liczba niezależnych i jednakowo rozłożonych zmienne losowe pójdzie za A normalna dystrybucjaniezależnie od kształtu pierwotna dystrybucja. Ta nieruchomość sprawia, normalna dystrybucja fundamentalne pojęcie in statystyki wnioskowe.

Ważne jest, aby to zauważyć nie wszystkie zbiory danych postępuj zgodnie z normalna dystrybucja, w realistyczne scenariuszedane często wykazują skośność, wartości odstające lub inne odchylenia od normalności. Zrozumienie Charakterystyka ukończenia normalna dystrybucja a umiejętność oceny normalności danych jest niezbędna dokładna analiza statystyczna i robienie świadome decyzje.

Zapamiętaj normalna dystrybucja jest tylko jednym z wiele rozkład statystycznys, jego właściwości czynią go użytecznym narzędziem do modelowania i analizowania danych.

Zrozumienie skośności

Skośność to miara statystyczna pomaga nam to zrozumieć asymetrię w rozkładzie. Zapewnia wgląd w kształt i zachowanie danych, umożliwiając nam identyfikację jakiekolwiek odchylenies od rozkład normalny lub symetryczny. Skośność jest ważna koncepcja w analizie danych i zabawach kluczowa rola in różne analizy statystyczne.

Definicja skośności

Skośność odnosi się do miary asymetrii apdystrybucja rentowności. To określa ilościowo zakres do którego rozkład odbiega od symetrycznego. Dystrybucja może być wypaczony dodatnio lub ujemnie.

In aprozkład dodatnio skośny, ogon włączony prawa strona jest dłuższy lub grubszy, co wskazuje, że większość danychappunkty są skoncentrowane w lewo. Z drugiej strony w rozkład ujemnie skośny, ogon dalej lewa strona jest dłuższy lub grubszy, co wskazuje, że większość danychappunkty są skoncentrowane w prawo.

Jak sprawdzić, czy rozkład jest przekrzywiony w lewo lub w prawo

obraz 127
分配

Aby określić, czy rozkład jest przekrzywiony w lewo czy w prawo, możemy to sprawdzić związek pomiędzy średnią, medianą i modą. Jeżeli średnia jest większa od mediany, rozkład jest dodatnio skośny. I odwrotnie, jeśli średnia jest mniejsza niż mediana, rozkład jest ujemnie skośny.

Inny sposób Aby zidentyfikować skośność, należy wizualizować rozkład za pomocą histogramu lub fabuła pudełkowa. Skośny rozkład będzie miał dłuższy ogon po jednej stronie w porównaniu z drugą. Ta wizualna reprezentacja Można zapewnić szybkie wskazanie skośności występującej w danych.

Co powoduje, że dystrybucja jest wypaczona

Kilka czynników może przyczynić się do skośności rozkładu. Wartości odstające, czyli Ekstremalne wartości które znacznie różnią się od większości danych znaczny wpływ na skośność. Wartości odstające na końcu rozkładu mogą odsunąć średnią od mediany, powodując skośność.

Dodatkowo kształt podstawowe dane może również wpływać na skośność. Na przykład, jeśli dane są następujące rozkład leptokurtyczny (wysoce szczytowy z ciężkie ogony), jest bardziej prawdopodobne, że się wystawi dodatnia skośność. I odwrotnie, jeśli dane podążają aprozkład latykurtyczny (płaski z lżejsze ogony), jest bardziej prawdopodobne, że będzie wykazywać ujemną skośność.

Co to jest akceptowalna skośność

Ogólnie, skośność wartość zero oznacza apcałkowicie symetryczny rozkład. Jednak w praktyce rzadko można je znaleźć apcałkowicie symetryczny rozkład. Dlatego, mała ilość skośności jest ogólnie akceptowalna i oczekiwana większość zbiorów danych.

Wielkość Skośność jest zwykle interpretowana w odniesieniu do jego standardowy błąd. Wartość skośności w ciągu Zakres od -1 do +1 uważa się za umiarkowanie przekrzywione. Wartości poza ten zakres wskazać wyższy stopień skośności.

Jak przekrzywiony jest zbyt przekrzywiony

Określenie, jak bardzo przekrzywione jest zbyt przekrzywione, zależy od kontekst i konkretną analizę wykonywana. W w niektórych przypadkach, bardzo skośny rozkład może być akceptowalne, szczególnie jeśli analiza jest odporny na odchylenia od normalności. Jednak w inne przypadki, ekstremalna skośność może wymagać transformacja danych or uzywać of alternatywne metody statystyczne.

Należy zauważyć, że skośności nie należy rozpatrywać oddzielnie. Inne miary statystyczne, takie jak kurtoza, należy również wziąć pod uwagę, aby zyskać wszechstronne zrozumienie of zachowanie dystrybucji.

Podsumowując, zrozumienie skośności ma kluczowe znaczenie dla analizy danych i oceny symetria dystrybucji. Biorąc pod uwagę skośność wraz z inne momenty statystyczne, możemy uzyskać cenne informacje na temat zachowanie i charakterystyka danych.

Przecięcie rozkładu normalnego i skośności

Skośność to miara statystyczna który określa ilościowo asymetrię w rozkładzie zbioru danych. Zapewnia wgląd w kształt rozkładu i odchylenia od normalności. Z drugiej strony, normalna dystrybucja, znany również jako dotychczasowy Rozkład Gaussa lub krzywa dzwonowa symetryczny rozkład prawdopodobieństwa powszechnie stosowane w statystyce i analizie danych.

Czy rozkład normalny można wypaczyć?

Nie, a normalna dystrybucja nie może być przekrzywiony. Cecha definiująca z normalna dystrybucja is jego symetria, gdzie średnia, mediana i moda są równe i znajdują się w środku rozkładu. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) z normalna dystrybucja jest symetryczny, z ogonami po obu stronach rozciągającymi się w nieskończoność.

Czy rozkład normalny można wypaczyć?

Nie, a normalna dystrybucja nie może być przekrzywiony w prawo. Skośność odnosi się do asymetrii rozkładu i rozkład prawoskrętny ma dłuższy ogon prawa strona. Jednak normalna dystrybucja jest doskonale symetryczny, a jego ogony rozciągają się w nieskończoność w obu kierunkach. Dlatego nie może wykazywać prawoskrętności.

Czy rozkład normalny jest dodatnio skośny?

Nie, a normalna dystrybucja nie jest nastawiony pozytywnie. Pozytywna skośność występuje, gdy ogon rozkładu rozciąga się w prawo, co wskazuje wyższa częstotliwość wartości na lewa strona. Jednak normalna dystrybucja jest symetryczny, a jego ogony rozciągają się w nieskończoność w obu kierunkach. Dlatego nie może wystawiać dodatnia skośność.

Czy rozkład normalny może być ujemny?

Nie, a normalna dystrybucja nie może być negatywne. Termin „negatywny” w ten kontekst może odnosić się do ujemnej skośności, która występuje, gdy ogon rozkładu rozciąga się w lewo. Jednakże, A normalna dystrybucja jest symetryczny, a jego ogony rozciągają się w nieskończoność w obu kierunkach. Dlatego nie może wykazywać ujemnej skośności.

Czy rozkład skośny ma odchylenie standardowe?

Tak, rozkład skośny ma a odchylenie standardowe, odchylenie standardowe jest miarą rozproszenia lub rozproszenia rozkładu. To określa ilościowo Średnia dystans pomiędzy każdymi danymiappunkt i środek. Z drugiej strony skośność mierzy asymetrię rozkładu. Te dwa środki zapewniać różne spostrzeżenia najnowszych Charakterystyka zbioru danych. Podczas odchylenie standardowe rejestruje rozpiętość, przechwytuje skośność odjazd od symetrii.

Podsumowując, a normalna dystrybucja is rozkład symetryczny tego nie da się przekrzywić. Skośność jest miarą asymetrii rozkładu i nie ma zastosowania do a normalna dystrybucja. Jednak skośne rozkłady istnieją i mogą mieć zarówno dodatnią, jak i ujemną skośność. Te dystrybucje mają odchylenie standardowe to kwantyfikuje ich rozprzestrzenianie się. Zrozumienie skośności i jego związek z normalnością jest niezbędna w analizie danych i wnioskowanie statystyczne.

Wpływ wartości odstających i skośności na rozkład normalny

Czy wartości odstające zniekształcają dane?

Wartości odstające mogą mieć znaczący wpływ na rozkład danych, w tym na skośność rozkładu. Skośność odnosi się do miary asymetrii w a rozkład statystyczny, W normalna dystrybucja, Znany także jako Rozkład Gaussa lub krzywej dzwonowej, dane są rozłożone symetrycznie wokół średniej, co skutkuje skośność wartość zera. Jednakże, gdy obecne są wartości odstające, mogą one zniekształcić rozkład i prowadzić do: rozkład inny niż normalny lub skośny.

Skośność jest miarą odchylenia od normalności w rozkładzie. To określa ilościowo zakres do którego rozkład jest asymetryczny. A dodatnia skośność wskazuje, że ogon rozkładu jest przesunięty w prawo, natomiast negatywna skośność wskazuje, że ogon jest przekrzywiony w lewo. Wartości odstające mogą się do tego przyczynić zarówno dodatnią, jak i ujemną skośność, zależy od ich pozycja w stosunku do pozostałych danych.

Aby zrozumieć wpływ wartości odstających na skośność, rozważmy przykład. Załóżmy, że mamy zbiór danych wyniki egzaminów dla Klasa studentów. Wyniki są normalnie dystrybuowane, z środek z 70 i odchylenie standardowe z 10. Jednak jest jeden uczeń który uzyskał wyjątkowo wysokie wyniki z punkt wynoszący 100. Ta wartość odstająca znacząco wpływa na skośność rozkładu.

Obliczając skośność zbiór danych przed i po usunięciu wartości odstającej możemy zaobserwować wpływ. Przed usunięciem wartości odstającej wartość skośności może być dodatni, co wskazuje rozkład prawoskrętny. Jednak po usunięciu wartości odstającej wartość skośności spadnie, zbliżając się do zera, co wskazuje bardziej symetryczny rozkład.

Należy pamiętać, że wartości odstające nie powinny być automatycznie odrzucane bez rozważne przemyślenie. Wartości odstające mogą zapewnić cenny wgląd w dane i należy je dokładnie zbadać, aby ustalić, czy są to prawdziwe daneappunkty lub błędy pomiarowe. Dodatkowo należy ocenić wpływ wartości odstających na skośność kontekst of konkretną analizę lub prowadzonego badania.

Co powoduje przekrzywioną dystrybucję?

Przekrzywione rozkłady może wystąpić z powodu różne czynniki, w tym obecność wartości odstających, charakter danych oraz leżące u podstaw procesy generowanie danych. Tu są kilka typowych przyczyn rozkładów skośnych:

 1. Wartości odstające: Jak wspomniano wcześniej, wartości odstające mogą przyczyniać się do skośności rozkładu. Wartości odstające, które są znacznie większe lub mniejsze niż reszta danych, mogą przyciągnąć rozkład kierunek ich Ekstremalne wartości, co skutkuje skośnym rozkładem.

 2. Dane nietypowe: Jeżeli analizowane dane nie są zgodne z a normalna dystrybucja, może to prowadzić do skośności. Pewne rodzaje danych, takich jak dane finansowe or dane o dochodach, często wykazują skośność z powodu ich wrodzoną naturę.

 3. Transformacja danych: Skośność można również wprowadzić lub zmniejszyć transformacja danych techniki. Przekształcanie danych za pomocą funkcje matematyczne jak logarytm lub pierwiastek kwadratowy może pomóc w normalizacji rozkładu i zmniejszeniu skośności.

 4. Zachowanie ogona: Zachowanie ogona rozkładu może również przyczyniać się do skośności. Jeśli ogon jest dłuższy po jednej stronie w porównaniu z drugą, może to skutkować skośnym rozkładem.

 5. Wielkość próbki: Na skośność można wpływać wielkość próbki. Mniejsze rozmiary próbek są bardziej podatne na skośność, jak kilka Ekstremalne wartości może mieć większy wpływ on ogólną dystrybucję.

Rozumienie przyczyny rozkładów skośnych jest niezbędne dokładna analiza danych i interpretacja. Skośność i inne momenty statystyczne dostarczają cennych informacji na temat kształtu i cech danych, umożliwiając badaczom i analitykom ich dokonanie świadome decyzje oparte na dystrybucja danych.

Skośny rozkład normalny

Definicja i wyjaśnienie skośnego rozkładu normalnego

Przekrzywiony normalna dystrybucja jest rozkład statystyczny który odbiega od normalnego lub Rozkład Gaussa pod względem skośności. Skośność odnosi się do miary asymetrii rozkładu. W normalna dystrybucja, dane są rozłożone symetrycznie wokół średniej, co daje krzywą w kształcie dzwonu. Jednakże w sposób przekrzywiony normalna dystrybucja, krzywa nie jest symetryczny i zamiast tego jest przekrzywiony w jedną stronę.

Skośność rozkładu może być dodatnia lub ujemna. Pozytywna skośność występuje, gdy ogon rozkładu jest przesunięty w prawo, natomiast skośność ujemna występuje, gdy ogon jest przesunięty w lewo. Oznacza to, że większość danych koncentruje się po jednej stronie rozkładu, co powoduje jego rozciągnięcie ten kierunek.

Rozumieć Pojęcie skośności, ważne jest, aby odróżnić ją od normalna dystrybucja, normalna dystrybucja, znany również jako krzywą dzwonową, jest rozkład symetryczny gdzie średnia, mediana i tryb są równe. Jest szeroko stosowany w statystyce i analizie danych ze względu na jego dobrze określone właściwości i Aplikacja of centralne twierdzenie graniczne.

Należy jednak zauważyć, że normalna krzywa nie może być przekrzywiony. The normalna dystrybucja charakteryzuje się jego symetria, jakiekolwiek odchylenie od ta symetria skutkowałoby nie-normalna dystrybucja. Skośność jest miarą odchylenia od normalności i skośności normalna dystrybucja oznacza odejście od standardowa symetryczna krzywa dzwonowa.

Porównanie skośności i rozkładu normalnego

Aby lepiej zrozumieć różnice pomiędzy skośnością a normalna dystrybucja, Porównajmy ich cechy:

Charakterystyka Skośność Normalna dystrybucja
Symetria Przekrzywiony w jedną stronę Symetryczny
Tryb średniej mediany Nie równe Równy
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) Nie symetryczny Symetryczny
Zachowanie ogona Dłuższy ogon po jednej stronie Symetryczne ogony
Wpływ odstający Może mieć znaczący wpływ Mniej dotknięte wartościami odstającymi
Kurtosis Może być leptokurtyczny lub platykurtyczny Mesokurtic (normalna kurtoza)

Jak widać w Tabela, skośność wprowadza asymetrię w rozkładzie, wpływając średnia, mediana, tryb, a kształt funkcja gęstości prawdopodobieństwa. Przekrzywione dane może mieć dłuższy ogon po jednej stronie, co wskazuje wyższa koncentracja wartości w ten kierunek. Dodatkowo mogą mieć wartości odstające bardziej wyraźny wpływ w przypadku rozkładów skośnych w porównaniu do normalna dystrybucja.

Czy krzywą normalną można przekrzywić?

Nie, normalna krzywa nie może być przekrzywiony. The normalna dystrybucja jest z natury symetryczny, z równe prawdopodobieństwa po obu stronach średniej. Skośność jest miarą asymetrii i jakiekolwiek odchylenie symetrii spowodowałoby braknormalna dystrybucja. Dlatego też, jeśli rozkład jest skośny, nie można go uznać za normalna dystrybucja.

Podsumowując, przekrzywiony normalna dystrybucja oznacza odejście od symetryczna krzywa dzwonowa ukończenia normalna dystrybucja. Skośność wprowadza asymetrię w rozkładzie, wpływając różne cechy jak na przykład średnia, mediana, tryb, a kształt funkcja gęstości prawdopodobieństwa. Zrozumienie skośności i jego wpływ analiza danych ma kluczowe znaczenie dla oceny odchyleń od normalności i podjęcia odpowiednich działań wnioskowanie statystycznes.

Wnioski

Podsumowując, normalna dystrybucja is symetryczny rozkład prawdopodobieństwa to nie jest przekrzywione. Charakteryzuje się krzywą w kształcie dzwonu, w której średnia, mediana i mod są równe i znajdują się w środku rozkładu. Ogony rozkładu rozciągają się w nieskończoność w obu kierunkach, a odchylenie standardowe decyduje o rozproszeniu danych. Z drugiej strony skośność odnosi się do asymetrii rozkładu. Chwila Inne typy rozkładów może być przekrzywiony, normalna dystrybucja jest zawsze symetryczny. To jest fundamentalne pojęcie w statystyce i jest szeroko stosowany w różne pola modelować i analizować dane.

Często Zadawane Pytania

1. Jaka jest treść definicji skośności w rozkładzie normalnym?

Definicja treści skośności w a normalna dystrybucja odnosi się do miary asymetrii rozkład prawdopodobieństwa of zmienna losowa o wartości rzeczywistej o jego środku. W normalna dystrybucja, skośność powinna w idealnym przypadku wynosić zero, co wskazuje idealna symetria.

2. Co powoduje skośny rozkład?

Przyczyną nierównego rozkładu może być: kilka czynników takie jak wartości odstające, nie-normalna dystrybucja danych lub charakteru samych danych. Na przykład, dystrybucja dochodu in apopulacja jest często prawostronna, ponieważ mała liczba osób zarabia znacznie więcej niż Średnia.

3. Czy rozkład normalny może być wypaczony?

Nie, a normalna dystrybucja nie może być przekrzywiony. Z definicji A normalna dystrybucja, znany również jako Rozkład Gaussa lub krzywa dzwonowa, jest symetryczna. Skośność jest miarą asymetrii, a normalna dystrybucja powinien mieć skośność zero.

4. Jak wyznaczyć rozkład normalny?

Możesz określić A normalna dystrybucja dyrygując testy normalności, badanie skośności i kurtozy danych oraz wizualna kontrola danych za pomocą histogramu lub wykres QQ. Jeśli dane są następujące krzywa dzwonowa, jest zwykle dystrybuowany.

5. Co uważa się za akceptowalną skośność w analizie danych?

W analizie danych bezwzględna wartość skośności Wartość mniejsza niż 1 jest ogólnie uważana za akceptowalną. Oznacza to, że rozkład nie jest mocno skośny. Jednakże, akceptowalny poziom skośności może się różnić w zależności od specyficzny kontekst i kierunek studiów.

6. Czy rozkład normalny można przechylić w prawo lub w lewo?

Nie, a normalna dystrybucja nie można przechylić ani w prawo, ani w lewo. A normalna dystrybucja jest symetryczny względem swojej średniej, czyli znaczenia Jego kształt jest taki sam po obu stronach punkt środkowy.

7. Jak rozkład skośny wpływa na odchylenie standardowe?

Przekrzywiona dystrybucja może mieć wpływ na odchylenie standardowe zwiększając go. Dzieje się tak dlatego, że może powodować skośność więcej danych spaść po jednej stronie średniej, rosnąc ogólne rozproszenie z datappunkty.

8. Jaka jest różnica między skośnością a rozkładem normalnym?

Skośność jest miarą asymetrii rozkładu, natomiast a normalna dystrybucja is typ of rozkład statystyczny czyli symetrycznie. W normalna dystrybucja, średnia, mediana i moda są równe, a skośność wynosi zero.

9. Czy rozkład skośny jest normalny?

Skośny rozkład nie jest normalny. Normalna dystrybucjas są symetryczne i mają skośność zera. Jeśli rozkład jest przekrzywiony, oznacza to, że tak długi ogon po jednej lub drugiej stronie, co wskazuje, że nie jest to symetryczne i dlatego nie jest normalne.

10. Co powoduje, że rozkład jest wypaczony?

Dystrybucja staje się przekrzywiony, gdy tak się stanie długi ogon z jednej lub drugiej strony. Może to być spowodowane numer czynników, w tym wartości odstających, nie-normalna dystrybucja danych lub charakteru samych danych. Skośność jest miarą ta asymetria.

Przewiń do góry