Dwumianowa zmienna losowa: 3 ciekawe fakty do poznania

Zmienna losowa dwumianowa i Poissona i jej własności

    Zmienna losowa, która dotyczy sukcesu i niepowodzenia eksperymentu losowego dla n powtórzeń, była znana jako Zmienna losowa dwumianowa definicja jej funkcji prawdopodobieństwa dotyczy tylko prawdopodobieństwa sukcesu p i prawdopodobieństwa niepowodzenia q, definicja z przykładami już widzieliśmy, teraz ze zrozumieniem widzimy niektóre właściwości takiej dyskretnej zmiennej losowej,

Oczekiwanie i wariancja dwumianowej zmiennej losowej

Oczekiwanie i wariancja dwumianowej zmiennej losowej z n powtórzeń ip jako prawdopodobieństwem sukcesu są

E [X] = np

i Var (X) = np (1-p)

teraz rozważ pokazanie tym dwóm oczekiwaniom zmiennej losowej mocy k, postępując zgodnie z definicją prawdopodobieństwo funkcji masowej dla dwumianowej zmiennej losowej jako,

Zmienna losowa dwumianowa

gdzie Y jest kolejną dwumianową zmienną losową z n-1 prób i p jako prawdopodobieństwem sukcesu, Jeśli weźmiemy wartość k = 1, otrzymamy

E [X] = np

a jeśli podstawimy k = 2, otrzymamy

DAWNY2] = npE [Y + 1]

= np [(n-1) p + 1]

więc będziemy łatwo

Var (X) = E [X2] - (E [X])2

= np [(n-1) p + 1] - (np)2

= np (1-p)

Przykład: Dla bezstronnej monety wykonaj doświadczenie rzucania 100 razy, a dla liczby ogonów, które pojawiły się w tym przypadku, znajdź średnią, wariancję i odchylenie standardowe takiego eksperymentu.

Prawdopodobieństwo sukcesu ogona za jeden rzut wynosi p = 1/2 = 0.5

więc średnia takiego eksperymentu wynosi

E [X] = np

ponieważ eksperyment jest dwumianowy jako jedyny sukces lub porażka, otrzymamy dla n liczby powtórzeń

więc jak μ = np

μ = 100x (0.5) = 50

Podobnie wariancja i odchylenie standardowe będą

Var (X) = np (1-p)

σ2= np(1-p)

Wartość byłaby

σ2 = (100) (0.5) (0.5) = 25

Przykład:     Znajdź średnią i odchylenie standardowe dla prawdopodobieństwa usterki 0.1 w firmie produkującej śruby z partii 400 śrub.

tutaj n = 400, p = 0.1, średnia = np = 400 × 0.1 = 40

ponieważ

σ2= np(1-p)

tak będzie odchylenie standardowe

Przykład: Znajdź prawdopodobieństwo dokładnie, mniej niż i co najmniej 2 sukcesów, jeśli średnia i odchylenie standardowe dla dwumianowej zmiennej losowej wynosi odpowiednio 4 i 2.

Ponieważ średnia = np = 4

a wariancja = np(1-p) = 2,

więc 4(1-p)=2

(1-p) = 1/2

p = 1- (1/2)

wprowadzając tę ​​wartość do środka,

np = 4

n (1/2) = 4

n = 8

prawdopodobieństwo dokładnie 2 sukcesów będzie

prawdopodobieństwo mniej niż 2 sukcesów będzie

p (X <2)

= P (0) + P (1) = 8C0 p0q8 + 8C1 p1q7

= (1/256) +8 x (1/2) x (1/2)7 = 9 / 256

Prawdopodobieństwo co najmniej 2 sukcesów

p (X> 2) = 1- p (X <2)

= 1-P (0) - P (1) = 1- [P (0) + P (1)] = 1- (9/256) = 247/256

Zmienna losowa Poissona

    Dyskretna zmienna losowa X, która przyjmuje wartości 0,1,2 …… .. jest znana jako zmienna losowa Poissona przewidziana dla dowolnej λ> 0, której funkcja masy prawdopodobieństwa musi być

or

as

Gdy n jest bardzo duże, a prawdopodobieństwo sukcesu p jest bardzo małe, w takim przypadku zmienna losowa Poissona z jej funkcją masy prawdopodobieństwa stała się przybliżeniem dwumianowej zmiennej losowej z odpowiednim pmf, ponieważ oczekiwanie w tym przypadku, czyli np. być λ = np .

Przykład: Znajdź prawdopodobieństwo, że na każdej stronie książki występuje co najmniej jeden błąd pisarski, który ma rozkład Poissona ze średnią 1/2 dla jednej strony.

Niech dyskretna zmienna losowa X oznacza błędy na stronie. więc zmienna losowa Poissona ma funkcję masy prawdopodobieństwa jako

λ = 1/2

Przykład: Znajdź prawdopodobieństwo, że próbka 10 pozycji wyprodukowanych przez maszynę z 0.1 prawdopodobieństwem wadliwej produkcji ma najwyżej jeden wadliwy przedmiot.

Możemy to rozwiązać zarówno za pomocą funkcji masy prawdopodobieństwa dwumianowego, jak i funkcji masy prawdopodobieństwa Poissona, więc rozwiązujemy to przez Poissona

Oczekiwanie i wariancja zmiennej losowej Poissona

Oczekiwanie i wariancja zmiennej losowej Poissona z n powtórzeń ip jako prawdopodobieństwem sukcesu są

E [X] = np = λ

i          

Var (X) = np = λ

Przed pokazaniem wyniku musimy pamiętać, że zmienna losowa Poissona to nic innego jak przybliżenie zmiennej losowej dwumianowej, więc np= λ teraz oczekiwanie przy użyciu funkcji masy prawdopodobieństwa będzie

Oznacza to, że matematyczna wartość oczekiwana zmiennej losowej Poissona jest równa jej parametrowi, podobnie do obliczenia wariancji i odchylenia standardowego zmiennej losowej Poissona wymagamy kwadratu X, więc

Powyższe podsumowanie jest oczywiste, ponieważ dwie z sum to oczekiwanie i suma prawdopodobieństw.

Zatem wartość wariancji, którą otrzymamy, wynosi

Var (X) = E [X2] - (E [X])2

= λ

więc w przypadku zmiennej losowej Poissona średnia i wariancja mają tę samą wartość, tj. np. jako parametr.

Połączenia Zmienna losowa Poissona jest przybliżeniem dobrym do znajdowania różnorodnych procesów, np. znajdowania występowania liczby trzęsień ziemi w określonym czasie, znajdowania liczby elektronów w określonym czasie od rozgrzanej katody, znajdowania możliwej liczby zgonów w określonym czasie lub liczby wojen w danym roku itp

Przykład : Oblicz prawdopodobieństwo, że całkowita liczba pasażerów w ciągu dwóch dni jest mniejsza niż 2. Jeśli liczba przylotów pasażerów ze średnią 5 jest zgodna ze zmienną losową Poissona. średnia = np = 5

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę pasażerów w ciągu dwóch dni mniej niż 2, byłoby to

Pierwszy dzieńDrugi dzieńW sumie
000
011
101

więc prawdopodobieństwo będzie połączenie z tych dwóch dni jak

=e-10[1+5+5]

=11e-10

= 114.5410-5

= 4.994 * 10-4

Przykład: Obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia 4 lub więcej wadliwych skraplaczy z zestawu 100 skraplaczy, pod warunkiem, że wada fabryczna skraplaczy wynosi 1%.

Tutaj p = 1% = 0.01 in = 100 * 0.01 = 1

więc możemy użyć funkcji masy prawdopodobieństwa zmiennych losowych Poissona PMF

średnia = np = 100 * 0.01 = 1

więc prawdopodobieństwo wystąpienia 4 lub więcej wadliwych kondensatorów będzie

=1-[P(0)+P(1)+P(2)+P(3)]

Przykład: Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że produkt ma wadę produkcyjną wynoszącą 0.002, dla paczki zawierającej 10 takich produktów, jakie byłoby prawdopodobieństwo, że w takiej paczce nie ma wad, jeden wadliwy i dwa wadliwe produkty z przesyłki po 50000 pakiety tego samego produktu.

Tutaj dla pojedynczego opakowania prawdopodobieństwo wady, tj. p=0.002, n=10

wtedy średnia np=0.002*10=0.020

znajdziemy dla każdego przypadku jako

Zmienna losowa dwumianowa: przykład

Z tabeli jasno wynika, że ​​liczba wadliwych łopat w pakietach zero, jeden i dwa wyniesie odpowiednio 4900,980,10.

Wnioski:

   W tym artykule omówiliśmy niektóre właściwości jednego z Dwumianowa zmienna losowa, Zmienna losowa Poissona i eksperyment losowy. Jeszcze jedna dyskretna zmienna losowa, czyli zmienna losowa Poissona, omówiona z właściwościami. Przykład rozkładu funkcji masy prawdopodobieństwa, oczekiwania, wariancji i odchylenia standardowego również wzięty dla lepszego zrozumienia. W następnych artykułach postaramy się omówić bardziej dyskretne zmienne losowe, jeśli chcesz dalej czytać, Strona Matematyka.

Zarysy prawdopodobieństwa i statystyki Schauma

https://en.wikipedia.org/wiki/Probability

Przewiń do góry