Pełny przegląd autotrofów: przykłady, typy, znaczenie

Autotrofy to organizmy, które wytwarzają własne pożywienie ze źródeł nieorganicznych. Zamieniają proste substancje, takie jak dwutlenek węgla i woda, w energię chemiczną poprzez fotosyntezę lub chemosyntezę. Autotrofy są również znane jako producenci pierwotni i są niezbędne dla ekosystemu, ponieważ dostarczają składników odżywczych innym organizmom.

Fotoautotrofy, takie jak rośliny i glony, wykorzystują energię świetlną do wytwarzania cząsteczek organicznych, takich jak glukoza, z dwutlenku węgla. Chemoautotrofy, które można znaleźć w kominach hydrotermalnych, wykorzystują siarkowodór lub inne chemikalia do utleniania i produkcji węglowodanów.

Bez autotrofów życie na Ziemi nie byłoby możliwe. Były to pierwsze komórki, które stworzyły materiały organiczne z substancji nieorganicznych.

W kominach hydrotermalnych, chemoautotrofy czerpią energię z reakcji chemicznych zamiast fotosyntezy. Otwory te dają wgląd w biochemię życia na Ziemi i mogą pomóc nam w opracowaniu paliwa biologicznego.

Rodzaje autotrofów

Aby zrozumieć typy autotrofów w biologii, zagłębmy się w fotoautotrofy i chemoautotrofy jako rozwiązania. Fotoautotrofy wykorzystują światło i dwutlenek węgla do produkcji pożywienia, podczas gdy chemoautotrofy uzyskują energię, przekształcając źródła nieorganiczne w organiczne składniki odżywcze. Te dwa rodzaje autotrofów są niezbędne dla łańcucha pokarmowego i pochodzenia życia na Ziemi, ponieważ są głównymi producentami materiału organicznego, który jest następnie konsumowany przez heterotrofy.

Fotoautotrofy

to niesamowite stworzenia Wykorzystują energię świetlną ze słońca do przekształcania dwutlenku węgla i wody w związki organiczne. Proces ten nazywa się fotosyntezą.

Występują w środowiskach wodnych, dostarczając tlenu i pożywienia innym żywym istotom. Występują również na lądzie, na przykład na drzewach i roślinach produkujących owoce i warzywa.

Imponującą zdolnością fotoautotrofów jest fotofosforylacja. Używają tego do wytworzenia ATP, cząsteczki magazynującej energię. Jest to niezbędne do ich przetrwania!

Organizmy te wywarły ogromny wpływ na historię Ziemi. Fotosynteza jest tym, co stworzyło naszą atmosferę! Stale przyczyniają się do rozwoju ekosystemów naszej planety dzięki swojej niezwykłej zdolności przekształcania światła w życiodajne składniki odżywcze.

Kiedy rozglądamy się na zewnątrz, łatwo zapomnieć o maleńkich organizmach zasilających naszą planetę. Fotoautotrofy mogą być małe, ale są potężne!

Proces fotosyntezy

Autotrofy to żywe organizmy, które wytwarzają własne pożywienie, wykorzystując energię ze światła słonecznego. Ten szczególny proces nazywa się fotosyntezą. Zachodzi w chloroplastach komórek roślinnych. Tutaj różne pigmenty, w tym chlorofil i karotenoidypochłaniają światło z czerwonej i niebieskiej części Słońca.

Poniżej znajduje się tabela wyjaśniająca etapy fotosyntezy:

Ewolucja krok po krokuOpis
1Światło jest pochłaniane przez pigmenty
2Cząsteczki wody rozdzielają się
3Powstaje ATP/NADPH (reakcje zależne od światła)
4CO2 przekształcony w cukier (cykl Calvina)

Krok pierwszy polega na gromadzeniu energii świetlnej przez pigmenty w chloroplastach. Step dwa rozszczepia wodę na jony tlenu i wodoru. Krok trzeci to tworzenie cząsteczek ATP/NADPH za pomocą reakcji zależnych od światła (LDR). I wreszcie, krok czwarty polega na tym, że cząsteczki dwutlenku węgla i ATP/NADPH mieszają się, tworząc glukozę podobną do cukru.

W 1779 roku Jan Ingenhousz odkrył, że rośliny wodne wydzielają bąbelki tylko w pobliżu światła słonecznego. To była pierwsza wskazówka do niesamowitego procesu fotosyntezy. Kto potrzebuje latarki, kiedy ma fotoautotrofy? Te bystre maluchy są jak kule mini disco dla roślin.

Przykłady fotoautotrofów

Organizmy, które potrafią wytwarzać pożywienie przy użyciu energii świetlnej, dwutlenku węgla i wody, są znane jako fotoautotrofy. Przykłady obejmują rośliny, cyjanobakterie i okrzemki. Są niezwykle ważne, ponieważ wytwarzają około połowy światowej materii organicznej i wytwarzają tlen.

Uważa się, że cyjanobakterie są pierwszymi fotoautotrofami na Ziemi, których historia sięga 3 miliardów lat. Ta wczesna forma życia umożliwiła rozwój bardziej złożonych organizmów fotosyntetyzujących, takich jak rośliny.

Fotoautotrofy są niezbędne dla zdrowego środowiska i zapewniają ludziom różne korzyści. Kto potrzebuje słońca, kiedy masz chemoautotrofy, ostateczne samowystarczalne elektrownie?

Chemoautotrofy

Niektóre organizmy są zdolne do produkcji żywności w procesie zwanym chemoautotrofią. Wykorzystują związki nieorganiczne, takie jak siarkowodór, amoniak i wodór cząsteczkowy, aby wytwarzać energię i wytwarzać materię organiczną. Dzieje się tak poprzez reakcje chemiczne, które zamieniają związek nieorganiczny w żywność.

Te chemosyntetyczne autotrofy znajdują się w głębinowych kominach hydrotermalnych, gorących źródłach i innych ekstremalnie pozbawionych słońca miejscach. Działają jako pierwotni producenci, ponieważ autotrofy oparte na fotosyntezie nie mogą przetrwać w tych siedliskach.

Słynne przykłady bakterii chemoautotroficznych obejmują Nitrosomonas i Nitrobacter. Pomaga to regulować poziom azotu w ekosystemach wodnych poprzez utlenianie amoniaku do azotynów, a następnie azotynów do azotanów.

Niedawne badania odkryły kilka rodzajów archeonów chemoautotroficznych w miejscach takich jak ekstremalnie kwaśne drenaże kopalni i strumienie wód podziemnych. Udaje im się przetrwać przy niewiarygodnie niskim poziomie pH! Jeśli myślisz, że fotosynteza jest fajna, poczekaj, aż usłyszysz o chemosyntezie – to taki gotycki kuzyn procesów autotroficznych.

Proces Chemosyntezy

Chemosynteza to proces, w którym autotrofy uzyskują energię poprzez utlenianie związków nieorganicznych. Mówiąc prościej, jest to produkcja żywności przy użyciu chemikaliów, a nie światła. Proces ten występuje głównie w środowiskach głębinowych bez światła.

Robią to bakterie niezbędne do obiegu składników odżywczych i produkcji pierwotnej. Wytwarzają węglowodany, aminokwasy, lipidy i inne cząsteczki organiczne, które są pokarmem dla konsumentów znajdujących się niżej w łańcuchu pokarmowym.

W 1890 roku naukowcy odkryli gigantyczne robaki tubylcze kwitnące wokół kominów hydrotermalnych. Było to spowodowane ich symbiotycznym związkiem z bakteriami chemosyntetycznymi w ich ciałach.

Pro Tip: Podczas gdy fotosynteza potrzebuje światła słonecznego, aby zmienić dwutlenek węgla w użyteczną energię, chemoautotrofy zamiast tego wykorzystują cząsteczki takie jak metan lub siarkowodór. Kto potrzebuje światła słonecznego, gdy masz chemoautotrofy?

Przykłady chemoautotrofów

Chemoautotrofy: Autotrofy wytwarzają własne pożywienie utleniające związki nieorganiczne. Występuje w najdzikszych miejscach – kominach głębinowych i glebie. Przykłady obejmują:

  • Nitrobacter – bakterie w glebie, które przekształcają azotyny w azotany
  • Beggiatoa – występuje w osadach morskich, żyje we włóknach i utlenia siarkę
  • Acidithiobacillus – kwasolubne utleniacze żelaza i siarki w środowiskach górniczych
  • Metanogeny – beztlenowe mikroorganizmy wytwarzające metan
  • Bakterie nitryfikacyjne – bakterie tlenowe, które przekształcają amoniak w azotany
  • Thiomargarita namibiensis – największa znana bakteria, znaleziona na dnie oceanu obok Beggiatoa

Chemoautotrofy odgrywają istotną rolę w obiegu składników odżywczych. Ich znaczenie zrozumiano dopiero w 1977 r., kiedy odkryto kominy hydrotermalne. Bez autotrofów życie, jakie znamy, przestałoby istnieć! Fotosynteza byłaby po prostu wymyślnym słowem dla filtrów Instagrama.

Znaczenie autotrofów

Aby zrozumieć znaczenie autotrofów w naszym środowisku i otaczającym nas świecie, skupmy się na ich znaczeniu jako głównych producentów w łańcuchach pokarmowych, twkład spadkobierców w produkcję tlenu i materii organicznej oraz ich rolę w ewolucji biologicznej. Analizując te trzy podsekcje, uzyskasz wgląd w to, w jaki sposób autotrofy, poprzez fotosyntezę i chemosyntezę, wytwarzają własne pożywienie przy użyciu źródła nieorganiczne i sposób, w jaki uruchamiają łańcuch pokarmowy, który wspiera wszystkie żywe organizmy.

Producenci pierwotni w łańcuchach żywnościowych

Autotrofy są niezbędne. Są głównymi producentami w łańcuchach pokarmowych i wytwarzają energię, od której zależą wszystkie inne organizmy. Mogą przekształcać światło słoneczne lub substancje nieorganiczne w materię organiczną za pomocą fotosyntezy lub chemosyntezy.

Tabelę Producentów Podstawowych w Łańcuchach Żywnościowych można sporządzić za pomocą trzech kolumn – Przykłady, Rodzaj i Sposób Żywienia. Na przykład alga jest organizmem autotroficznym, który pobiera składniki odżywcze z wody i światła słonecznego w procesie fotosyntezy.

Należy również zauważyć, że autotrofy regulują poziom tlenu w atmosferze. Poprzez fotosyntezę wytwarzają tlen i utrzymują równowagę wymiany gazowej na Ziemi.

W odległych wioskach amazońskich lokalni rolnicy są zależni od upraw, takich jak maniok i juka, jeśli chodzi o utrzymanie i handel. Te rośliny rosną tylko pod drzewami – kolejny przykład tego, jak autotrofy pomagają ludziom na całym świecie. Autotrofy mogą powiedzieć: „Oddychamy, abyś ty mógł oddychać”.

Produkcja tlenu i materii organicznej

Autotrofy są niezwykle ważne dla tworzenia materii organicznej i tlenu. Wytwarzają własne pożywienie i energię, wykorzystując światło słoneczne, dwutlenek węgla i inne pierwiastki w swoim środowisku. W wyniku tego procesu tlen jest uwalniany do powietrza.

Aby zrozumieć ich znaczenie, sprawdź tę tabelę:

Autotrofy (np. rośliny)Heterotrofy (np. zwierzęta)
Wytwarzaj materię organicznąSpożywać materię organiczną
Uwolnij tlenUżyj tlenu do oddychania

To wyraźnie pokazuje, że autotrofy są głównym czynnikiem, jeśli chodzi o utrzymanie równowagi między tlenem a dwutlenkiem węgla w atmosferze. Ponadto wytwarzają materię organiczną, która działa jako źródło pożywienia dla organizmów heterotroficznych, takich jak zwierzęta.

Ochrona autotrofów jest niezbędna ze względu na ich wpływ na środowisko. Nie tylko utrzymują równowagę powietrza, ale także wspierają różne sieci pokarmowe, co pomaga promować różnorodność biologiczną. Aby je chronić, musimy unikać wylesiania, nadmiernego wypasu i zanieczyszczenia oraz szerzyć świadomość.

Autotrofy okazały się niezbędne dla ewolucji, pokazując nam, że samowystarczalność jest niezbędna.

Rola w ewolucji biologicznej

Autotrofy mają ogromne znaczenie dla ewolucji biologicznej. Wykorzystują energię ze światła słonecznego do wzrostu i rozwoju. Ten system metaboliczny istnieje od 3 miliardów lat, kształtując życie, jakie znamy.

Ci główni producenci są podstawą ekosystemów i różnorodności. Bakterie i algi fotosyntetyzujące jako pierwsze wyewoluowały, uwalniając tlen, który umożliwił istnienie innych organizmów. Następnie rośliny lądowe rozwinęły się i rozprzestrzeniły na kontynentach.

Autotrofy przystosowały się do różnych środowisk. Na przykład rośliny CAM mogą fotosyntetyzować w suchym klimacie, takim jak pustynie. Niektóre autotrofy utworzyły nawet symbiotyczne związki z innymi organizmami – pozwalając im robić takie rzeczy, jak wiązanie azotu.

Jednym z niesamowitych przykładów autotrofów są cyjanobakterie w Blood Falls na Antarktydzie. Przetrwają w ujemnych temperaturach, bez naziemnego źródła światła. Tworzą tlen z utleniania żelaza podczas fotosyntezy.

Dlaczego heterotrofy potrzebują autotrofów? Ponieważ bez nich nie istniałyby żadne złożone formy życia.

Heterotrofy i ich związek z autotrofami

Aby zrozumieć związek między autotrofami i heterotrofami, zbadamy rolę heterotrofów i ich zależność od autotrofów w zakresie energii i składników odżywczych. W tej części zaczniemy od zdefiniowania heterotrofy i czym różnią się od autotrofów. Następnie omówimy, dlaczego heterotrofy polegają na autotrofach jako głównym źródle energii i co dzieje się w łańcuchach pokarmowych, gdy autotrofy nie są dostępne. Na koniec przedstawimy kilka przykładów heterotrofów na różnych poziomach troficznych w różnych ekosystemach.

Definicja heterotrofów

Heterotrofy polegają na substancjach organicznych, aby przeżyć. Nie mogą syntetyzować żywności ze źródeł nieorganicznych, takich jak autotrofy. Zjadają więc inne organizmy lub materiały organiczne. Heterotrofy rozkładają martwą materię, zawracając składniki odżywcze z powrotem do środowiska.

Heterotrofy dzielą się na grupy w zależności od tego, jak zdobywają pożywienie. Saprofity żywią się martwą materią organiczną. Pasożyty otrzymują składniki odżywcze od żywych żywicieli. Następnie są wszystkożercy, którzy jedzą rośliny i zwierzęta.

Mój związek z autotrofami jest jak pasożytniczy ex. Polegam na nich, ale wprowadzam stres i niepokój do związku. Autotrofy i heterotrofy polegają na sobie nawzajem, aby przetrwać. Są niezbędne dla zdrowego ekosystemu.

Zależność od autotrofów w zakresie energii i składników odżywczych

Autotrofy dostarczają energii i składników odżywczych, aby heterotrofy mogły przetrwać. Heterotrofy nie mogą wytwarzać własnego pożywienia, więc polegają na autotrofach. Energię czerpią z roślin podczas fotosyntezy. Heterotrofy użyj połykania, trawienia i metabolizmu, aby zamienić materiał organiczny w energię.

Ta równowaga między autotrofami i heterotrofami jest niezbędna dla ekosystemu. Bez autotrofów heterotrofy wyginęłyby. Wpływa to również na inne gatunki.

Unikalne przykłady obejmują pasożyty i grzyby, które otrzymują niektóre, ale nie wszystkie składniki odżywcze z rośliny żywicielskiej. Nawet mięsożercy polegają pośrednio na fotosyntezie, jedząc roślinożerców, takich jak jelenie, lub ludzi jedzących zwierzęta gospodarskie, które jedzą plony.

Badanie opublikowane w Ecology Letters wykazało, że ponad 90% globalnej lądowej produkcji pierwotnej netto na lądzie zapewnia konsumentom tylko odrobinę zbyt dzikie zwierzęta. To pokazuje, że jedzenie lokalnie pomaga zmniejszyć ślad ekologiczny.

Przykłady heterotrofów na poziomach troficznych

Heterotrofy polegają na autotrofach w celu utrzymania i zajmują wiele poziomów troficznych w ekosystemie. Są niezbędne do utrzymania równowagi w świecie przyrody.

Stworzyliśmy tabelę pokazującą typy i pozycje heterotrofów na poziomach troficznych. Pokazuje głównych, drugorzędnych i trzeciorzędnych konsumentów, takich jak roślinożercy, mięsożercy i wszystkożercy. Na przykład króliki jedzą rośliny, a lwy polują na inne zwierzęta.

Niektóre heterotrofy to organizmy rozkładające, które rozkładają materię organiczną z martwych roślin i zwierząt. Pomyśl o grzybach, bakteriach i niektórych rodzajach owadów.

Musimy docenić znaczenie heterotrofów w ekosystemach. Zakłócenia lub szkody w tych systemach mogą wystąpić z powodu naszych własnych działań. Weźmy więc kroki, aby zmniejszyć nasz wpływ na przyrodę.

Bądźmy świadomi konsekwencji naszych wyborów dla ekologii. Musimy działać teraz – dla własnego dobra i dla każdego żywego stworzenia, którego przetrwanie zależy od tych siedlisk.

Poziom troficznyTyp
Główny konsumentRoślinożerne
Konsument wtórnyCarnivore
Konsument trzeciorzędnyOmnivore

Autotrofy bez światła słonecznego

Aby zrozumieć autotrofy bez światła słonecznego, przyjrzymy się dwóm różnym typom autotrofów: chemoautotrofy w środowiskach ekstremalnych i autotrofy fotosyntetyczne w kominach głębinowych. Chemoautotrofy zużywają źródła nieorganiczne w celu uzyskania energii chemicznej, podczas gdy autotrofy fotosyntetyzujące wykorzystują światło do produkcji pożywienia. Obie grupy odgrywają zasadniczą rolę jako producenci surowców w swoich środowiskach i mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi.

Chemoautotrofy w ekstremalnych środowiskach

Chemoautotrofy to niezwykłe organizmy, które mogą wytwarzać energię bez światła słonecznego. Utleniają związki nieorganiczne, takie jak amoniak, siarkowodór i żelazo. To pozwala im produkować materię organiczną, podtrzymującą cały ekosystem.

Te ekstremofile żyją w pobliżu kominów hydrotermalnych znajdujących się w głębinach oceanu. Są w stanie przetrwać w ekstremalnych temperaturach i ciśnieniach. Okazuje się, że kwitną nawet na obszarach wcześniej uważanych za niezdatne do zamieszkania, takich jak pokryte lodem jeziora i gorące źródła siarkowe.

W latach siedemdziesiątych naukowcy byli zaskoczeni odkryciem tych organizmów podczas wydobywania metali z głębin morskich. Zakwestionował przekonanie, że życie wymaga energii słonecznej. Otworzyło to badania w nowych, nieodkrytych miejscach na Ziemi, a nawet innych planetach – dając nadzieję na nowe odkrycia!

Autotrofy fotosyntetyczne w kominach głębinowych

Kominy głębinowe są domem dla niezwykłych autotrofów, które przeprowadzają fotosyntezę bez potrzeby korzystania ze światła słonecznego. Uzyskując energię z utleniania związków nieorganicznych, takich jak siarkowodór i metan, te unikalne organizmy przeprowadzają chemosyntezę związków organicznych, które wspierają inne formy życia. Przystosowały się do trudnego i ekstremalnego środowiska, żyjąc w całkowitej ciemności. Wysokie ciśnienie i aktywność wulkaniczna ich nie powstrzymają!

Fascynujące jest to, że niektóre z tych chemosyntetycznych autotrofów tworzą symbiotyczne związki z innymi organizmami. Przykładem jest robak Riftia pachyptila. Ten robak ewoluował, by w swoim ciele gościć bakterie chemosyntetyczne. Bakterie żywią się siarczkami wytwarzanymi przez komórki skrzelowe robaków, czyli „trofeum”.

Naukowcy z Woods Hole Oceanographic Institution odkryli Pyrolobus fumarii żyjący w kominach hydrotermalnych na dnie morskim. Organizmy te mogą przetrwać w temperaturach przekraczających 100 stopni Celsjusza! To dodatkowo wzbogaca naszą wiedzę o tym, jak organizmy radzą sobie w ekstremalnych warunkach.

Autotrofy mogą nie polegać na świetle słonecznym, ale bez nich życie na Ziemi byłoby czarne jak smoła!

Tutaj omówimy różne przykłady autotrofów.

Autotrofy (gdzie Auto oznacza Jaźń, a Trophe oznacza Karmienie) to formy życia, które przygotowują własne pożywienie za pomocą wody, światła słonecznego, dwutlenku węgla i innych substancji chemicznych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejrzyj przykłady autotrofów poniżej.

Teraz lepiej zrozummy tę koncepcję za pomocą odpowiednich przykładów, które są oparte na tych dwóch procesach przygotowywania żywności przez organizmy autotroficzne.

Kilka przykładów autotrofów, które wykorzystują tryb fotosyntezy:-

Kilka przykładów autotrofów, które wykorzystują tryb chemosyntezy:-

Autotrofy (gdzie Auto oznacza Self, a Trophe oznacza Karmienie) to formy życia, które przygotowują własne pożywienie za pomocą wody, światła słonecznego, dwutlenku węgla i innych substancji chemicznych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejrzyj przykłady autotrofów poniżej.

Nazywa się ich ogólnie producentami, ponieważ mogą produkować własną żywność. W ekosystemie występują różne rodzaje autotrofów, każdy z własnym sposobem przygotowywania posiłków. Fotosynteza i Chemosynteza to dwa procesy przygotowywania żywności. 

W rezultacie większość autotrofów (wszystkie rośliny o zielonych liściach) przygotowują swoje pożywienie poprzez fotosyntezę, która przekształca energię świetlną ze słońca w składnik odżywczy zwany glukozą. Jest to następnie poprzez konwersję wody z gleby i dwutlenku węgla ze środowiska. Są one również znane jako fototrofy.

Z drugiej strony rzadkie autotrofy wykorzystują proces chemosyntezy do syntezy żywności, zamiast polegać na energii słonecznej. Zamiast tego wykorzystują reakcje chemiczne do produkcji żywności, takie jak częste mieszanie siarkowodoru lub metanu z tlenem. Organizmy chemosyntetyczne (lub chemotrofy) przeżywają w trudnych warunkach, w których występuje mnóstwo toksycznych chemikaliów wymaganych do utleniania.

Rośliny są głównymi dostawcami żywności. Rośliny syntetyzują składniki odżywcze z różnych pierwiastków pozyskiwanych z powietrza i gleby. Ta seria pierwiastków obejmuje również azot. Rośliny wykorzystują biosyntezę białek do pozyskiwania azotu z gleby. 

Fotosynteza (fototrofy) Przykłady:

1) Zielone algi

Fotosynteza wytwarza składniki odżywcze dla wzrostu organizmu w komórkach zielonych alg. Fotosynteza wymaga udziału zarówno światła, jak i dwutlenku węgla. Zielone algi pochłaniają światło słoneczne za pomocą chlorofilu, zielonego składnika, który nadaje im zielony kolor.

2) Porosty 

produkują swoje pożywienie i nie są uzależnione od innych organizmów. Działa również jako heterotrof. Ale ze względu na symbiotyczny związek z algami i grzybami, jego ciało roślinne jest całkowicie pokryte zielonym chlorofilem, co czyni go organizmem fotoautotroficznym. Natomiast porosty są źródłem energii dla różnych heterotrofów.

obraz 4

Porosty

3) Trawa

Trawa ma kolor zielony, ponieważ ma chloroplasty obecne w jego komórce, które są odpowiedzialne za fotosyntezę. Uważana jest jednak za głównego producenta, a fototrof za roślinę polową.

4) Pinnularie 

Jest to forma glonów planktonowych fototroficzny ponieważ ma chloroplasty, które umożliwiają mu fotosyntezę.

) Miłorząb dwuklapowy

jest fototroficzną nagonasienną rośliną o zielonych liściach z chloroplastami. Jest to również gatunki żyjące samotnie.

6) Mango (roślina dwuliścienna)

Jest roślina fotoautotroficzna, co oznacza, że ​​może przygotowywać jedzenie przy użyciu chlorofilu i nie jest zależny od innych w zakresie odżywiania.

7) Roślina Bougainvillea

Chociaż jest pokryty różowawymi kwiatami, jest to roślina dwuliścienna o zielonych liściach zawierających chlorofil. To wskazuje na roślinę fotoautotroficzną.

8) Paprocie

Paprocie to przede wszystkim fotoautotrofy lub rośliny światłolubne. Wykorzystują światło jako źródło do produkcji cząsteczek organicznych, takich jak glukoza.

9) Wątrobowce (mszaki)

Ponad 9,000 odmian małych nienaczyniowe rośliny wytwarzające zarodniki występujące w środowisku są klasyfikowane jako wątrobowce. W rezultacie wykazują autotroficzny sposób odżywiania.

9Ts LxYPz66yPMu57S66HS64jm0uGdZ CS1FO X42ll3un5fcbZ JC kGYhbVvmSR2ccVKmhORid8oZ2KU7PdVoHbi 3o2uO

Wątrobowce – Wikipedia

10) Sinice (bakterie fotosyntetyczne)

Cyjanobakterie to fotoautotroficzny prokariont z szeroką i zróżnicowaną liczbą organizmów. Specyficzna kombinacja pigmentów określa ich potencjał do fotosyntezy i oddychania.

11) Fitoplankton

Fitoplankton obejmuje wszystko, od bakterii fotosyntetyzujących po glony - cyjanobakteria. Autotrofy to małe organizmy żyjące w oceanie.

12) Dinoflagellaty

Dinoflagellates mogą być autotroficzne, heterotroficzne lub mieszane pod względem sposobu odżywiania. Około 50% tych gatunków to gatunki fotosyntetyczne, ale większość jest drapieżna.

Autotroficzny mikroorganizmy będące chemoautotrofami to bakterie ekstremofilne. Rozwijają się w trudnych warunkach, w których światło nie może łatwo przejść. Podstawowym źródłem pożywienia roślin jest samorzutne wiązanie atmosferycznego dwutlenku węgla w cukry proste. 

Przykłady chemosyntezy (chemotrofy):

1) Metanokok

Metanogeny lub bakterie wytwarzają ogromne ilości metanu podczas rozkładu materii organicznej w procesie chemosyntezy. Methanococcus to rodzaj metanogenu, który jest również autotrofem.

2) Metanospirylina

Jest to kolejna forma metanogenu, która nie wymaga światła do wytwarzania pożywienia i zamiast tego opiera się na związkach chemicznych do przekształcania materiałów nieorganicznych w organiczne.

) Dunaliella Salina

To halofil, halofilna zielona mikroalga, której chemosynteza jest pożywieniem jako obowiązkowy autotrof.

obraz 3

Dunaliella Salina

4) Wallemia Ichtiofaga

Jest to jeden z trzech gatunków grzybów z rodzaju Wallemia; mają umiarkowane wymagania pokarmowe, ale do rozwoju i metabolizmu potrzebują dużo jonów sodu, dlatego nazywane są chemotrofami.

5) Termoplazma

Są one zarówno termofilne, jak i kwasolubne, co oznacza, że ​​mogą rosnąć w wysokich temperaturach i środowiskach o niskim pH. Tak więc spożywają żywność w procesie chemosyntezy.

6) sulfolobus

należy do rodziny termoacidofilów. Sulfolobus jest fakultatywnie autotroficznym rodzajem, który rozwija się w temperaturze od 70°C do 87°C przy pH 2. 

7) Nitrospira

Są organizmami chemo-autotroficznymi, wytwarzającymi swoje pożywienie poprzez przekształcanie azotu w amoniak lub inne formy. Zbierają azot z atmosfery i wykorzystują go do wytwarzania energii w procesach utleniania.

8) Nitrosomony

Bakterie nitryfikacyjne rozkładają amoniak, najbardziej zredukowanej formy azotu w glebie, do azotanu najbardziej utlenionej formy.

9) Beggiotoa

Bakterie utleniające siarkę są bezbarwne i mają wysoką wydajność w produkcji żywności. Zredukowane związki siarki są często generowane w wyniku beztlenowego heterotroficznego oddychania siarczanem. Jednak niektóre drogi wodne otrzymują znaczne ilości siarczków z podziemia.

10) Chromatiaceae (bakterie siarki fioletowej)

Przygotowuje swoje pożywienie, przekształcając siarkę i składniki w siarczany przy użyciu energii świetlnej w środowisko wolne od o2.

11) Acidihalobacter Properus

Jeszcze jest inny chemotrof, ponieważ wykorzystuje substancje chemiczne, takie jak bakterie purpurowo-siarkowe, do syntezy własnego pożywienia.

12) Sphaerotilus

Bakterie utleniające żelazo czerpią energię z utleniania żelaza w wodzie. Podwodny peryfiton Sphaerotilus natans związany jest z zanieczyszczoną wodą.

Najczęściej zadawane pytania

P: Co to jest autotrof?

Odp.: Autotrof to organizm, który może wytwarzać własne pożywienie, wykorzystując energię ze źródeł nieorganicznych, takich jak światło słoneczne, woda i CO2 w procesie fotosyntezy.

P: Czy możesz podać przykład autotrofu?

O: Rośliny, algi i niektóre bakterie to przykłady autotrofów.

P: W jaki sposób autotrofy uzyskują energię?

Odp.: Autotrofy uzyskują energię, przekształcając substancje nieorganiczne, takie jak światło słoneczne, woda i CO2, w związki organiczne w procesie fotosyntezy.

P: Co to jest fotosynteza?

O: Fotosynteza to proces, w którym autotrofy przekształcają energię świetlną w energię chemiczną, która może być wykorzystana do ich wzrostu i przetrwania.

P: Czy autotrofy można znaleźć w łańcuchu pokarmowym?

O: Tak, organizmy autotroficzne służą jako podstawa łańcucha pokarmowego, wytwarzając związki organiczne, które są konsumowane przez inne organizmy.

P: Jak działa więź odżywcza między autotrofami a innymi organizmami?

Odp.: Autotrofy wytwarzają związki organiczne, które są spożywane przez inne organizmy, tworząc wiązanie odżywcze w łańcuchu pokarmowym.

P: Gdzie można znaleźć autotrofy?

O: Autotrofy można znaleźć w prawie wszystkich ekosystemach, od głębin oceanu po środowiska lądowe, a nawet w tkankach innych organizmów.

P: Ile energii mogą wytworzyć autotrofy?

Odp.: Autotrofy mogą wytwarzać wystarczającą ilość energii, aby wspierać cały ekosystem, w którym się znajdują.

P: Czy są jakieś inne organizmy, które mogą produkować własne pożywienie?

Odp .: Nie, autotrofy to jedyne organizmy, które mogą wytwarzać własne pożywienie.

P: Jaką rolę odgrywają autotrofy w powstawaniu życia na Ziemi?

Odp.: Autotrofy odegrały znaczącą rolę w powstaniu życia na Ziemi, produkując tlen, który jest niezbędny do przetrwania wielu organizmów, w tym ludzi. Tlen, który produkują autotrofy, pomógł również zmienić atmosferę ziemską, czyniąc ją bardziej odpowiednią do ewolucji różnych form życia.

Wnioski:

Autotrofy, znane również jako producenci pierwotni, są niezbędne do życia na Ziemi. Mogą wytwarzać własne pożywienie przy użyciu prostych substancji nieorganicznych, takich jak dwutlenek węgla i woda, za pomocą światła słonecznego lub energii chemicznej. Bez autotrofów żywe organizmy nie byłyby w stanie ewoluować i przetrwać.

Autotrofy czerpią energię ze słońca lub innych źródeł nieorganicznych, takich jak siarkowodór i amoniak. Przekształcają to w cząsteczki organiczne, takie jak glukoza i przechowują je. Energia ta przemieszcza się następnie wzdłuż łańcucha pokarmowego, gdy roślinożercy jedzą rośliny autotroficzne, które z kolei są zjadane przez mięsożerców. Autotrofy dodają również tlen do atmosfery za pomocą fotosyntezy, która jest potrzebna oddychającym zwierzętom.

Fotoautotrofy wykorzystują energię świetlną do wytwarzania pożywienia w procesie fotosyntezy. Jednak chemoautotrofy wykorzystują reakcje chemiczne do pozyskiwania składników odżywczych. To są często występują w miejscach pozbawionych światła słonecznego, takich jak gleba i głębinowe kominy hydrotermalne.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z roli, jaką autotrofy odgrywają w utrzymywaniu równowagi ekosystemów i zapewnianiu zrównoważonego odżywiania. Musimy zrozumieć i docenić różnorodność procesów biologicznych zachodzących w naszym środowisku, zanim będzie za późno.

Przewiń do góry